×

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Videreutdanning, Trondheim

Pedagogisk-psykologisk rådgivning


Bilde - Pedagogisk-psykologisk rådgiving

Kvinne sitter sammen med et barn og ser i ei bok. Foto.
Foto: colourbox.com

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - ingress

Videreutdanningen består av kurs som utvikler dine analytiske ferdigheter og øker handlingskompetansen i ditt daglige arbeid som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Kursene vektlegger systemrettet arbeid og gjenspeiler tjenestenes opplevde utfordringer og behov knyttet til dette fagområdet.


Pedagogisk-psykologisk rådgivning - Studiets innhold

Studiets innhold

Studiet består av enkeltkurs som kan tas hver for seg eller settes sammen til en årsenhet på 60 studiepoeng. Med unntak av PED6027 kan kursene inngå som en del av det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Emnekode Kurs Stp Neste oppstart
PED6011 Rådgiving og veiledning for PPT 15 høst 2020
PED6013 Læringsmiljø og gruppeledelse 15 vår 2020
PED6016 Matematikkvansker 15 vår 2021
PED6018 Sakkyndig vurdering og forvaltning 15 vår 2021
PED6027 Testteoretisk kompetanse 15 vår 2021

Les mer om det enkelte kurs og søk studieplass

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - om studiet

Målgruppe

Ansatte i PPT.  Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgivning i tilliggende tjenester (f.eks. ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten, BUP, NAV) kan også søke og tas opp hvis det er ledige plasser. For noen av emnene er det også åpning for at andre ansatte i skole og barnehage som jobber tett sammen med PPT kan gis opptak ved ledige plasser.

Undervisningsform

Samlingsbasert undervisning med nettbasert støtte mellom samlingene.
Forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Samlingene holdes i Trondheim.

Kursavgift

Kursavgift på kr. 18 500 pr kurs på 15 studiepoeng
Spesialkurset PED6027 har egne priser. 

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak til ett og ett kurs via listen ovenfor.

Opptakskrav

Du må være ansatt i PP-tjenesten/tilliggende tjenester og ha:

  • enten bachelor med fordypning i pedagogikk eller psykologi
  • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga
  • eller bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
  • eller bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • eller 3-årig faglærerutdanning
  • eller tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning)

Noen av kursene kan ha tilleggskrav som oppgis på kursets side. 


Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Anne Sofie Samuelsen
Tlf:  932 05 513
anne.s.s.samuelsen@ntnu.no

Studieveileder: 
Hege Fauskanger Lie
Tlf: 73 59 17 95
hege.f.lie@ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Tlf: 73 59 53 44
videre@ntnu.no

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.