Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Videreutdanning, Trondheim

Pedagogisk-psykologisk rådgivning


Bilde - Pedagogisk-psykologisk rådgiving

Kvinne sitter sammen med et barn og ser i ei bok. Foto.
Foto: colourbox.com

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - ingress

Vil du utvikle dine analytiske ferdigheter og øke handlingskompetansen i ditt daglige arbeid som pedagogisk-psykologisk rådgiver?


Pedagogisk-psykologisk rådgivning - Studiets innhold

Studietilbudets innhold

Emner som inngår i erfaringsbasert master i rådgivning for barn og ungdom, men som også kan tas som enkeltstående kompetanseheving.
PED6027 Testteoretisk kompetanse er et spesialkurs og kan ikke inngå i mastergraden. 

Emnekode Kurs Stp Oppstart
PED6018 Sakkyndig vurdering og forvaltning 15 vår 2024
PED6038 Tverrfaglig samarbeid 15 vår 2024
PED6031 Rådgivning i et mangfoldig samfunn 15 høst 2024
PED6036 Sosialpedagogikk 15 høst 2024
PED6040 Interkulturell rådgivning 15

høst 2025

PED6027 Testteoretisk kompetanse (Vår - Oslo / Høst - Trondheim) 15 vår- og høstsemester

Les mer om det enkelte kurs og søk studieplass

Emner for kommende semester blir søkbart i slutten av hhv mars/september. 

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - om studiet

Målgruppe

Ansatte i PPT og andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgivning i tilliggende tjenester (f.eks. ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten, BUP).

Undervisningsform

Samlingsbasert undervisning med nettbasert støtte mellom samlingene.
Forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Samlingene holdes i Trondheim.

Kursavgift

Kursavgift på kr. 18 500 pr kurs på 15 studiepoeng
Spesialkurset PED6027 har egne priser. 

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak til ett og ett kurs via listen ovenfor.

Opptakskrav

Du må være ansatt i PP-tjenesten/tilliggende tjenester og ha:

  • enten bachelor med fordypning i pedagogikk eller psykologi
  • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga
  • eller bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
  • eller bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • eller 3-årig faglærerutdanning
  • eller tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning)

Noen av kursene kan ha tilleggskrav som oppgis på kursets side. 


Kontakt

Kontakt

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Opptak og opptakskrav:
evuopptak@aud.ntnu.no
73 59 77 01

Studieveiledning: 
Hege Fauskanger Lie
hege.f.lie@ntnu.no
73591795

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev