Videreutdanning, Trondheim

Pedagogisk-psykologisk rådgivning


Består av kurs som utvikler dine analytiske ferdigheter og øker handlingskompetansen i ditt daglige arbeid som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Kursene vektlegger systemrettet arbeid og gjenspeiler tjenestenes opplevde utfordringer og behov knyttet til dette fagområdet.


Studiets innhold

Studiet består av enkeltkurs som kan tas hver for seg eller settes sammen til en årsenhet på 60 studiepoeng. Med unntak av PED6027 kan kursene inngå som en del av det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Emnekode Kurs Stp Neste oppstart
PED6011 Rådgiving og veiledning for PPT 15  høst 2019
PED6013 Læringsmiljø og gruppeledelse 15  
PED6014 Flerkulturell kompetanse 15  
PED6016 Matematikkvansker 15 høst 2019
PED6018 Sakkyndig vurdering og forvaltning 15  
PED6027 Testteoretisk kompetanse 15 høst 2019
PED6022 Lederutdanning for PPT 30  

 

Les mer om det enkelte kurs og søk studieplass


Målgruppe

Ansatte i PPT.  Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgivning i tilliggende tjenester (f.eks ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten, BUP, NAV) kan også søke og tas opp hvis det er ledige plasser. For noen av emnene er det også åpning for at andre ansatte i skole og barnehage som jobber tett sammen med PPT kan gis opptak ved ledige plasser.

Undervisningsform

Samlingsbasert undervisning med nettbasert støtte mellom samlingene.
Forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Samlingene holdes i Trondheim.

Kursavgift

Kursavgift på kr. 18 500 pr kurs på 15 studiepoeng
Spesialkurset PED6027 har egne priser. 

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak til ett og ett kurs via listen ovenfor.

Opptakskrav

Du må være ansatt i PP-tjenesten/tilliggende tjenester og ha:

  • enten bachelor med fordypning i pedagogikk eller psykologi
  • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga
  • eller bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
  • eller bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • eller 3-årig faglærerutdanning
  • eller tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning)

Noen av kursene kan ha tilleggskrav som oppgis på kursets side. 


Kontakt


Faglig kontaktperson:
Anne Sofie Samuelsen
Telefon: 932 05 513
E-post: anne.s.s.samuelsen@ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.