Videreutdanning innen helse og omsorg

Studier med nært forestående søknadsfrist


August

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 26.08.2019
Forebygging av fedme 26.08.2019

 

Oktober

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Akuttmedisin for legevaktpersonell 15.10.2019

 

November

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Doppler ultralyd i obstetrikk 01.11.2019