Videreutdanning innen helse og omsorg

Studier med nært forestående søknadsfrist


August

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Akuttmedisin for legevaktpersonell 15.08.2017
Helseforskning - frå idè til prosjektprotokoll 21.08.2017
Psykososialt arbeid med barn og unge 10.08.2017

 

September

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Akuttmedisin for legevaktpersonell 01.09.2017
Fasilitatorkurs simulering 01.09.2017
Ultralyddiagnostikk for jordmødre 01.09.2017
Etisk refleksjon   11.09.2017
Universell utforming for svaksynte og blinde 04.09.2017

 

Oktober

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Forsøksdyrlære for forskere - Laboratory Animal Science for Researchers 02.10.2017