×

Studier med nært forestående søknadsfrist

Videreutdanning innen helse og omsorg

Studier med nært forestående søknadsfrist


HO - Søknadsfrister i februar

Februar

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund 01.02.2021
Rus og psykisk helsearbeid 01.02.2021
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 08.02.2021
   

HO - Søknadsfrister i mars

Mars

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Akuttmedisin for legevaktpersonell 22.03.2021