Videreutdanning innen helse og omsorg

Studier med nært forestående søknadsfrist


Juli

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Ingen kurs  

 


August

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Akuttmedisin for legevaktpersonell 20.08.2018
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 06.08.2018
Forebygging av fedme 06.08.2018
Palliasjon 13.08.2018
Universell utforming 01.08.2018

 

September

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Akuttmedisin for legevaktpersonell 24.09.2018
Medisinsk fysikk - kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk 01.09.2018
Smerte og smerkebehandling 10.09.2018