Hva kan jeg bli?

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning - 1-årig - Trondheim

Hva kan jeg bli?

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning og 5-årige sivilingeniørutdanning. Opptak til bachelor i ingeniørfag baserer på resultat fra fullført forkurs.

Forkurskvote

De som fullfører hele forkurset kan søke opptak til ingeniørutdanninger i forkurskvoten. 20% av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag.

Det er ikke forkurskvote på:

  • bioingeniørutdanning
  • sivilingeniør

 

Videre studier

NTNUs 3-årige ingeniørstudier (forkurskvote):

 


 

NTNUs 5-årige sivilingeniørstudier:

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon