Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om marin teknikk

Om marin teknikk

Havet – en horisont mot fremtiden! 

Har du noen gang sett på flytende vindmøller, en oljeplattform eller et fullastet containerskip og lurt på hvordan det fungerer? Da er muligens dette studiet noe for deg! 

På studieprogrammet marin teknikk vil du lære om det som er verdt å vite – både over og under havoverflaten. Om alt fra design av framtidens supertankere til avanserte sensorsystemer på maskineri langt nede i havdypet. 

Studiet gir deg også etterlengtet kompetanse om framtidens utfordringer på havet. Kanskje kan du bidra til å skape bærekraftige løsninger som kan ta oss i riktig retning? Vi legger vekt på å bruke innovative løsninger som datateknologi, marin robotikk, autonomi og materialteknikk. 

Marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å bruke realfag på praktiske problemstillinger.


Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2019 var poenggrensen 54,3 for ordinær kvote, 53,6 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom seks ulike fordypningsretninger (hovedprofiler):

 • Marin konstruksjonsteknikk
 • Marin kybernetikk
 • Marin hydrodynamikk
 • Sikkerhet og driftsledelse
 • Marint maskineri
 • Marin prosjektering og logistikk

Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforening, studiebyen Trondheim og hvordan det er å studere marin teknikk ved NTNU.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Jævli flink - krysspublisert

I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU. En av dem er Eveline som går i første studieår på maskiningeniør. Ny episode på YouTube hver søndag.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Marin teknikk - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194765
 • Poenggrense: 2019: 54,3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 53,6
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Trondheim

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

Sosiale medier

FØLG NTNU HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs Bærekraftmål

FNs Bærekraftmål

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og transportere, men havet forsures og forsøples. Som student på marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets verdier bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål 3 - god helse. Lenke til bærekraftsmål 3.Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.
Ikon - FNs bærekraftmål 13 - Stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.Ikon - FNs bærekraftmål 14 - liv under vann. Lenke til bærekraftsmål 14.

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.