Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

Velkommen til studiestart 2018

Kom-i-gang-dagen / Tjuvstarten / oppstart 13. august

Kom-i-gang-dag

Her kan du finne ut av mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Tjuvstarten

Tjuvstarten er et velkomsttilbud til jenter som starter på Marin teknikk.

Oppmøte kl 09.00 ved Hovedbygget på Gløshaugen.

Program Tjuvstarten 

Oppstart

Oppstart for alle som begynner på Marin teknikk. Det blir inndeling i faddergrupper og omvisning.

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1 (felles): 

Les mer om immatrikulering del 1

Etter immatrikuleringen på Gløshaugen blir det busstransport opp til Marinteknisk senter på Tyholt kl 12.15

Immatrikulering del 2:

Etter den felles immatrikuleringsseremonien på Gløshaugen møtes studieprogrammene for egne seremonier.

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter ved Marin teknikk.

Teknostart 16. - 24. august

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret.

Les mer om Teknostart

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka!

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

For Marin teknikk er det linjeforeningen Mannhullet som organiserer fadderuka for nye studenter.

Timeplan, pensum og PC

Pensum og timeplaner vil bli informert om etter studiestart.

Du må ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin, programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Om marin teknikk

Regjeringen skriver i den ferske Havstrategien: "Vi vet ikke alt om fremtiden. Det vi vet med sikkerhet er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv."

En mastergrad i marin teknikk gir deg grunnleggende og etterspurt kompetanse som kan anvendes på utallige spennende områder, knyttet til havnæringene og andre næringer. Vi legger vekt på å bruke muliggjørende teknologi slik som datateknologi, marin robotikk, autonomi og materialteknikk til å skape morgendagens løsninger.

Studiet passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å anvende realfag på praktiske problemstillinger.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2017 var poenggrensen 52,8 for ordinær kvote, 52,4 i førstegangsvitnemålkvoten og 105 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom åtte ulike fordypningsretninger (hovedprofiler):

Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MTMART

Studiepoeng: 300
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Tyholt
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194765

Vertsfakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap
Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for marin teknikk

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.

FNs bærekraftmål nummer 14 Liv under vann

Bærekraftsmål 14 har som mål å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling