Marin teknikk

Marin teknikk

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 87
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MTMART, Mon Feb 06 16:23:36 CET 2023 | M5

Bli med på å utvikle fremtidens havnæringer

Verden trenger fornybar energi, bærekraftig matproduksjon, grønn skipsfart og mer kunnskap om havet. Som sivilingeniør i marin teknikk kan du være med å finne løsninger på disse utfordringene.

Du kan for eksempel være med å utvikle selvkjørende skip, undervannsroboter, flytende solkraftverk, havvind og havbruk som tar hensyn til miljø, fisk, mennesker og økonomi. Denne kunnskapen får du på marin teknikk.

Vi er rangert blant de beste i verden innen marin teknikk av Shanghai Ranking's 2022.

Marin teknikk består av realfag, marintekniske fag og datateknologi. Du lærer blant annet om design og drift av marine systemer og konstruksjoner som skip, oppdrettsanlegg og flytende vindturbiner. Nye teknologiske løsninger for en mer bærekraftig og miljøvennlig havnæring er sentralt i studiet.

Du kan velge mellom ulike spesialiseringer (hovedprofiler):

 • Marin konstruksjonsteknikk
 • Marin kybernetikk
 • Marin hydrodynamikk
 • Sikkerhet og driftsledelse
 • Marint maskineri
 • Marin prosjektering og logistikk

Les mer om læringsmålene

 

Som nyutdannet sivilingeniør i marin teknikk har du store muligheter til å jobbe med det du er interessert i, over hele verden. Studenter fra marin teknikk ved NTNU er anerkjent og ettertraktet i den maritime bransjen. 

Les mer om jobbmulighetene

 

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjektoppgaver, innleveringer og laboratoriearbeid. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for marin teknikk er Mannhullet. 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram. Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom seks ulike fordypningsretninger. De to siste årene spesialiserer du deg videre.

Vi anbefaler at du drar ett eller to semestre på utveksling i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Normalt gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse, matematikk R1 + R2, fysikk 1 og karakteren 4 eller bedre fra vgs i matematikk R2 eller tilsvarende.

For opptaket 2022 var poenggrensen 54,1 for ordinær kvote, 54 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav her

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

Rangering

   Vi er rangert som nummer 4 i verden innen marin teknikk av Shanghai Ranking's 2022.

FNS bærekraftsmål mtmart

Havets verdier må realiseres bærekraftig

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og bruke havet som transportvei. Som student ved marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets ressurser bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål - god helse og livskvalitet. Lenke til bærekraftsmål nummer 3

Ikon - FNs bærekraftmål - ren energi til alle. Lenke til bærekraftsmål nummer 7

Ikon - FNs bærekraftmål - industri, innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål nummer 9

Ikon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål nummer 13

Ikon - FNs bærekraftmål - livet i havet. Lenke til bærekraftsmål nummer 14