Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

Om marin teknikk

Havet – en horisont mot fremtiden! 

Har du noen gang sett på flytende vindmøller, en oljeplattform eller et fullastet containerskip og lurt på hvordan det fungerer? Da er muligens dette studiet noe for deg! 

På studieprogrammet marin teknikk vil du lære om det som er verdt å vite – både over og under havoverflaten. Om alt fra design av framtidens supertankere til avanserte sensorsystemer på maskineri langt nede i havdypet. 

Studiet gir deg også etterlengtet kompetanse om framtidens utfordringer på havet. Vi legger vekt på å bruke innovative løsninger som datateknologi, marin robotikk, autonomi og materialteknikk. 

Marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å bruke realfag på praktiske problemstillinger.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2018 var poenggrensen 53,2 for ordinær kvote, 51,8 i førstegangsvitnemålkvoten og 84 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom seks ulike fordypningsretninger (hovedprofiler):

Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MTMART
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Marin teknikk - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194765
 • Poenggrense: 2018: 53,2
 • Poenggrense f.vitnemål: 2018: 51,8
 • Anvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Tyholt, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

FNs bærekraftmål nummer 14 Liv under vann

Bærekraftsmål 14 har som mål å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på