Industriell økonomi og teknologiledelse

Industriell økonomi og teknologiledelse

Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 160
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MTIØT, Fri Mar 01 01:55:57 CET 2024 | M5

Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) er et 5-årig masterprogram ved NTNU som kombinerer tradisjonelle sivilingeniøremner med emner innen ledelse og økonomi. Utdanningen er en av de mest attraktive i Norge der man lærer å analysere komplekse problemstillinger i tverrfaglige team.

På Indøk lærer du å analysere komplekse problemstillinger i tverrfaglige team. Du bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående, og får også etter hvert dybdekunnskap innenfor økonomi og ledelse. På Indøk får du muligheten til å kombinere teknologi med økonomi og ledelse. Dette gjør studieprogrammet i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) unikt.

Les mer om hva du lærer

Indøkere er blant de mest ettertraktede studentene i norsk næringsliv, og mange sikrer seg jobb før de er ferdige med studiet. I dag finner vi indøkere i over 700 forskjellige bedrifter i Norge og utlandet. De jobber eksempelvis i store industriselskap, høyteknologibedrifter, innen bank, forsikring, IT, telekommunikasjon og konsulentvirksomhet.

Les mer om jobbmulighetene

Det er et veldig godt sosialt miljø på Indøk, både innad og på tvers av klasser. Linjeforeningene har arrangementer hver uke i løpet av semesteret, så det er alltid noe som skjer på Indøk. Det første som møter deg når du starter på studieprogrammet er fadderukene. Dette er en to uker lang periode med arrangementer for at du skal bli kjent med dine nye klassekamerater.

Les mer om studiemiljøet

Indøk er et 5-årig studieprogram som leder fram til en sivilingeniørgrad. Studiet består av en kombinasjon av obligatoriske og valgbare emner, og med flere retningsvalg. Du velger både teknologiretning og en hovedprofil innen økonomi- og ledelsesemner.

Studieplanen består av ca. 40% teknologiske emner, 40% økonomi- og ledelsesemner, og 20% metodeemner som matematikk, statistikk og fysikk.

Gå til studieplan

Les mer om studiets oppbygning

Det er de samme opptakskravene som gjelder for søkere til den femårige masterutdanningen/sivilingeniørutdanningen i industriell økonomi og teknologiledelse som til andre sivilingeniørstudier ved NTNU.

Les mer om opptak og opptakskrav

Er du interessert i Indøk-studiet? Har du spørsmål om opptak og fag, eller lurer du på hvordan studiemiljøet i Trondheim er?

Kontakt og veiledning