Sivilingeniør/masterprogram 5-årig, Trondheim

Industriell økonomi og teknologiledelse


Velkommen til studiestart 2018

Velkommen som student

Velkommen til et av Norges mest prestisjefylte studier! Masterstudiet / sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk-studiet) er krevende fordi det kombinerer teknologi, økonomi og ledelse på et nivå som gjør at du både når masternivå innen den teknologiretningen du velger å spesialisere deg i, samtidig som du når masternivå i den hovedprofilen innen økonomi eller ledelse du velger å fordype deg i mot slutten av studiet. Denne kombinasjonen gir deg en unik kompetanse som sivilingeniør, og kompetansen er svært etterspurt i arbeidslivet.

Du kan se frem til fem svært spennende, lærerike og artige år her i Trondheim, Norges beste studieby. Vi håper å gi deg en givende studietid der det faglige og det sosiale vil gå hånd i hånd.

Prof. Marielle Christiansen
Instituttleder IØT
 

Valg av teknologiretning

Allerede ved studiestart skal du velge én av teknologiretningene:

Datateknikk og kommunikasjonsteknologi
Energi og miljø
Marin teknikk
Produktutvikling og produksjon

Teknologien står sentralt i programmet og du opparbeider deg dybdekunnskap innenfor det valgte teknologiområdet. Alle emner, både teknologi- og metodeemner, er obligatoriske i første og andre årskurs. Det eneste som skiller Indøk fra andre teknologiprogram i de to første årene, er ett innføringsemne i økonomi og ett i organisasjon og ledelse.

Du får mer informasjon om de forskjellige teknologiretningene i løpet av de to første ukene / Teknostart.

Forberedelser og registrering

Som ny student ved NTNU er det en del praktiske ting som må ordnes.

Allerede før du kommer til NTNU bør du betale semesteravgiften. På Studentweb finner du betalingsinformasjonen du behøver for å betale semesteravgiften.

Etter at du har betalt semesteravgiften må du også:

Mer om hva du må gjøre som ny student ved NTNU

Oppfriskningskurs i matematikk - 7. – 11. august

Oppfriskningskurset er et frivillig (ikke obligatorisk) og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner. Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Les mer oppfriskningskurs i matematikk

Kom-i-gang-dag - Mandag 13. august

Kom-i-gang-dagen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de praktiske tingene som semesteravgiftadgangskortbrukerkonto osv. om du ikke har gjort dette før.

Det vil også være mulig å møte mange av linjeforeningene, studentorganisasjonene og idrettslagene vi har ved NTNU.

Les mer om Kom-i-gang-dag

Immatrikulering del 1 - Tirsdag 14. august

Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter. Programmet for del 1 starter kl. 09.15 og varer til kl. 10.45.

Fram til del 2 hvor registrering åpner fra kl. 11.30 vil mange studentorganisasjoner og idrettslag ha stands hvor du får informasjon om hva de driver med, og hvordan du kan bli med.

Immatrikuleringen er obligatorisk (Hvis du blir forhindret fra å møte må du gi beskjed til instituttkontoret: iot@iot.ntnu.no eller telefon 73 59 34 10).

Antrekk: Pent (ikke dongeri). Immatrikuleringen er en festdag, men det vil også bli mye gåing og ståing. Se an været, og husk gode sko.

Immatrikulering del 2 - Tirsdag 14. august

En obligatorisk immatrikuleringsseremoni for Indøk begynner kl. 12.00 i auditorium S6 på Gløshaugen. Vennligst møt opp i god tid for registrering. Registrering åpner kl. 11.30.

Immatrikuleringen er obligatorisk (Hvis du blir forhindret fra å møte må du gi beskjed til instituttkontoret: iot@iot.ntnu.no eller telefon 73 59 34 10). Dersom du allerede er immatrikulert ved NTNU, er det ikke obligatorisk å møte, men du er fortsatt hjertelig velkommen dersom du ønsker det.

Antrekk: Pent (ikke dongeri). Immatrikuleringen er en festdag, men det vil også bli mye gåing og ståing. Se an været, og husk gode sko.

Informasjonsmøte - Onsdag 15. august

Onsdag 15. august har vi satt av til å bli bedre kjent med hverandre og studiet og gi litt praktisk informasjon. Instituttet ønsker dere velkommen til orienteringsmøte i auditorium S6 på Gløshaugen kl. 10.00.

Kl. 11.30 vil det bli enkel lunsj. Fra kl. 12.00 overtar fadderprogrammet og dere vil få en omvisning på campus.

Teknostart - 14. - 18. august

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram som starter tirsdag 14. august.

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  • Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  • Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  • Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Timeplan og informasjon om Teknostart for Indøk

Tverrfaglighet

Muligheten til å kombinere teknologi med økonomi og ledelse er det som gjør Indøk-studiet unikt. På Indøk lærer du å beherske komplekse problemstillinger i tverrfaglige team. Du bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående, og får også etter hvert dybdekunnskap innenfor økonomi.


Jobbmuligheter

Indøkere er blant de mest ettertraktede studentene i det norske næringsliv, og mange sikrer seg jobb før de er ferdige med studiet. I dag finner vi indøkere i over 700 forskjellige bedrifter i Norge og utlandet. De finnes eksempelvis i store industriselskap som Statoil og Orkla, i høyteknologibedrifter som Microsoft, innen bank og forsikring, innen IT og telekommunikasjon, for eksempel Telenor, eller innen konsulentvirksomhet som Accenture, Boston Consulting Group og McKinsey. Valgmulighetene er mange!


Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø på Indøk, både innad i klassene og på tvers av årskurs. Linjeforeningene har arrangementer hver uke i løpet av semesteret, så det er alltid noe som skjer på Indøk. Det første som møter deg når du starter på Indøk er fadderukene. Dette er en to uker lang periode med arrangementer for at du skal bli kjent med dine nye klassekamerater.

Wed, 28 Feb 2018 09:08:37 +0100
Fakta

Gradsnivå: 
Sivilingeniør / Masterprogram (5-årig)
Studieprogramkode: MTIØT
Studiekode (Samordna opptak): 
194 767

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017:
Ordinær: 64,0
Primær: 59,6

Spørsmål om studiet:
rekruttering@iot.ntnu.no

Generelle henvendelser:
iot@iot.ntnu.no