Tekniske geofag

Tekniske geofag

Tekniske geofag - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 36
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist
MTTEKGEO, Mon Jan 30 16:51:53 CET 2023 | M5

Ikke opptak i 2023.

Ønsker du å studere tekniske geofag? Se sivilingeniørstudiet i ingeniørgeologi

Tekniske geofag består av geologi, ingeniørfag og datateknologi. Du lærer blant annet å forutsi og forhindre skred og ras, å bygge sikre tunneler og fjellanlegg, og forvaltning og utvinning av mineralressurser. Hvordan skade på miljøet og forurensing kan unngås er et viktig fokus i studiet. 

Tekniske geofag ved NTNU er en unik utdanning i Norge hvor ingen andre tilbyr en tilsvarende faglig bredde og dybde.

Les mer om læringsmålene

Det økende behovet for kunnskap innen tekniske geofag gjør at behovet for sivilingeniører innen tekniske geofag også øker. Hvilken jobb du kan få kommer an på hvilken studieretning du går.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, innleveringer, laboratoriearbeid og ekskursjoner. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for tekniske geofag er Bergstudentenes forening.

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i tekniske geofag er et 5-årig masterprogram. Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du mellom to ulike studieretninger. De to siste årene av studiet spesialiserer du deg videre.

Vi anbefaler at du drar ett eller to semester på utveksling i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Normalt gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse, Matematikk R1 + R2, Fysikk 1 og karakteren 4 eller bedre fra vgs i Matematikk R2 eller tilsvarende.

For opptaket 2021 var poenggrensen 55,5 for ordinær kvote og 55,1 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav her

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

FNs Bærekraftsmål mttekgeo

FNs bærekraftsmål

Visste du at mineralproduksjon er en forutsetning for det grønne skiftet? På Tekniske geofag får du lære om hvordan vi kan utvinne mineralressurser på en bærekraftig måte.

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforhold. Lenke til bærekraftsmål nummer 6

Ikon - FNs bærekraftmål - ren energi til alle. Lenke til bærekraftsmål nummer 7

Ikon - FNs bærekraftmål - Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Lenke til bærekraftsmål nummer 8

Ikon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål nummer 9

Ikon - FNs bærekraftmål - Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål nummer 12

Deling koronavirus: 1296729870