Tekniske geofag

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag


Film fra studiene bachelor geologi og 5-årig master i tekniske geofag.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om tekniske geofag

Om tekniske geofag

Har du lyst til å skape en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer? Vil du lære å bygge sikker infrastruktur som tunneler, brohoder, vindmølleparker og annet som bygger på geologiske konstruksjoner? 

Vil du utvinne ressurser fra jorden som samfunnet er avhengige av i dag og i fremtiden, samtidig som du spiller på lag med miljøet? Da er tekniske geofag noe for deg! 

Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, både lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede arealer. Som sivilingeniør i tekniske geofag kan du styre uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje. Du lærer blant annet å plassere tunneler og andre undergrunnsanlegg, og hvordan skade på miljøet og forurensning kan unngås.


Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via Samordna opptak og det er ett opptak i året. For opptaket 2019 var poenggrensen 54,2 for ordinær kvote og 53,5 i førstegangsvitnemålkvoten.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i tekniske geofag er et 5-årig masterprogram.
Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du mellom to ulike studieretninger:

 • Ingeniør- og miljøgeologi
 • Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere ved å velge hovedprofil/fordypning innenfor din studieretning.


Jobbmuligheter

Studenter fra tekniske geofag er svært ettertraktet i arbeidslivet. Utnyttelse av georessurser som olje, gass og faste mineraler utgjør en betydelig del av Norges verdiskapning. Forbruket av georessurser i verden øker raskere enn befolkningsveksten. Det betyr at det i framtiden vil være et økende behov for mennesker med kunnskaper i geofag og i teknologi til å utvinne disse ressursene.

Med denne bakgrunnen blir du også ettertraktet i forbindelse med ras-, skred- og flomsikring. Mulighetene for å jobbe for de fremste private og offentlige aktørene innen bergsikring, skred, fornybar energi, vannkrafttunneler er meget sannsynlig. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Tekniske geofag - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194946
 • Poenggrense: 2019: 54,2
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 53,5
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Trondheim

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Viste du at mineralproduksjon er en forutsetning for det grønne skifte? På Tekniske geofag får du lære om hvordan vi kan utvinne mineralressurser på en bærekraftig måte.

Ikon - FNs bærekraftmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold. Lenke til bærekraftsmål 6.Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.
Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål 9.Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.