Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag


Om tekniske geofag

Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede arealer.

Som sivilingeniør i tekniske geofag kan du styre uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje. Du lærer blant annet å plassere tunneler og andre undergrunnsanlegg, og hvordan skade på miljøet og forurensning kan unngås.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2019

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak og det er ett opptak i året. For opptaket 2017 var poenggrensen 50,6 for ordinær kvote, 51,1 i førstegangsvitnemålkvoten og 28 studenter ble tatt opp.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i tekniske geofag er et 5-årig masterprogram.
Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du mellom to ulike studieretninger:

  • Ingeniør- og miljøgeologi
  • Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere ved å velge hovedprofil/fordypning innenfor din studieretning.


Jobbmuligheter

Studenter fra tekniske geofag er svært etterspurte i arbeidslivet da utnyttelse av georessurser som olje, gass og faste mineraler utgjør en betydelig del av landets verdiskapning.

Kompetansen og kunnskapen du besitter etter endt studium er av meget høy klasse, og vil være etterspurt, uansett hvor i verden du ønsker å jobbe.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør (5-årig)
Studieprogramkode: MTTEKGEO
Studiepoeng: 300
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194946

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for geovitenskap og petroleum

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Challenge yourself