Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

Maskiningeniør

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Maskiningeniør

Om maskiningeniør


Maskinteknikk har en sentral rolle i det å løse store oppgaver

Maskiningeniører tenker helhetlig når de designer, produserer og drifter produkter og produksjonsutstyr – samtidig som fokuset er på detaljene i prosessen. Kan vi finne løsninger på dagens utfordringer i gamle konsepter og ideer? Hva kan vi forandre, hva kan vi forbedre?

Som maskiningeniør vil du spille en viktig rolle når ingeniører fra ulike fagfelt samarbeider for å løse kompliserte oppgaver. Maskiningeniører passer godt til å lede og samkjøre prosjekter på grunn av den brede og sentrale stillingen maskinteknikken har.

Maskinteknikken utvikler seg hele tiden og er stadig på leting etter bedre produkter, materialer, prosesser, metoder og bruksområder. Krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser gjør at samfunnet har et stort behov for maskiningeniører fremover. Ingeniører skaper fremtiden.


Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

 • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
 • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
 • 2. studieår: starter du på studieretningen din. 
   
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Maskinkonstruksjon      
VVS      
Drift og vedlikehold      
Industriell design      
Produkt og systemdesign      

Du kan også ta maskiningeniørstudiet som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik. Det nettbaserte studiet tilbyr studieretningen industriell design.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til maskiningeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.

Poengrenser

Dette studiet startet opp høsten 2019 og har felles studieplan for studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Poenggrensene i de ulike studiebyene vil være uavhengige av hverandre. Poenggrensen bestemmes av antall søkere, og søkernes poengsum i forhold til antall studieplasser. 

Hvis du vil utdanne deg til maskiningeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på ett av de andre.

Poenggrenser 2019

Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 51,3 48,9
Gjøvik Alle Alle
Ålesund 38,7 Alle

Jobbmuligheter

Mange som ansetter maskiningeniører er virksomheter innen industri og produksjon. Du kan bli med på å skape produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon og å styre produksjonsprosesser.

Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Verkstedindustrien, prosessindustrien, oljeselskap
 • Rådgivende ingeniørselskaper
 • Produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter
 • Forskning og undervisning
 • Produksjon av utstyr eller kontrollmyndighet
 • Markedsføring, salg og konsulentvirksomhet
 • Mange maskiningeniører starter egen virksomhet

Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Studiet er i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund med ulike studieretninger i de tre byene. På maskiningeniør kan du velge mellom studieretningene:

Dette er noe av det du lærer:

 • Helhetlig system- og produktutvikling innen maskinfaget
 • Kunnskap om styring av både maskiner og elektronikk
 • 3D-modellering og simulering i avanserte programvarer for dataassistert design
 • Hvordan utforming, produksjonsmetoder og materialvalg kan påvirke et produkt med hensyn til livsløp og forurensing
 • Identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, og å kunne analysere, tolke og bruke data
 • Tilstandskontroll eller geometriske data til maskinkomponenter
 • Basis programmeringsferdigheter for å kunne lese måledata
 • Datasikkerhetsaspekter i digitale verktøy
 • Matematikk, fysikk, samfunns- og økonomifag og hvordan du kan bruke disse fagene i produktutvikling, konstruksjon, produksjon og vedlikehold

Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Faktaboks

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, maskin
Studieprogramkode: BIMASKIN
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 034
Gjøvik: 194 012
Ålesund: 194 227

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter, og i drift og vedlikehold av produksjonsutstyr

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastruktur
Ikon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjon