Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

Maskiningeniør

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Maskiningeniør

Om maskiningeniør

Maskiningeniøren kalles ofte for den klassiske ingeniøren. Maskiningeniører designer, produserer, drifter og vedlikeholder produkter og produksjonsutstyr. De utvikler også arbeidsmetoder for å produsere og styre produksjonsprosesser. Arbeidet foregår i samarbeid med andre ingeniører og yrkesgrupper.


Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

  • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
  • 2. studieår: starter du på studieretningen din. 
     
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Maskinkonstruksjon      
VVS      
Drift og vedlikehold      
Industriell design      
Produkt og systemdesign      

Du kan også ta maskiningeniørstudiet som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik. Det nettbaserte studiet tilbyr studieretningen industriell design.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til maskiningeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.

Poengrenser

Dette studiet startet opp høsten 2019 og har felles studieplan for studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Poenggrensene i de ulike studiebyene vil være uavhengige av hverandre. Poenggrensen bestemmes av antall søkere, og søkernes poengsum i forhold til antall studieplasser. 

Hvis du vil utdanne deg til maskiningeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på ett av de andre.

Poenggrenser 2019

Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 51,3 48,9
Gjøvik Alle Alle
Ålesund Alle Alle

Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet.


Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Studiet er i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund med ulike studieretninger i de tre byene. På maskiningeniør kan du velge mellom studieretningene:


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no

Åpen dag NTNU Trondheim

Åpen dag

NTNU Trondheim

Vil vite mer om studiet, se våre lokaler og treffe studentene?

Besøk oss på Åpen dag,
18. mars 2020

Faktaboks

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, maskin
Studieprogramkode: BIMASKIN
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 034
Gjøvik: 194 012
Ålesund: 194 227

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.