Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

Kvinnelig og mannelig student jobber sammen på et instrument i laboratoriet

Om maskiningeniør

Maskiningeniøren kalles ofte for den klassiske ingeniøren. Maskiningeniører designer, produserer, drifter og vedlikeholder produkter og produksjonsutstyr. De utvikler også arbeidsmetoder for å produsere og styre produksjonsprosesser. Arbeidet foregår i samarbeid med andre ingeniører og yrkesgrupper.


Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

  • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
  • 2. studieår: starter du på studieretningen din. 
     
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Konstruksjonsteknikk      
VVS      
Drift og vedlikehold      
Industriell design      
Kvalitetsteknologi og ledelse      
Produkt og systemdesign      


Du kan ta studieretningene industriell design og kvalitetsteknologi og ledelse som ett nettbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik.


Poengrenser

Dette er et nytt studium med felles studieplan for studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund fra høsten 2019. Poenggrensene i de ulike studiebyene vil være uavhengige av hverandre. Poenggrensen bestemmes av antall søkere, og søkernes poengsum i forhold til antall studieplasser. 

Hvis du vil utdanne deg til maskiningeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på ett av de andre.

Poenggrenser i 2018 - før sammenslåing av studiene
Studieby Studieprogram Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim Maskiningeniør 50,4 47,6
Gjøvik Maskiningeniør Alle Alle
Ålesund Produkt- og systemdesign Alle Alle

 

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til maskiningeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.


Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet. 


Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Studiet er i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund med ulike studieretninger i de tre byene. På maskiningeniør kan du velge mellom studieretningene:


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, maskin
Studieprogramkode: BIMASKIN
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 034
Gjøvik: 194 012
Ålesund: 194 227

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.