Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

Velkommen til studiestart 2019

Studiestart i TRONDHEIM

Viktige datoer

Søndag 11. august: Velkomstdag for jenter
Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer NTNU til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. Program og påmelding for velkomstdagen

Mandag 12. august – Immatrikulering
Kl. 09.30: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen
Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter. Les mer om den felles immatrikuleringen.
Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.


Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU
Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)
 

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.
Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Studiestart i GJØVIK

Viktige datoer

Mandag 12. august kl 11:30-16:00: Velkomstdag for jenter
Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget.
Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor uken etterpå. Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.
Program for velkomstdagen

Tirsdag 13. august kl 11:00 – Immatrikulering

Etter immatrikuleringen (ca. kl. 12.15) får alle nye studenter tildelt faddergruppe. Fra kl. 14.00 er det institutt- og klassevis velkomst med navneopprop.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU i Gjøvik
Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)
 

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.
Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Fotografering til adgangskort

NB! Brukerkontoen din må være aktivert før du kan få adgangskort.

  1. Gå til Ametyst-bygget, ved inngangen står det en fotoautomat
  2. Logg inn med NTNU-bruker og passord
  3. Ta bilde og sett pinkode
  4. Gå til IT-tjenesten i kjelleren i Kobolt-bygget mellom 8-15 på hverdager. Husk gyldig legitimasjon!
  5. Kortet blir trykket opp ved oppmøte, bildet blir også kontrollert

Studiestart i ÅLESUND

Viktige datoer

Mandag 12. august: Velkomstdag for jenter
Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget.
Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor uken etterpå. Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.
Program for velkomstdagen

Tirsdag 13. august – Immatrikulering
Kl. 11:00: Felles immatrikulering – Hovedbygget
Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp i vrimlearealet i Hovedbygget i god tid før seremonien starter. Les mer om immatrikuleringen.
Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Onsdag 14. august 

Tid  Sted Aktivitet
11.15-12.00 Fogdegården Kurs i Blacboard/StudentWeb
12.30 Rådhuset Lunsj hos Ålesund kommune Rådhuset. Buss 12.10

Torsdag 15. august 

Tid  Sted Aktivitet
10:00-11.00
Fogdegården
Felles samling for nye studenter ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
11.00-12.00
Hustadvika, NMK
Auditorium 
 
Bachelor i Nautikk
Brosundet, NTNU Bachelor i Skipsdesign/Bachelor Maskiningeniør/Bachelor i Fornybar energi
Rom G133, Fagskolen Master i Skipsdesign/Produkt og systemdesign
Stadthavet, NMK Bachelor i Shipping Management + årsstudium i Shippingledelse
Auditorium Naftadjupet, NTNU Bachelor Byggingeniør
Rom C411, NMK Msc i Ledelse av krevande maritime operasjoner

Fredag 16. august 

Gruppe 1: Bachelorprogram: Nautikk, Skipsdesign, Maskiningeniør, Fornybar energi, Shipping management                                                               
Masterprogram: Produkt- og systemdesign, Skipsdesign, Master i Ledelse av krevende maritime operasjoner
Årsstudium: Shippingledelse
 
Gruppe 2: Bachelorprogram: Byggingeniør
 
Tid  Sted Aktivitet
10.00-10.30 Fogdegården Fagdag. Felles samling - inndeling i grupper
10.30-12.00 NMK

Gruppe 1: Omvisning/bedriftsbesøk
Gruppe 2: Samling i seminarrom

12.00-13.00 NMK Felles lunsj i kantina på NMK


Mandag 19. august 

Ordinær undervisning etter timeplan.


Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU
Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)
 

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne på studieprogramsidene.
Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Kvinnelig og mannelig student jobber sammen på et instrument i laboratoriet

Om maskiningeniør

Maskiningeniøren kalles ofte for den klassiske ingeniøren. Maskiningeniører designer, produserer, drifter og vedlikeholder produkter og produksjonsutstyr. De utvikler også arbeidsmetoder for å produsere og styre produksjonsprosesser. Arbeidet foregår i samarbeid med andre ingeniører og yrkesgrupper.


Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

  • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
  • 2. studieår: starter du på studieretningen din. 
     
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Konstruksjonsteknikk      
VVS      
Drift og vedlikehold      
Industriell design      
Kvalitetsteknologi og ledelse      
Produkt og systemdesign      


Du kan ta studieretningene industriell design og kvalitetsteknologi og ledelse som ett nettbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik.


Poengrenser

Dette er et nytt studium med felles studieplan for studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund fra høsten 2019. Poenggrensene i de ulike studiebyene vil være uavhengige av hverandre. Poenggrensen bestemmes av antall søkere, og søkernes poengsum i forhold til antall studieplasser. 

Hvis du vil utdanne deg til maskiningeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på ett av de andre.

Poenggrenser i 2018 - før sammenslåing av studiene
Studieby Studieprogram Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim Maskiningeniør 50,4 47,6
Gjøvik Maskiningeniør Alle Alle
Ålesund Produkt- og systemdesign Alle Alle

 

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til maskiningeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.


Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet. 


Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Studiet er i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund med ulike studieretninger i de tre byene. På maskiningeniør kan du velge mellom studieretningene:


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, maskin
Studieprogramkode: BIMASKIN
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 034
Gjøvik: 194 012
Ålesund: 194 227

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar

Jentepoeng

NTNU gir 2 tilleggspoeng til jenter som søker på dette ingeniørstudiet.