Byggingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Byggingeniør

Byggingeniør

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om byggingeniør

Om byggingeniør

Byggingeniører designer og beregner, konstruerer, planlegger og leder arbeid sammen med andre. I tillegg til bygg, jobber byggingeniører med vei og infrastruktur, energi, vann og miljø. Som student på byggingeniørstudiet vil du bli rustet til å møte dagens utfordringer innen bygg, som endringer i miljø og klima. Du vil også være godt egnet til å møte bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet. Vil du være med og lage de gode, bærekraftige løsningene?

Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

 • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
 • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
 • 2. studieår: du velger studieretningen og starter å spesialisere deg. 
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Bygg og miljø      
Konstruksjonsteknikk      
Bærekraftig bygging       
Byggteknikk      
Vann- og miljøteknikk      
Veibygging - planlegging og drift      

Du kan ta studieretningen bærekraftig bygging som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU i Gjøvik.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til byggingeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1.Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES .  Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Poenggrenser

Opptaket i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensen som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre byene. Hvis du vil utdanne deg til byggingeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg kommer du kanskje inn på ett av de andre.

Poenggrenser 2019

Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 54,7 51,5
Gjøvik Alle Alle
Ålesund Alle Alle


Jobbmuligheter

 Du kan jobbe både i private og offentlige virksomheter som

 • bygg- og anleggsentreprenører
 • arkitekt- og konsulentkontorer
 • forsknings- og undervisningsinstitusjoner
 • offentlige tekniske etater
 • andre byggtekniske institusjoner

Videre studier

Som ferdigutdannet byggingeniør er du kvalifisert for opptak til 2-årige masterstudier ved NTNU eller andre universiteter. 


Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Du kan velge mellom studieretningene:


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no


Studiemiljø

Som student på byggingeniør blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Femte semester er spesielt tilrettelagt for utveksling.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Byggingeniør

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studieprogramkode: BIBYGG
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 675
Gjøvik: 194 003
Ålesund: 194 023

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Som byggingeniør kan du være med på å lage infrastruktur og bygg som setter klima, miljø og trivsel i sentrum

FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastrukturIkon - FNS bærekraftmål - bærekraftige byer og smfunnIkon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringene

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.