Byggingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Byggingeniør

Byggingeniør

To studenter jobber sammen og måler en trekonstruksjon

Om byggingeniør

Om byggingeniør

Byggingeniører designer og beregner, konstruerer, planlegger og leder arbeid sammen med andre. I tillegg til bygg, jobber byggingeniører med vei og infrastruktur, energi, vann og miljø. Som student på byggingeniørstudiet vil du bli rustet til å møte dagens utfordringer innen bygg, som endringer i miljø og klima. Du vil også være godt egnet til å møte bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet. Vil du være med og lage de gode, bærekraftige løsningene?

Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

  • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
  • 2. studieår: du velger studieretningen og starter å spesialisere deg. 

 

Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Bygg og miljø      
Konstruksjonsteknikk      
Bærekraftig bygging       
Byggteknikk      
Vann- og miljøteknikk      
Veibygging - planlegging og drift      

Du kan ta studieretningen bærekraftig bygging som et nettbasert studium over fire år i regi av NTNU i Gjøvik.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til byggingeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1.Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES .  Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Poenggrenser

Opptaket i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensen som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre byene. Hvis du vil utdanne deg til byggingeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg kommer du kanskje inn på ett av de andre.

Poenggrense i 2018 - før sammenslåing av studiene
Studieby Studieprogram Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim Byggingeniør 56,4 50,6
Gjøvik Byggingeniør 35,3 Alle
Ålesund Byggingeniør 44,0 Alle
Ålesund Vann- og mijøteknikk 36,9 Alle

Jobbmuligheter

 Du kan jobbe både i private og offentlige virksomheter som:

  • bygg- og anleggsentreprenører
  • arkitektkontorer
  • rådgivende ingeniører
  • forsknings- og undervisningsinstitusjoner
  • offentlige tekniske etater
  • andre byggtekniske institusjoner

Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Du kan velge mellom studieretningene:


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no
 

Byggingeniør

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studieprogramkode: BIBYGG
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 675
Gjøvik: 194 003
Ålesund: 194 023

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.