Byggingeniør

Byggingeniør

Bachelor i ingeniørfag, bygg

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Gjøvik
    Ålesund
    Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BIBYGG, Sun Jul 14 16:20:53 MEST 2024 | B3

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Gjøvik
Se informasjon om studiestart i Trondheim
Se informasjon om studiestart i Ålesund

Grønn omstilling i byggebransjen

Vil du være med på å planlegge bygg, vei, vann og avløp, og samtidig sørge for en grønnere fremtid? Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring og har en sentral rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. For å få utslippsfrie byggeplasser, hus som krever lite energi og gjenbruke gamle byggematerialer, må hensynet til miljøet inngå i alle byggeplaner. I tillegg vil kraftig nedbør, svingninger i temperatur, og økt fare for flom, skred og stormflo gi ekstra utfordringer for veier og anlegg i Norge. På byggingeniørstudiet blir du rustet til å møte disse utfordringene, og bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet.

Byggingeniør i 3 byer

NTNU tilbyr byggingeniørstudiet i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Studiestedene har ulike faglige profiler og du kan velge mellom mange spesialiseringer: 

Som byggingeniør vil du delta i bygging og prosjektering av bygg, veier, broer, avløpsanlegg og renseanlegg, og samarbeide med arkitekter, andre ingeniører og fagfolk som deltar i en byggeprosess. Digitale platformer brukes til planlegging og oppfølging av prosjekter gjennom hele byggeprosessen.

 

Les mer om hva du lærer

Bygge- og anleggsbransjen omsetter hvert år for over 500 milliarder kroner i Norge, og har aktiviteter i hele landet. Dette omfatter både nye bygg og anleggsprosjekter, samt vedlikehold og rehabilitering av det som allerede er bygd. Som byggingeniør er du ettertraktet i bransjen og har mange muligheter til å bli en del av denne verdiskapningen. Du kan f.eks. jobbe med planlegging, prosjektering og bygging av hus, broer, veier samt vann- og avløpsanlegg.

 

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen på byggingeniør består av forelesninger, øvinger, praktisk laboratoriearbeid, ekskursjoner og egenstudier. Byggingeniør har linjeforeninger i alle tre studiebyer, Aqua Tecta i Ålesund, Ing:a i Gjøvik og Tim&Shænko i Trondheim. Linjeforeningene arrangerer sosiale og faglige aktiviteter gjennom hele studieåret.

 

Les mer om studiemiljøet

Etter det første året, som er felles for alle, begynner du på din spesialisering. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til byggingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. eller forkurs for ingeniørutdanning. Alternative opptaksveier er Tres og Y-vei. Det er 125 studieplasser i Trondheim, 35 i Gjøvik og 35 i Ålesund.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

SoMe


Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon TikTok-ikon  Instagram-ikon  Youtube-ikon