Byggingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Byggingeniør

Byggingeniør

Studieretninger i forskjellige byer

Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter i.

  • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
  • 2. studieår: du velger studieretningen og starter å spesialisere deg. 
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Bygg og miljø    
Konstruksjonsteknikk    
Bærekraftig bygging     
Byggteknikk    
Vann- og miljøteknikk    
Veibygging - planlegging og drift    

Du kan ta studieretningen bærekraftig bygging som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU i Gjøvik.


Hva lærer du

Hva lærer du?

Hvordan bygger du verdens høyeste trehus? Hvilke hensyn må vi ta for å bygge en vei? Og hvordan sikrer vi at alle får tilgang til rent vann? 

Byggebransjen møter som alle andre bransjer utfordringer rundt bærekraft. På dette studiet blir du rustet til å møte disse utfordringene, og bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet. Dette lærer du på byggingeniørstudiet


Om byggingeniør

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til byggingeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES .  Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs.

Hvordan søke og hva er opptakskravene


Poenggrenser

Opptaket i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensen som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre byene. Hvis du vil utdanne deg til byggingeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg kommer du kanskje inn på ett av de andre.

Poenggrenser 2019

Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 54,7 51,5
Gjøvik Alle Alle
Ålesund 39,6 41,6

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

 Du kan jobbe både i private og offentlige virksomheter som

  • bygg- og anleggsentreprenører
  • arkitekt- og konsulentkontorer
  • forsknings- og undervisningsinstitusjoner
  • offentlige tekniske etater
  • andre byggtekniske institusjoner

Les mer om jobbmulighetene til byggingeniører


Utenlandsopphold

Utveksling til utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På byggingeniør er femte semester spesielt tilrettelagt for utveksling. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet


Studiemiljø

Studiemiljø

Som student på byggingeniør blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på byggingeniørstudiet


Studiets oppbygning

Studiets oppbygging

Etter det første året, som er felles for alle, velger du studieretning. Høstsemesteret i tredje studieår er spesielt tilrettelagt for utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en  bacheloroppgave. Slik er studieprogrammet bygd opp


Videre studier

Videre studier

Byggingeniørstudiet er et praksisnært studium. Dette er et glimrende utgangspunkt for påbygging til en mastergrad. NTNU og andre universitet tilbyr mange aktuelle 2-årige masterprogram. Videre studier


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

Innsida for studenter

Tema og tjenester for deg som allerede er student på NTNU

Studiehåndbøker og studieplaner | Verktøy | Campus | Litteratur

Byggingeniør

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studieprogramkode: BIBYGG
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 675
Gjøvik: 194 003
Ålesund: 194 023

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube