Byggingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Byggingeniør

Byggingeniør

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Hva lærer du

Om byggingeniør

Hvordan bygger du verdens høyeste trehus? Hvordan tar vi vare på trivsel og estetikk i bomiljøer? Hvilke hensyn må vi ta for å bygge en vei? Og hvordan sikrer vi at alle får tilgang til rent vann? 

Byggebransjen møter som alle andre bransjer utfordringer rundt bærekraft. Kraftig nedbør, svingninger i temperatur, og økt fare for flom, skred og stormflo vil gi ekstra utfordringer for veier og anlegg i Norge. På dette studiet blir du rustet til å møte disse utfordringene, og bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet.

Byggingeniører designer og beregner, bygger og leder arbeid sammen med andre. Digitale platformer brukes til planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette lærer du på byggingeniørstudiet


Studieretninger i forskjellige byer

Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter i.

  • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
  • 2. studieår: du velger studieretningen og starter å spesialisere deg. 
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Bygg og miljø    
Konstruksjonsteknikk    
Bærekraftig bygging     
Byggteknikk    
Vann- og miljøteknikk    
Veibygging - planlegging og drift    

Du kan ta studieretningen bærekraftig bygging som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU i Gjøvik.


Om byggingeniør

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til byggingeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES .  Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs.

Hvordan søke og hva er opptakskravene


Poenggrenser

Opptaket i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensen som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre byene. Hvis du vil utdanne deg til byggingeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg kommer du kanskje inn på ett av de andre.
 

År Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2020 Gjøvik 46,5 45,5
2020 Ålesund 41,6 40,9
2020 Trondheim 53,4 50,3
2019 Gjøvik Alle Alle
2019 Ålesund 41,6 39,6
2019 Trondheim 54,7 51,5

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

 Du kan jobbe både i private og offentlige virksomheter som

  • bygg- og anleggsentreprenører
  • arkitekt- og konsulentkontorer
  • forsknings- og undervisningsinstitusjoner
  • offentlige tekniske etater
  • andre byggtekniske institusjoner

Les mer om jobbmulighetene til byggingeniører


Utenlandsopphold

Utveksling til utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På byggingeniør er femte semester spesielt tilrettelagt for utveksling. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet


Studiemiljø

Studiemiljø

Som student på byggingeniør blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på byggingeniørstudiet


Studiets oppbygning

Studiets oppbygging

Etter det første året, som er felles for alle, velger du studieretning. Høstsemesteret i tredje studieår er spesielt tilrettelagt for utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en  bacheloroppgave. Slik er studieprogrammet bygd opp


Videre studier

Videre studier

Byggingeniørstudiet er et praksisnært studium. Dette er et glimrende utgangspunkt for påbygging til en mastergrad. NTNU og andre universitet tilbyr mange aktuelle 2-årige masterprogram. Videre studier


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning


Jævli flink - krysspublisert

I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU. En av dem er Eveline som går i første studieår på maskiningeniør. Ny episode på YouTube hver søndag.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

Byggingeniør

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studieprogramkode: BIBYGG
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 675
Gjøvik: 194 003
Ålesund: 194 023

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona