Materialteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Materialteknologi

– Vi ønsker deg som vil utvikle morgendagens materialer!

Søk Materialteknologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om materialteknologi - forside (Synlighet)

Bli del av verdens største fagfelt innenfor industri, teknologi og forskning

Master i materialteknologi er studiet for deg som vil lære mer om materialene som omgir oss. Materialer inngår blant annet i transport, bolig, elektronisk utstyr, matproduksjon og industriell produksjon. De påvirker samfunnet og dagliglivet vårt i stor grad. Materialteknologi er viktig for å utvikle bærekraftige løsninger.

Sivilingeniørutdannelsen i materialteknologi ved NTNU er et tverrfaglig studium og passer for deg som ønsker å jobbe med praktiske problemstillinger med støtte i avansert teori. Materialteknologi er en blanding av kjemi, fysikk og matematikk, og utgjør et av verdens største fagfelt innenfor industri, teknologi og forskning.

I løpet av studietiden får du god anledning til å bli kjent med mulige arbeidsgivere, blant annet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner, bedriftspresentasjoner eller ved å skrive prosjekt- og masteroppgave med industritilknytning. Du kan dermed knytte verdifulle kontakter mot næringslivet mens du studerer.

Ved å ta en master i materialteknologi lærer du:

 • ​​​​​​​Å vurdere hvordan materialenes mikrostruktur og bruksegenskaper styres av deres kjemiske sammensetning og hvordan de blir produsert og behandlet
 • Om materialteknologi, materialkarakterisering (med laboratorieerfaring), materialegenskaper, bærekraftig materialfremstilling og elektrokjemi samt grunnleggende kunnskaper innen transportfenomener, fluiddynamikk, varmestrømning, mekanikk og bærekraftanalyser
 • Viktige karakteriseringsteknikker for materialer; lysmikroskopi, elektronmikroskopi og røntgendiffraksjon i tillegg til analyse av mekaniske og kjemiske egenskaper
 • Om teknologiledelse, entreprenørskap, innovasjonsprosesser, digitalisering, økonomi samt god kunnskap innen helse, miljø og sikkerhet
 • Å ta i bruk nye forskningsresultater

Les mer om master i materialteknologi


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

Felles

NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i materialteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i materialteknologi i Trondheim.

Materialteknologi - forside

Søk opptak

Du søker opptak til master i materialteknologi på NTNU via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, og innfri visse krav som Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende. Følg lenken nedenfor for å lese mer om nøyaktig hvilke krav som må innfris for å kunne søke opptak.
Hvordan du søker opptak


Jobbmuligheter

Etterspørselen etter sivilingeniører med spesialisering innenfor materialteknologi er stor både i Norge og i utlandet, og en ferdig utdannet materialteknolog har mange jobbmuligheter. Produksjon og bearbeiding av materialer er en dominerende del av norsk industrivirksomhet. I Norge utgjør materialrelatert industri ca. 40 % av samlet landbasert industriproduksjon.
Hva du kan jobbe med


Studiets oppbygning

Sivilingeniørstudiet i materialteknologi er et 5-årig masterprogram. De 2 første årene er felles for alle på studieprogrammet. Fra 3. år velger du én av tre hovedprofiler basert på interesse. De tre hovedprofilene er «Ressurser, energi og miljø», «Materialutvikling og –bruk», og «Materialer for energiteknologi».
Slik er studieprogrammet bygd opp


Studiemiljø

Klassefølelse, samhold og den personlige kontakten med faglærerne gjør at studiet i materialteknologi skiller seg fra de fleste andre universitetsstudier. Sosiale tilstelninger som grilling, idrettsdag skaper samhold, og mange knytter vennskap som varer livet ut.
Mer om studiemiljøet


Utveksling i utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse.
Muligheter for utveksling i utlandet


​​​​​​​Kontakt

Lurer du på noe om masteren i materialteknologi eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.
Kontakt og veiledning

 


Jævli flink

Banner for serien Jævli flink med bilde av jentene i casten. Ny episode ute nå. Banner

I serien Jævli flink følger vi seks studenter ved NTNU som studerer ingeniør-, realfag og teknologi. Ny episode på YouTube hver søndag. 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Materialteknologi - masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194755
 • Poenggrense: 2019 56.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 56.5
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående? Eller har du lyst til å friske opp kjemikunnskapene dine før du starter å studere? Da anbefaler vi deg å ta et online forkurs i kjemi.