Materialteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Materialteknologi

– Vi ønsker deg som vil utvikle morgendagens materialer!

Søk Materialteknologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om materialteknologi

Om materialteknologistudiet

Materialteknologi er studiet for deg som vil lære mer om materialene som omgir oss. Materialer inngår i blant annet transport, bolig, elektronisk utstyr, matproduksjon og oljeproduksjon og påvirker derfor vårt samfunn og dagligliv i stor grad. Du vil i dette studiet lære om utvikling og produksjon av materialer, hvordan materialenes egenskaper avhenger av sammensetning og produksjonsmetode, og hvordan vi velger riktig materiale for ulike bruksområder.   Les mer om studiet i materialteknologi.


Felles

NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i materialteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i materialteknologi i Trondheim.

Søk opptak

Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2020
For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 32 plasser. Opptaksgrensen var 56,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,4 poeng i ordinær kvote

Studiekode: 194 755


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Materialteknologi er et tverrfaglig studium, og jobbmulighetene er mange. Etterspørselen etter sivilingeniører med spesialisering i materialteknologi er stor både i Norge og utlandet. Som materialteknolog står du overfor spennende utfordringer med hensyn til miljøvennlig utnyttelse av våre nasjonale ressurser. Du kan for eksempel jobbe med miljøvennlig fremstilling og resirkulering av ulike metaller, materialvalg tilpasset de tøffe forholdene offshore, eller utvikling av nye materialer basert på nanoteknologi. Du kan også bidra med å utvikle bærekraftig energiteknologi som solceller og brenselceller eller utvikle morgendagens batterier til elektriske kjøretøy.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Masterprogram i materialteknologi er en femårig utdanning. De tre første årene vil du i tillegg til materialteknologiemnene også ta grunnemner som matematikk, kjemi, fysikk og IT. I slutten av 3. årskurs velger du én av tre hovedprofiler. Du kan velge blant: Ressurser, energi og miljø, materialutvikling og -bruk og materialer for energiteknologi.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi 
Studieprogramkode: MTMT
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 755
Adgangsbegrensning: Ja

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Slik er realfag på NTNU

Slik er realfag på NTNU

I nett-tv sendinga Realfag og du - Velg NTNU! får du vite alt du trenger om studier i realfag og naturvitenskap.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående? Eller har du lyst til å friske opp kjemikunnskapene dine før du starter å studere? Da anbefaler vi deg å ta et online forkurs i kjemi.