Materialteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Materialteknologi

– Vi ønsker deg som vil utvikle morgendagens materialer!

Søk Materialteknologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om materialteknologi

Om materialteknologistudiet

Materialteknologi er studiet for deg som vil lære mer om materialene som omgir oss. Materialer inngår i blant annet transport, bolig, elektronisk utstyr, matproduksjon og oljeproduksjon og påvirker derfor vårt samfunn og dagligliv i stor grad. Du vil i dette studiet lære om utvikling og produksjon av materialer, hvordan materialenes egenskaper avhenger av sammensetning og produksjonsmetode, og hvordan vi velger riktig materiale for ulike bruksområder.   Les mer om studiet i materialteknologi.


Felles

NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i materialteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i materialteknologi i Trondheim.

Søk opptak

Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2020
For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 32 plasser. Opptaksgrensen var 56,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Materialteknologi er et tverrfaglig studium, og jobbmulighetene er mange. Etterspørselen etter sivilingeniører med spesialisering i materialteknologi er stor både i Norge og utlandet. Som materialteknolog står du overfor spennende utfordringer med hensyn til miljøvennlig utnyttelse av våre nasjonale ressurser. Du kan for eksempel jobbe med miljøvennlig fremstilling og resirkulering av ulike metaller, materialvalg tilpasset de tøffe forholdene offshore, eller utvikling av nye materialer basert på nanoteknologi. Du kan også bidra med å utvikle bærekraftig energiteknologi som solceller og brenselceller eller utvikle morgendagens batterier til elektriske kjøretøy.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Masterprogram i materialteknologi er en femårig utdanning. De tre første årene vil du i tillegg til materialteknologiemnene også ta grunnemner som matematikk, kjemi, fysikk og IT. I slutten av 3. årskurs velger du hovedprofil for 4. og 5. årskurs. Du kan velge blant: Ressurser, energi og miljø, materialutvikling og -bruk og materialer for energiteknologi.


Studieveiledning

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Materialteknologi - masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194755
 • Poenggrense: 2019 56.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 56.5
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående? Eller har du lyst til å friske opp kjemikunnskapene dine før du starter å studere? Da anbefaler vi deg å ta et online forkurs i kjemi.