Industriell design

Foto: Geir Mogen/NTNU

Industriell design

Industriell design - masterstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 42
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MTDESIG, Mon Jan 30 16:36:14 CET 2023 | M5

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad, blir utdannet designer med teknologiforståelse, og får tittelen sivilingeniør. Det er et privilegert studium som har eget bygg med tegnesaler og verksted midt på Gløshaugen.

Studieprogrammet er bygd opp rundt prosjektarbeid knyttet til design av produkter, varer og tjenester. Dette inkluderer fysiske gjenstander, men også utviklingen av brukergrensesnitt og designstrategier. Du vil som teknologistudent også bli undervist i tradisjonelle sivilingeniørfag, som gir deg innsikt i å kombinere design med gode tekniske løsninger.

Les mer om læringsmålene

Etter fullført studie i Industriell design har man kunnskaper innenfor et bredt fagfelt; både realfag og studieretningsfag. Yrkesmulighetene er derfor store. Av tidligere uteksaminerte studenter jobber mange med design og produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen, telekom, media og it, og med forskning og undervisning.

Les mer om jobbmulighetene

Designstudentene er så heldige å ha et eget bygg til sin disposisjon. Her finner du både faglige og sosiale fasiliteter, og som student har du fri tilgang til bygget - for mange er dette deres andre hjem i studietida. Linjeforeningen står for en rekke arrangementer i løpet av året, og mulighetene for et aktivt studiemiljø er mange.

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i industriell design gjennomføres på fem år. Studiet skal på den ene siden gi grunnleggende teknologisk kompetanse og på den andre siden ferdigheter innen produktdesign, estetiske emner og menneske maskin interaksjon. Designprosjekter utgjør en stor del av studiebelastningen.

Les mer om studiets oppbygning

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende (opptaksregler). For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). Gode tegneferdigheter anbefales, men er ikke obligatorisk.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

 • Utdanningsplan
 • Studieprogresjon
 • Utenlandsopphold
 • Permisjon
 • Retningsvalg
 • Utfordringer i studiehverdagen

Kontakt og veiledning