Masterprogram / sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell designOm industriell design

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad og blir sivilingeniør. Industriell design er et privilegert studium som har eget bygg med tegnesaler og verksted midt på Gløshaugen.

Studieprogrammet er bygd opp rundt prosjektarbeid knyttet til design av produkter, varer og tjenester. Dette inkluderer fysiske gjenstander, men også utviklingen av brukergrensesnitt og designstrategier. Du vil som teknologistudent også bli undervist i tradisjonelle sivilingeniørfag, som gir deg innsikt i å kombinere design med gode tekniske løsninger.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2019

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 54,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 58,9 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell design kan du blant annet jobbe med produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen og med forskning og undervisning.

Interaksjonsdesign har også blitt et viktig fagfelt, ettersom vi stadig tar i bruk flere digitale verktøy i hverdagen.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i industriell design er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. Du velger da mellom:

  • Produktdesign
  • Interaksjonsdesign

De to siste årene er det flere større individuelle prosjekter hvor du spesialiserer deg innen ett av forskningsområdene tilhørende Institutt for produktdesign.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@id.ntnu.no, eller telefon:
(+47) 73 59 01 41 hvis du lurer på noe om studieprogrammet etter hvis du har andre faglige spørsmål.


Fakta

Gradsnavn: Mastergrad / Sivilingeniør (5-årig)

Studieprogramkode: MTDESIG

Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194768

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for design, Fakultet for arkitketur og design

Challenge yourself