Industriell design

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Industriell design


Promoteringsvideo


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Program:

Sted: Rom 136, Institutt for design, Gløshaugen 

 • Kl 10:45: Fysisk oppmøte for nye studenter

 • Kl 11:00 -11:30: Fellesseremoni for hele NTNU

 • Kl 1130 -1200: Studentorganisasjonene presenterer seg

 • Kl 12:00 – 13:00: Pause 

 

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

 

Les mer om immatrikulering og studiestart 2020

Program

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Tid: 13:00-14:00
Sted: 
Rom 136, Institutt for design, Gløshaugen 

Fakultetets seremoni:

 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig
 • Presentasjon av studieprogrammene ved prodekan for utdanning, Rolee Aranya
 • Presentasjon av studentdemokratiet og linjeforeningene.

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

Program

Tid: 11. august kl. 10 - Velkommen
Sted: Rom 136, Institutt for design, Gløshaugen

 • Velkommen til institutt og studieprogram.
 • Informasjon om studiet.
 • Lunsj sammen med de ansatte. Presentasjonsrunde.

Kl. 16:00 Fadderprogram

Tid: 12. - 14. august kl. 09-16 - Teknostart
Sted: Rom 136, Institutt for design, Gløshaugen

Teknostart er en faglig og sosial introduksjon til studiet i industriell design:
Inspirasjonforedrag, faglig besøk og et praktisk prosjekt hvor studentene gruppevis designer og bygger et konsept.
Prosjektet avsluttes med testing og sosialt samvær fredag 14.

Kl. 16:00 Fadderprogram

Mer informasjon kommer. Endringer kan forekomme.

Kom i gang dagen arrangeres 11. august, via vår nettside, for å gi deg som ny student et innblikk i hva som rører seg.

Hva skjer?

Her vil du finne informasjon og kontaktinfo til de ulike studentorganisasjonene, samt også praktisk informasjon om hva du bør ordne til studiestart. Siden studieoppstarten i år er litt annerledes, er det viktig at du er nysgjerrig og oppsøker det du synes virker interessant!

Kom i gang-dagen 2020

Denne nettsiden vil bli oppdatert med ny informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student i begynnelsen av august.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er linjeforeningene som organiserer fadderukene for nye studenter. Mer informasjon om program kommer.

Leonardo er studentforeningen, eller linjeforeningen som det kalles, for designstudentene. 

Linjeforeningen organiserer blant annet fadderperioden og mange andre sosiale sammenkomster og faglige arrangement.

Medlemskap i en linjeforening er for mange en viktig del av studietilværelsen, og man blir lettere kjent med sine medstudenter, studiebyen og campus.

Her kan du bli mer kjent med hva Leonardo er og hvilke aktiviteter som tilbys.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Skjermbilde av timeplan for 1. klasse:

 

Pensum vil bli oppgitt ved studiestart

 

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om programmet

 

Om industriell design

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad, blir utdannet designer med teknologiforståelse, og får tittelen sivilingeniør. Det er et privilegert studium som har eget bygg med tegnesaler og verksted midt på Gløshaugen.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak.
For studieåret 2018-2019 var opptaksgrensen 54,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 59,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell design kan du blant annet jobbe med produktutvikling gjennom prosjekter innen designfaget, i konsulentbransjen og med forskning og undervisning.


Studiets oppbygning

Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. De to siste årene er det flere større individuelle prosjekter hvor du spesialiserer deg innen ett av forskningsområdene tilhørende Institutt for produktdesign.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@id.ntnu.no, eller telefon:
(+47) 73 59 01 41 hvis du lurer på noe om studieprogrammet etter hvis du har andre faglige spørsmål.Studiemiljø

Studentlivet byr på mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. Les mer om linjeforeninger, studiebyen Trondheim, campus og din hverdag som student.


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Grip anledningen til studere emner eller spesialisere deg på områder i en annen kultur og få nye perspektiver.Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194768
 • Poenggrense: 59.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 54,8
 • Ansvarlig: Institutt for design
 • Studiested: Trondheim

Har du søkt studieplass i ------?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Fakultet for arkitektur og design.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Link Leonardo

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.