Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell designImmatrikulering mandag 12. august

Immatrikulering

 

Immatrikulering ved fakultetet

Sted: Tegnesal til 1. klasse arkitekt 324

Kl. 13:00- 15:00

 • Musikk ved Andreas Aase
 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig 
 • Musikk ved Andreas Aase
 • Presentasjon av studieprogrammene ved programleder
 • Navneopprop ved programleder og akademisk håndslag ved dekan
 • Presentasjon av Studentsamskipnaden (SIT)
 • Studentdemokratiet m.m.

Tirsdag 13. august Instituttdag

Instituttdag for 5-årig master i industriell design

Sted: Institutt for design, Kolbjørn Hejes vei 2B, rom 136
Tid: 10:00-15:00

Program:

10:00-11:15 Instituttdag

12:15-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Omvisning på instituttet og verkstedet

14:15-15:00 Leonardo studentforening og fadderordningen - informasjon og mottak av nye studenter
 

Kom-i-gang-dagen

Kom i gang dagen arrangeres for alle studenter, tirsdag 13. august kl. 10.00 - 15.00 på Stripa på Gløshaugen (søk Stripa i søkerfeltet til mazemap,NTNU Trondheim) . Du kan bruke dagen til praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Kom i gang dagen 2019 

Info kommer

Om industriell design

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad, blir utdannet designer med teknologiforståelse, og får tittelen sivilingeniør. Det er et privilegert studium som har eget bygg med tegnesaler og verksted midt på Gløshaugen.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak.
For studieåret 2018-2019 var opptaksgrensen 54,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 59,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell design kan du blant annet jobbe med produktutvikling gjennom prosjekter innen designfaget, i konsulentbransjen og med forskning og undervisning.


Studiets oppbygning

Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. De to siste årene er det flere større individuelle prosjekter hvor du spesialiserer deg innen ett av forskningsområdene tilhørende Institutt for produktdesign.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@id.ntnu.no, eller telefon:
(+47) 73 59 01 41 hvis du lurer på noe om studieprogrammet etter hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. Les mer om linjeforeninger, studiebyen Trondheim, campus og din hverdag som student.


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Grip anledningen til studere emner eller spesialisere deg på områder i en annen kultur og få nye perspektiver.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: mtdesig
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Industriell design - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194768
 • Poenggrense: 59,4
 • Poenggrense f.vitnemål: 54,8
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Anvarlig: Institutt for design
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar