Industriell kjemi og bioteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Industriell kjemi og bioteknologi

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om industriell kjemi og bioteknologi

Om industriell kjemi og bioteknologi

Vil du være med å utvikle energi, materialer, mat og medisiner på en miljøvennlig måte? Mange av de største vitenskapelige nyvinningene i dag skjer innenfor industriell kjemi og bioteknologi. Derfor passer dette studiet for deg som vil bidra til å utvikle løsningene på morgendagens utfordringer.


felles tekst

Se også våre to 3-årige studieprogram i kjemi i Trondheim, bachelor i kjemi og kjemiingeniør, eller bioteknologi i Ålesund (3-årig) og Trondheim (5-årig).


Søk opptak

Opptakskrav

Søknadsfrist er 15. april 2020

Du søker om opptak via Samordna Opptak. I studieåret 2019-2020 var det 104 plasser på dette studiet. Opptaksgrensen var 54,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,0 poeng i ordinær kvote.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen innen industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner, velger du å spesialisere deg innen bioteknologi, kjemi, kjemisk prosessteknologi eller materialkjemi og energiteknologi 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi er du godt rustet for fremtiden, med en rekke spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen havbruk- og matindustrien, i legemiddelindustrien, ved kjemiske laboratorier eller i olje- og gass-sektoren. Du kan også jobbe som forsker, eller som rådgiver i offentlig forvaltning eller konsulentfirma.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTKJ
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 764
Adgangsbegrensning: Ja

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim

Kjemi 101

Hvilket kjemistudium skal du velge? Kjemi 101 kan hjelpe deg litt på veien. 

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående?

Du må ikke ta kjemi på videregående for å studere kjemi på NTNU. Vi anbefaler deg allikevel å ta et online forkurs i kjemi, hvor du får en innføring i kjemi før du starter å studere.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.