Industriell kjemi og bioteknologi

Industriell kjemi og bioteknologi

Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium 5-årig (Sivilingeniør)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 120
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MTKJ, Thu Jun 20 07:05:55 MEST 2024 | M5

Vil du være med å utvikle fremtidens teknologi? Utvikle energi, materialer, mat og medisiner på en miljøvennlig måte og sikre en bærekraftig fremtid? Da kan en master i Industriell kjemi og bioteknologi for deg.

 

Er du interessert i en sivilingeniørgrad der du lærer kjemien som trenges for å møte fremtidens utfordringer, kan dette studiet passe for deg.

Dette er noe av det du lærer:

 • Identifisere, modellere og analysere åpne problemstillinger av teoretisk eller teknisk karakter innenfor fagfeltet industriell kjemi og bioteknologi
 • Initiere og utføre eksperimenter på laboratorium innenfor kjemi, spesielt innenfor valgt studieretning og hovedprofil
 • Utvikle, vurdere og velge løsningsalternativer for produkter, prosesser og systemer
 • Planlegge, gjennomføre og lede teknologiske prosjekter og oppgaver selvstendig og i grupper
 • Analysere og løse problemer i en tverrfaglig kontekst og i et helhetlig, samfunnsmessig perspektiv
 • Anvende avanserte IKT-verktøy
 • Gjennomføre et teknologisk forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

Les mer om hva du lærer

Som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi er du godt rustet for fremtiden, og du kan styre karrieren i ulike retninger som forskning eller industri.

Flere av Norges viktigste bedrifter baserer seg på kunnskap innen kjemi, bioteknologi, prosessteknologi eller materialteknologi.

De forskjellige spesialiseringene i studiet gir en rekke ulike jobbmuligheter, noe du kan lese mer om ved å følge lenken nedenfor.
 

Les mer om jobbmulighetene

Studentene ved sivilingeniørutdanningen industriell kjemi og bioteknologi har sin egen linjeforening, Høiskolens Chemikerforening. De arrangerer blant annet gallafester, musikal, konkurranser og bedriftsmøter.
 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen innen industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner, velger du å spesialisere deg innen bioteknologi, kjemi, kjemisk prosessteknologi eller materialkjemi og energiteknologi.
 

Les mer om studiets oppbygning

Spesielle opptakskrav (ING4R2) kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål. 

Kontakt og veiledning

Hør fra våre studenter

Hør fra våre studenter

 

Hvilken kjemiutdanning bør du ta?

Hvilken kjemiutdanning bør du ta?