Industriell kjemi og bioteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Industriell kjemi og bioteknologi

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om industriell kjemi og bioteknologi

Om industriell kjemi og bioteknologi

Vil du være med å utvikle energi, materialer, mat og medisiner på en miljøvennlig måte? Mange av de største vitenskapelige nyvinningene i dag skjer innenfor industriell kjemi og bioteknologi. Derfor passer dette studiet for deg som vil bidra til å utvikle løsningene på morgendagens utfordringer.


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier 

                           


felles tekst

Se også våre to 3-årige studieprogram i kjemi i Trondheim, bachelor i kjemi og kjemiingeniør, eller bioteknologi i Ålesund (3-årig) og Trondheim (5-årig).


Søk opptak

Opptakskrav

Søknadsfrist er 15. april 2020

Du søker om opptak via Samordna Opptak. I studieåret 2019-2020 var det 104 plasser på dette studiet. Opptaksgrensen var 54,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,0 poeng i ordinær kvote.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen innen industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner, velger du å spesialisere deg innen bioteknologi, kjemi, kjemisk prosessteknologi eller materialkjemi og energiteknologi 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi er du godt rustet for fremtiden, med en rekke spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen havbruk- og matindustrien, i legemiddelindustrien, ved kjemiske laboratorier eller i olje- og gass-sektoren. Du kan også jobbe som forsker, eller som rådgiver i offentlig forvaltning eller konsulentfirma.


Kontakt - MTKJ

Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194764
 • Poenggrense: 2019 54
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 54.4
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

Kjemi 101

Hvilket kjemistudium skal du velge? Kjemi 101 kan hjelpe deg litt på veien. 

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

Forskere ved NTNU utvikler ny metode for testing av koronaviruset. Foto.

Forskere ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi har utviklet ny metode for testing av koronaviruset i samarbeid med St. Olavs Hospital.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Mangler du kjemi fra videregående?

Mangler du kjemi fra videregående?

Du må ikke ta kjemi på videregående for å studere kjemi på NTNU. Vi anbefaler deg allikevel å ta et online forkurs i kjemi, hvor du får en innføring i kjemi før du starter å studere.