Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Fornybar energi

Studenter på fornybar energi foran solfangere på taket på Akrinn

Om fornybar energi, ingeniør

Samfunnet har et voksende behov for effektiv energibruk, lagring av energi og miljøvennlig produksjon av energi. Gjennom studiet ingeniør fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen kraftbransjen, bygningsmassen og industri.


Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

  • 1-3 semester: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 4 semester: starter du på studieretningen din. 

 

Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Effektiv energibruk      
Energilagring      
Bio- og solenergi      
Vann- og vindenergi      
Maritim energi      


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til studiet ingeniør fornybar energi er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Mangler du fordypning i realfag tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp på sine studieretninger gjennom Y-veien eller TRES . Dersom du ikke oppfyller opptakskravene kan du kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs


Poenggrenser

Opptaket i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensen som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre byene. Hvis du vil studere fornybar energi ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg kommer du kanskje inn på ett av de andre. 

Poenggrenser før sammenslåing av studiene
År Studieby Ordinær kvote  Førstegansvitnemål
2018  Trondheim 52,8 50,9
2018  Gjøvik Alle Alle
2017  Trondheim 53,9 51,0
2017  Gjøvik Alle Alle
2016  Trondheim 54,4 51,9
2016  Gjøvik Alle Alle

Studiet har tidligere ikke vært tilbudt i Ålesund. 


Jobbmuligheter

Som ingeniør i fornybar energi kan du jobbe innen mange ulike bransjer, for eksempel i energiselskap, industri, havbruksnæringen, offentlig sektor, konsulentbransjen, forskning og utvikling. Markedet er godt og området vil i fremtiden få enda større betydning og vekst.


Studiets oppbygging

I det første studieåret og i høstsemesteret i andre studieår får du innføring i ingeniøryrket og grunnleggende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi, fornybar energi og elektrisitetslære. Etter ett og et halvt år spesialiserer du deg. På fornybar energi kan du velge mellom studieretningene: Effektiv energibrukEnergilagringBio- og solenergiVann- og vindenergi og Maritim energi.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no
 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, Fornybar energi
Studieprogramkode: BIFOREN
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 822
Gjøvik: 194 835
Ålesund: 194 072

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for energi og prosessteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for elkraftteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Jentepoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for jenter som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.