Fornybar energi

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Fornybar energi

Fornybar energi

Fornybar energi

Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter i.

Hvis du vil studere fornybar energi ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg kommer du kanskje inn på ett av de andre. 

  • 1-3 semester: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 4 semester: starter du på studieretningen din. 
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Effektiv energibruk      
Energilagring      
Bio- og solenergi      
Vann- og vindenergi      
Maritim energi      

Hva lærer du

Hva lærer du?

Samfunnet har et voksende behov for effektiv energibruk, lagring av energi og miljøvennlig produksjon av energi. Gjennom studiet ingeniør i fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen kraftbransjen, bygningsbransjen og industri. 

På studiet får du digital kompetanse gjennom bruk av en rekke dataverktøy. Digital kompetanse er viktig for å kunne takle verdens klima- og energiutfordringer. Dette lærer du på fornybar energi


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til studiet ingeniør i fornybar energi er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs. 

Hvordan søke og hva er opptakskravene


Poenggrenser

Poenggrenser

Opptaket i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensen som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre byene.

Poenggrenser 2019

Studieby Ordinær kvote  Førstegangsvitnemål
Trondheim 53,7 53,6
Gjøvik Alle Alle
Ålesund 47,1 48,9

 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Som ingeniør i fornybar energi kan du jobbe i energiselskap, industri, havbruksnæringen, offentlig sektor, konsulentbransjen, forskning og utvikling. Markedet vokser og vil få enda større betydning fremover. Dette kan du jobbe med


Utveksling til utlandet

Utveksling til utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På byggingeniør er femte semester spesielt tilrettelagt for utveksling. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet


Studiemiljø

Studiemiljø

Som student på fornybar energi får du ta del i et godt studiemiljø, uansett hvilken studieby du bor i. Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på fornybar energi


Studiets oppbygning

Studiets oppbygging

Etter ett og et halvt år, som er felles for alle, begynner du på din studieretning. Høstsemesteret i tredje studieår er spesielt tilrettelagt for utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en  bacheloroppgave. Slik er studieprogrammet bygd opp


Videre studier

Videre studier

Ingeniør i fornybar energi er et glimrende utgangspunkt for påbygging til en mastergrad. NTNU og andre universitet tilbyr mange aktuelle 2-årige masterprogram. Videre studier


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

Innsida for studenter

Tema og tjenester for deg som allerede er student på NTNU

Studiehåndbøker og studieplaner | Verktøy | Campus | Litteratur

Fakta

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi
Studieprogramkode: BIFOREN
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 822
Gjøvik: 194 835
Ålesund: 194 072

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for energi og prosessteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for elkraftteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube