Fornybar energi

Fornybar energi

Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Gjøvik
  Ålesund
  Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
BIFOREN, Mon Oct 02 21:14:45 CEST 2023 | B3

Vil du ta del i energirevolusjonen?

Verden har behov for miljøvennlig og bærekraftig produksjon, lagring og bruk av energi. Fossile energikilder som olje og gass må erstattes av mer fornybar energi som vannkraft, vindkraft, solenergi og bølgekraft. Batteri, hydrogen og andre energibærere må utvikles.

Gjennom ingeniørstudiet fornybar energi får du kompetanse på energiproduksjon, energibærere, lagring og utslipps-beregninger. Du kan være med å lage fremtidens energisystemer.

Studieretninger i forskjellige studiebyer

Studiet tilbys i studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Hver studieby har sin særskilte spesialisering fra 4. semester. Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter i. Les om spesialiseringene under studiets oppbygging.

På ingeniørstudiet fornybar energi lærer du om:

 • Vannkraft
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Bioenergi
 • Havenergi
 • Geotermisk energi
 • Batteri
 • Hydrogen
 • Tradisjonelle fossile energikilder
 • Varmepumper og kjølekretser
 • Varmeledning
 • Klimagasser og CO2-utslipp 

På studiet får du digital kompetanse gjennom bruk av en rekke dataverktøy. Digital kompetanse er viktig for å kunne behandle data og utføre simuleringer av energisystem. 

Les mer om hva du lærer

Gjennom studiet ingeniør i fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen energibransjen, bygningsbransjen og innen landbasert, maritim og offshore industri. Du kan jobbe hos vannkraftselskap, olje- og gasselskap, leverandører av solceller, vindturbiner, batteri og hydrogenløsninger, skips- og havbruksnæringen, verft, konsulentselskap, offentlig sektor, klima- og miljøorganisasjoner, forskning og utvikling. Hvis du vil studere videre kan du velge mellom mange ulike masterprogram.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen på fornybar energi består av forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, ekskursjoner, fagdager og egenstudier. Fornybar energi har linjeforeninger i alle tre studiebyer, Sigma i Ålesund, Ing:a i Gjøvik og Vivas i Trondheim. Linjeforeningene arrangerer sosiale og faglige aktiviteter gjennom hele studieåret.

Les mer om studiemiljøet

Etter ett og et halvt år, som er felles for alle, begynner du på din studieretning i 4. semester. Høstsemesteret i tredje studieår er spesielt tilrettelagt for utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til ingeniørstudiet fornybar energi er:

 • Generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1
 • eller Forkurs for ingeniørutdanning

Alternative opptaksveier:

 • Tres 
 • Y-vei

En typisk klassestørrelse er på ca. 85 studenter i Trondheim, 20 i Gjøvik og 20 i Ålesund.

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Kontakt og veiledning

SoMe


Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon