Petroleumsfag

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om petroleumsfag

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på best miljømessig og økonomisk vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Olje og gass vil være dominerende energibærere flere tiår fram i tid. 

Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien. Biler, fly og industri vil også i framtiden være avhengig av en stabil og høy produksjon av olje og gass. Med en utdanning innen petroleumsfag er du sikret ettertraktet og etterspurt kompetanse.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen må vi være nyskapende og en pådriver for at denne næringen skal være mest mulig miljømessig og bærekraftig. Da vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.


Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via Samordna opptak.

For opptaket 2019 var poenggrensen 53,1 for ordinær kvote, 50,0 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, kan du se fram til gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, og det er en trend som sannsynligvis vil holde seg i mange år framover. 


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag er et femårig masterprogram.

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. I det tredje året velger du mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. I de to siste årene fordyper du deg innen fem hovedprofiler basert på dine interesser og karriereønsker:

 • Boreteknologi
 • Petroleumsgeofysikk
 • Petroleumsgeologi
 • Petroleumsproduksjon
 • Reservoarteknologi og petrofysikk

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Petroleumsfag - masterstudium (5-årig)
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194757
 • Poenggrense: 2019: 53,1
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 50,0
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Trondheim

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Lavkarbonsamfunnet gjør at oljebransjen må være nyskapende. Vil du være med å utvikle bedre løsninger og ny teknologi som reduserer klimagassutslipp?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.