Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag


Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på best miljømessig og økonomisk vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Olje og gass vil være dominerende energibærere hele 100 år fram i tid. 

Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien. Biler, fly og industri vil også i framtiden være avhengig av en stabil og høy produksjon av olje og gass. Med en utdanning innen petroleumsfag er du sikret ettertraktet og etterspurt kompetanse.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen må vi være nyskapende og en pådriver for at denne næringen skal være mest mulig miljømessig og bærekraftig. Da vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2018 var poenggrensen 51,4 for ordinær kvote, 49,4 i førstegangsvitnemålkvoten og 20 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, kan du se fram til gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, og det er en trend som sannsynligvis vil holde seg i mange år framover. 

Ca. 1/3 av petroleumsressursene på norsk sokkel er enda ikke påvist, og bare omtrent halvparten av de påviste ressursene er produsert.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag er et femårig masterprogram.

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. I det tredje året velger du mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. I de to siste årene fordyper du deg innen fem hovedprofiler basert på dine interesser og karriereønsker:

 • Boreteknologi
 • Petroleumsgeofysikk
 • Petroleumsgeologi
 • Petroleumsproduksjon
 • Reservoarteknologi og petrofysikk

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MTPETR
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Petroleumsfag - masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194757
 • Poenggrense: 2018: 51,4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2018: 49,4
 • Anvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Lerkendal/Valgrinda, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april