Petroleumsfag

Petroleumsfag

Petroleumsfag - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 22
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist
MTPETR, Wed Feb 01 02:46:25 CET 2023 | M5
Ikke opptak i 2023.

Ønsker du å studere petroleumsfag? Se sivilingeniørstudiet georessurser og geoteknologi

En nøkkel i det store energiskiftet

Petroleumsingeniørene skal også være med å finne løsninger på utfordringen med klimagassutslipp som verden står overfor.

Vi beveger oss mot et energiskifte og et nullutslippssamfunn. Kunnskapen som petroleumsingeniørene har, kan brukes til å utvikle og ta i bruk lavkarbonløsninger som karbonfangst- og lagring, hydrogenproduksjon og flytende havvind.

For at petroleumsbransjen kan realisere det grønne skiftet trenger vi petroleumsingeniører som kan være med å forbedre og finne nye løsninger.

Petroleumsfag består av generell naturfag, ingeniørfag og datateknologi. Du lærer blant annet å finne og utvinne olje- og gassressurser på best miljømessig og økonomisk vis, sikring av oljefelt og å anvende og utvikle ny teknologi som kutter klimagassutslipp.

Les mer om læringsmålene

Petroleumsingeniører fra NTNU er ettertraktet i arbeidsmarkedet. De aller fleste petroleumsstudentene går rett fra studier til jobb. Du kan blant annet jobbe i store olje- og energiselskaper, konsulentfirmaer og privat eller offentlig sektor. Du kan jobbe offshore, på land, nasjonalt eller internasjonalt.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og ekskursjoner. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for petroleumsfag er Bergstudentenes forening.

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag er et 5-årig masterprogram. Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning innen Petroleumsgeologi eller Petroleumsteknologi. De to siste årene spesialiserer du deg videre. 

Vi anbefaler at du drar ett eller to semester på utveksling i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Normalt gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse, Matematikk R1 + R2, Fysikk 1 og karakteren 4 eller bedre fra vgs i Matematikk R2 eller tilsvarende.

For opptaket 2021 var poenggrensen 50,5 for ordinær kvote, 51,5 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav her

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Kontakt og veiledning

Bærekraftsmål

Du kan være med å påvirke og endre olje- og gassbransjen fra innsiden.

Nullutslippssamfunnet gjør at oljebransjen må være nyskapende. Du kan være med å forme, forbedre og finne nye løsninger på utfordringen med klimagassutslipp i forbindelse med produksjon og bruk av olje og gass.

Ikon - FNs bærekraftmål - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål nummer 7

Ikon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål nummer 13

Deling koronavirus: 1296729870