Petroleumsfag

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Informasjonsmøte for studenter som starter på petroleumsfag. Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig fra Min side på Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplanen for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du kan finne under studiets oppbygning.

Pensum

Pensum vil bli informert om etter studiestart.

PC

Du må ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin, programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem.

Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium.

Vi vil gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig. Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en epost til tilrettelegging@st.ntnu.no. Vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Søkt om studieplass?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facbookgruppen for søkere til teknologi, ingeniør & realfag i Trondeheim.

Om petroleumsfag

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på best miljømessig og økonomisk vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Olje og gass vil være dominerende energibærere flere tiår fram i tid. 

Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien. Biler, fly og industri vil også i framtiden være avhengig av en stabil og høy produksjon av olje og gass. Med en utdanning innen petroleumsfag er du sikret ettertraktet og etterspurt kompetanse.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen må vi være nyskapende og en pådriver for at denne næringen skal være mest mulig miljømessig og bærekraftig. Da vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via Samordna opptak.

For opptaket 2019 var poenggrensen 53,1 for ordinær kvote, 50,0 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, kan du se fram til gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, og det er en trend som sannsynligvis vil holde seg i mange år framover. 


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag er et femårig masterprogram.

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. I det tredje året velger du mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. I de to siste årene fordyper du deg innen fem hovedprofiler basert på dine interesser og karriereønsker:

 • Boreteknologi
 • Petroleumsgeofysikk
 • Petroleumsgeologi
 • Petroleumsproduksjon
 • Reservoarteknologi og petrofysikk

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Petroleumsfag - masterstudium (5-årig)
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194757
 • Poenggrense: 2019: 53,1
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 50,0
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Lerkendal/Valgrinda, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.  Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Lavkarbonsamfunnet gjør at oljebransjen må være nyskapende. Vil du være med å utvikle bedre løsninger og ny teknologi som reduserer klimagassutslipp?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.