Logistikkingeniør

Ingeniør/Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Logistikkingeniør

Logistikkingeniør


 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 48.1
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Logistikkingeniør

Om logistikkingeniør

Ønsker du å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og organisering? Har du talent i å se strukturer og muligheter? Liker du å planlegge og koordinere, å styre og lede? Da er logistikkingeniør noe for deg.

Det 3-årige bachelorstudiet i logistikk i Trondheim er en ingeniørutdanning som legger vekt på industriell logistikk som innkjøp, forsyning og optimale produksjonsprosesser. Utdanningen følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen Bachelor i ingeniørfag, logistikk. Ønsker du å studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere masterutdanninger som du kan søke på.

NTNU tilbyr også:

Logistikk i Gjøvik


Opptakskrav

For å søke studieplass må du registrere en søknad på Samordna opptak innen 15. april.
I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha:

    Matematikk R1+R2
    Fysikk 1

Alternative veier er Forkurs for ingeniørutdanning og vårt halvårige realfagskurs.

For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 45 plasser, og opptaksgrensen var 46,2 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 48,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, supply chain manager, kvalitetsingeniør, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger, og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.


Studiets oppbygning

Det 3-årige studiet består blant annet av grunnlagsfag som matematikk og statistikk, og spesialiseringsfag innen innkjøp, kvalitet og prosjektledelse. Videre gis det i studiets 5. semester valgmulighet til ulike fordypningsfag. Studiet avsluttes med bacheloroppgave som fortrinnsvis skjer i samarbeid med virksomhet i næringslivet.


Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: iot@iot.ntnu.no.

 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: FTHINGLOG
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag, logistikk
 • Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Jentepoeng

Jentepoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for jenter som søker opptak til dette ingeniørstudiet.