Ingeniør/Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Logistikkingeniør


 

Velkommen til studiestart 2018

Mandag 13. august – Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenter og teknologi til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jenter på andre teknologiutdanninger på Kalvskinnet.

Du får informasjon om de andre aktivitetene som Jenter og teknologi tilbyr og får muligheten til å se din campus før studiestart.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program og påmelding for velkomstdagen

Immatrikulering tirsdag 14. august

Immatrikulering

kl. 09.30-10.30: Immatrikulering NTNU i Trondheim, Gløshaugen

kl. 11.30-15.00: Program på instituttet, Kalvskinnet

Oppstartsprogram 14.-17. august

Tirsdag 14. august

kl. 09.30-10.30: Immatrikulering på Gløshaugen på plenen bak hovedbygningen

Faddere fra Quak deg fra Gløshaugen til campus Kalvskinnet. Informasjon om hvor du skal møte fadderne fra ditt studieprogram blir gitt på storskjem og fra scenen.

kl. 11.30-13.00: Velkommen til ingeniørutdanningen på Kalvskinnet ved prodekan Frank Almli. Informasjon om studiet og presentasjon av ansatte. Arkitekt Christies gate 2, 1. etasje, auditorium KA-EA123

kl. 13.15-15.00: Registrering og inndeling i grupper. Informasjon fra faglærere og faddere. Pizza og drikke. Sverres gate 10, 1. etasje,auditorium KA-SA135

Onsdag 15. august
Dagen disponeres fritt og er avsatt til fotografering til ID-kort, Gløshaugen Sentralbygg 2, 2.etasje

Torsdag 16. august
kl. 09.30-10.30: Motivasjonsforedrag ved Bjørn Åge Berntsen. Arkitekt Christies gate 2, 1. etasje, auditorium KA-EA123

kl. 11.30-13.00:  «Alt jeg skulle visst som ny student» ved NTNU Karriere, informasjon fra seksjonen for utdanning ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Sverresgate 12, Akrinn, auditorium KA-TBA001

kl. 13.15-14.00: Informasjon fra linjeforeningen Logitas, Sverres gate 10, auditorium KA-SA135

Fredag 17. august
kl. 09.00-09.45: Datastart, Sverres gate 10, datasal KA-SD434

kl. 10.00-11.30: Orientering om studieløpet. Informasjon, forventninger, tilhørighet og spørsmål. Utdeling av NIMA-pris for beste bacheloroppgave. Sverres gate 10, auditorium KA-SA135

Mandag 20. august
Ordinær timeplan

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU
Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)


Institutt for maskinteknikk og produksjon, bachelorutdanning: Sverres gate 10, Kalvskinnet

Sit kafe Kalvskinnet: Akrinn, Sverresgate 12, 1. etasje

LysholmbiblioteketSverresgate 15

Bokhandel: Akademika Kalvskinnet, Gunnerusgate 1

Studieveileder: Gry Nyseter Tingstad, Arkitekt Christies gate 2, 3. etasje, rom E329

Bli med på fadderuka

Studenter på logistikkingeniørstudiet på Kalvskinnet har anledning til å delta på fadderopplegg i regi av fadderordningen Quak.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om logistikkingeniør

Ønsker du å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og organisering? Har du talent i å se strukturer og muligheter? Liker du å planlegge og koordinere, å styre og lede? Da er logistikkingeniør noe for deg.

Det 3-årigige bachelorstudiet i logistikk i Trondheim er en ingeniørutdanning som legger vekt på industriell logistikk som  innkjøp, forsyning og optimale produksjonsprosesser. Utdanningen følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, logistikk. Ønsker du å studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere masterutdanninger som du kan søke på.

NTNU tilbyr også:

Logistikk i Gjøvik


Opptakskrav

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april.
I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha:

    Matematikk R1+R2
    Fysikk 1

Alternative veier er Forkurs for ingeniørutdanning og vårt halvårige realfagskurs.

For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 29 plasser, og opptaksgrensen var 45,3 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 49,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, supply chain manager, kvalitetsingeniør, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.


Studiets oppbygning

Det 3-årige studiet består blant annet av grunnlagsfag som matematikk og statistikk, og spesialiseringsfag innen innkjøp, kvalitet og prosjektsledelse. Videre gis det i studiets 5. semester valgmulighet til ulike fordypningsfag. Studiet avsluttes med bacheloroppgave som fortrinnsvis skjer i samarbeid med virksomhet i næringslivet.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: 
Bachelor i ingeniørfag

Studiepoeng: 180
Studiekode: 194016
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon


Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.

Jentepoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for jenter som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.
Jenter og teknologi arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for jentene på dette studiet