Logistikkingeniør

Logistikkingeniør

Bachelor i ingeniørfag, logistikk

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 49
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
FTHINGLOG, Wed Feb 01 03:46:34 CET 2023 | B3

Ønsker du å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og organisering? Har du talent i å se strukturer og muligheter? Liker du å planlegge og koordinere, å styre og lede? Da er logistikkingeniør noe for deg.

Det 3-årige bachelorstudiet i logistikk i Trondheim er en ingeniørutdanning som legger vekt på industriell logistikk som innkjøp, forsyning og optimale produksjonsprosesser.

Utdanningen følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen Bachelor i ingeniørfag, logistikk.

Les mer om læringsmålene

Med logistikkutdannelsen, vil jobber innen distribusjons- og logistikkfunksjonene i alle bedrifter være naturlige arbeidsplasser.

Studiets tverrfaglige oppbygning åpner muligheter for stor allsidighet innen bransjer som for eksempel: industri, transportvirksomhet, handelsbedrifter, forsikring, rederier, offentlig sektor, engineering, konsulentvirksomhet, undervisning og forskning.

Les mer om jobbmulighetene

Logistikkutdanningen på NTNU holder til på Gløshaugen i Trondheim. Studentene har en aktiv linjeforening: Logitas. Linjeforeningen arrangerer seminarer, bedriftsbesøk og sosiale tilstelninger gjennom hele studieåret.

Årskullene på logistikkingeniør er relativt små, som gjør at man blir godt kjent med alle og får et tett studiemiljø.

Les mer om studiemiljøet

På studiet får du inngående kjennskap til støttesystemer, metoder og teknikker for planlegging og styring av innkjøp, produksjon, distribusjon og drift. Logistikkingeniørstudiet i Trondheim vektlegger fagfeltet Industriell logistikk. Kompetanse på dette området gir konkurransefortrinn og er anvendelig i alle virksomheter. 

Under studiet vektlegges det at studenter skal arbeide med virkelige problemstillinger fra næringslivet som skal gi trening i bruk av logistikkens teorier og verktøy. Det er utstrakt bruk av gruppearbeid og problembasert læring.

Les mer om studiets oppbygning

For å søke studieplass må du i tillegg til generell studiekompetanse, ha: Matematikk R1+R2 Fysikk 1 Alternative veier er Forkurs for ingeniørutdanning og vårt halvårige realfagskurs.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: iot@iot.ntnu.no.

Kontakt og veiledning