Logistikkingeniør

Logistikkingeniør

Bachelor i ingeniørfag, logistikk

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 45
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
FTHINGLOG, Tue Jun 25 13:59:06 MEST 2024 | B3

Ønsker du å fordype deg i, og arbeide med logistikk? Synes du produksjon, innkjøp, lager, transport, distribusjon og verdikjede er spennende temaer? Er du opptatt av hvordan du kan bruke utdannelsen til å utvikle bærekraftige logistikkløsninger ved hjelp av digitalisering og IT? Høres det interessant ut å kombinere teknologi, økonomi og ledelse til å endre og forbedre prosesser i bedrifter og offentlige virksomheter? Liker du å strukturere, optimere, koordinere, planlegge og styre? Da er logistikkingeniør absolutt noe for deg.

Som logistikkingeniør vil du ha kompetanse som kombinerer fagområdene teknologi, økonomi og ledelse. Studiet legger vekt på å gi deg teoretisk og praktisk kompetanse som kan anvendes i alle deler av industri og offentlig sektor.

Les mer om hva du lærer

Logistikk er bransjeuavhengig, og som logistikkingeniør er du kvalifisert for en rekke ulike jobber i industri og offentlig sektor. Eksempler på stillinger er logistikksjef, produksjonsplanlegger, transport- og distribusjonsplanlegger, leder for verdikjeden, logistikkanalytiker, innkjøper, kvalitetsingeniør, lageransvarlig og driftsleder. Eller du kan velge å studere videre på et av NTNUs 2-årige masterprogram, eller ved et annet norsk eller internasjonalt universitet eller høgskole.

Les mer om jobbmulighetene

Utdanningen av logistikkingeniører på NTNU holder til på Gløshaugen i Trondheim, og hører til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Logistikkstudentene har en aktiv linjeforening - Logitas - som arrangerer seminarer, bedriftsbesøk og sosiale tilstelninger gjennom hele studieåret.

Årskullene på logistikkingeniør er relativt små, som gjør at man blir godt kjent med alle og får et tett studiemiljø.

Les mer om studiemiljøet

På studiet får du inngående kjennskap til støttesystemer, metoder og teknikker for planlegging og styring av innkjøp, produksjon, distribusjon og drift. Logistikkingeniørstudiet i Trondheim vektlegger fagfeltet Industriell logistikk. Kompetanse på dette området gir konkurransefortrinn og er anvendelig i alle virksomheter. 

Under studiet vektlegges det at studenter skal arbeide med virkelige problemstillinger fra næringslivet som skal gi trening i bruk av logistikkens teorier og verktøy. Det er utstrakt bruk av gruppearbeid og problembasert læring.

Les mer om studiets oppbygning

For å søke studieplass må du i tillegg til generell studiekompetanse, ha: Matematikk R1+R2 Fysikk 1 Alternative veier er Forkurs for ingeniørutdanning og vårt halvårige realfagskurs.

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: iot@iot.ntnu.no.

Er du nysgjerrig på Logistikkingeniør-studiet eller ønsker å finne ut mer om studiehverdagen, kan du sende en e-post til: log-rekruttering@iot.ntnu.no. Her svarer Logistikk-studenter på det du måtte lure på.

 

Kontakt og veiledning