Geomatikkingeniør

Geomatikkingeniør

Bachelor i ingeniørfag, geomatikk

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Gjøvik
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 20
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
BIGEOMAT, Thu Feb 09 03:11:16 CET 2023 | B3

Droner, laserskanning, 3D-kart og GPS

Geomatikk kombinerer informasjonsteknologi med kart, GPS, landmåling og geografi. For å bygge veier, bygninger og tuneller, samt gjøre flom- og skredanalyser trenger vi et nøyaktig datagrunnlag. For å samle inn informasjon brukes blant annet laserskanning og droner. Av informasjonen kan du lage 3D-modeller av terreng og bygninger.

Geomatikkingeniører skaffer og analyserer informasjon som gjør at vi som samfunn kan ta gode bærekraftige beslutninger. Det er stor etterspørsel etter geomatikkingeniører i arbeidslivet.

På geomatikkingeniørstudiet lærer du å kombinere informasjonsteknologi med kart, GPS, landmåling og geografi.

Du lærer:

 • Å samle inn geografiske data, systematisere og modellere dem, og bruke dataene i statistikk og analyser
 • 3D-modellering for å visualisere og analysere geografiske landskap
 • Å måle, kartlegge og bruke avanserte teknologi (f.eks. droner, laserskanner) for å planlegge, overvåke og visualisere ulike bygge- og veiprosjekter
 • Grunnleggende ingeniørfag som matte, fysikk og statistikk, samt programmering og databaser

 

Les mer om læringsmålene

Geomatikkingeniører jobber med alt fra å måle terreng til å utvikle digitale kartløsninger. Geomatikkbransjen har drevet frem mange teknologiske nyskapinger, særlig innen digitale kart og måten vi benytter data om omgivelsene.

Det er stor etterspørsel etter geomatikkingeniører både nasjonalt og globalt.

Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Oppmålingsingeniør
 • Konsulent i geografisk informasjonsbehandling (GIS-konsulent)
 • Landmåler
 • Utviklingsingeniør
 • Geomatiker i bygg og anlegg

Du kan også studere videre og bygge på bachelorutdanningen med en master.

Les mer om jobbmulighetene

På geomatikk blir du en del av et lite og inkluderende studiemiljø, og får tett oppfølging av forelesere og fagmiljø. Du kan være med i linjeforeningen Ing:a, som arrangerer faglige og sosiale aktiviteter gjennom hele studieåret.

Les mer om studiemiljøet

I første studieår har du basisfag som er felles for alle. I andre studieår spesialiserer du deg innenfor en studieretning. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Femte semester er spesielt tilrettelagt for utveksling til utlandet. Bacheloroppgaven i 6. semester kan også utføres i utlandet.

Du kan velge mellom to studieretninger:

 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
  Studieretningen er rettet inn mot oppgaver som innsamling, strukturering, analyse og visualisering av geografisk informasjon.
   
 • Landmåling
  På denne studieretningen lærer du om informasjonsflyt, utstikking og dokumentasjon knyttet til ulike anlegg - spesielt infrastrukturanlegg som vei, jernbane og ledningsnett.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til geomatikkingeniør er:

 • Generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1
 • eller Forkurs for ingeniørutdanning

Alternative opptaksveier:

 • Tres
 • Y-vei

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

SoMe


Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon TikTok-ikon  Instagram-ikon  Youtube-ikon