Geomatikkingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Geomatikkingeniør

Geomatikkingeniør

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Ikke obligatorisk, men verdt å vurdere.

Oppfriskningskurs 2020

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene innen teknologiutdanningene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og du får informasjon om de ulike tilbudene til Jenteprosjektet Ada.

Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. 

Mer info kommer.  

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 2020. 

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU. 

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus. 

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment. 

Selve seremonien blir digital, men vi kommer tilbake med mer informasjon om immatrikulerings-arrangementet litt senere i vår/sommer. 

Les mer om immatrikuleringen 2020 

Velkommen til geomatikkstudier på Gjøvik!

I oppstartsuka er det et program hvor du får viktig informasjon om studiet. Du møter de du skal studere sammen med, lærerne dine, studieveileder og faddere.

Forandringer kan kunne forekomme.

Mandag 10. august

Tid Tema Sted
kl. 10 Oppmøte kommer
kl. 10.00–11.00 Velkommen  
kl. 11.00–11.30 Vi ser på den digitale immatrikuleringen i fellesskap  
kl. 11.30–12.00 Studentorganisasjonene ønsker velkommen   
kl. 12.00–13.00 Felles lunsj  
kl. 1300–13.30 Informasjon om studieprogrammet ved studieprogramleder  
kl. 13.30–1400

Informasjon fra studieveileder Tron Harald Torneby

 
kl. 14.00–15.00 Informasjon om emner høsten 2020  

Tirsdag 11. august

Tid Tema Sted
kl. 09.00–09.45 Instituttets faglige arbeid. Instituttleder Torbjørn Skogsrød kommer   
kl. 10.00–12.00 Obligatorisk informasjon og opplæring i bruk av geomatikklab. Overingeniør Morten Eggum.  
kl. 12.00–13.00 Lunsj  
kl. 13.00–15.00 Gruppeoppgave med landmålingsutstyr. Ta med klær for å være ute!                                           

 

Onsdag 12. august

Tid Tema Sted
kl. 09.00–10.00 Informasjon om læringsplattformen Blackboard og andre verktøy. kommer
kl. 10.00–11.00 Enkel forelesning om satellittposisjonering (GNSS/GPS). Vilma Zubinaite.  
kl. 11.00–12.00 Eksempel på bruk av geografisk informasjon (kartanalyser). Sverre Stikbakke.  
kl. 12.00–13.00 Lunsj  
kl. 13.00–15.00 Gruppeoppgave med landmålingsutstyr. Ta med klær for å være ute!  

Torsdag 13. august

Tid Tema Sted
kl. 09.00–10.00 Studentrollen, forventninger. Fred Johansen kommer
kl. 10.00–13.00 Gruppeoppgave med mobiltelefon, GPS og kart. Ta med klær for å være ute! S109  
kl. 13.00–15.00 Informasjon/oppsummering  

Har du noe du lurer på før studiestart?

Ta gjerne kontakt med studieprogramleder Torbjørn Kravdal, helst på e-post: torbjoern.kravdal@ntnu.no, alternativt telefon: 996 34 925.

Praktisk informasjon og fadderuke

Praktisk informasjon og fadderuke

Studiestart og registrering

Hva må du ordne de første dagene.

Studieliv

Få oversikt over alt du kan gjøre som student i Gjøvik.

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Trenger du noen å snakke med om store eller små utfordringer kan du kontakte Sit: radgiver.gjovik@sit.no eller studentprest anne.bolstad@ntnu.no. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste, barnehage m.m.

Buss/tog til og fra NTNU i Gjøvik

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport. Alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på NTNU Gjøvik må registrere bilen sin i NTNUs bilnummerdatabase.

Kart over NTNU i Gjøvik

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplaner

Din personlige timeplan blir tilgjengelig etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. 

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum og bøker

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Bøker kan du få kjøpt i bokhandelen Akademika på campus.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

For tilrettelegging på campus Gjøvik, send en e-post til studier@gjovik.ntnu.no.
NB. Ikke send sensitiv informasjon i e-post, dette sender du til oss som vanlig brevpost.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er obligatorisk oppmøte ved oppstart (oppstartsprogram og oppstarsseminar). Dersom du likevel ikke kan møte, må du registrere deg i dette skjemaet (skjemaet er aktivt fra 15. juli kl 9).

Geomatikkingeniør

Om geomatikkingeniør


Geomatikk er en av grunnpilarene i bygg- og samfunnsplanlegging

For å bygge infrastruktur, sykehus og gjøre flomanalyser trenger vi et nøyaktig datagrunnlag. Hvor bør vi bygge sykehus og skoler? Og hvor bør vi legge parker og infrastruktur som vei? Geomatikkingeniører skaffer og analyserer informasjon som gjør at vi som samfunn kan ta gode beslutninger.

Geomatikk kombinerer informasjonsteknologi med kart, GPS, landmåling og geografi. Nøyaktige målinger og riktig informasjon er også kritisk for at prosjekter innen bygg og industri skal lykkes.

Det er stor etterspørsel etter geomatikkingeniører og de har en viktig rolle i samfunnet vårt. Ingeniører skaper fremtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til geomatikkingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1.  Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, kan du ta alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser
Geomatikkingeniør er et nytt studium som startet opp høsten 2019. Studiet har 40 studieplasser. Høsten 2019 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass.


Jobbmuligheter

Det er lett å få jobb etter studiene, og du vil få en viktig rolle i samfunnet.

Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Skaffe og analysere geografiske data som sikrer et godt beslutningsgrunnlag for hvor for eksempel et sykehus bør ligge
 • Beregninger innen bygg- og anleggsbransjen
 • Navigasjon for skip og fly
 • Flomberegninger og vurderinger for offentlige etater som Statens vegvesen og Kartverket
 • Kartanalytiker for Forsvaret
 • Programvareleverandører

Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Du kan velge mellom to studieretninger:

Dette er noe av det du lærer:

 • Å kombinere informasjonsteknologi med geografiske data, GPS og landmålte data
 • Bruk av 3D-modeller for å visualisere geografiske landskap
 • Måle opp og beregne masser for å finne ut hvor mye som må graves ut og sprenges bort for å bygge en vei
 • Måle, kartlegge og bruke avanserte 3D-modeller for å planlegge, overvåke og visualisere ulike bygge- og industriprosesser
 • Innsamling av geografiske data, systematisering, modellering, statistikk og analyser
 • Programmering og databaser
 • Ingeniørfaglig systemtenkning og tverrfaglig ingeniørkompetanse i grunnleggende fag som mekanikk, matte og fysikk

Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no

Fakta

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: BIGEOMAT
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak): 
194 947

Sted: Gjøvik

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020.

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

For å planlegge hvor hus og teknisk infrastruktur skal bygges og hvilke naturnområder som skal vernes, trengs det geografiske informasjonen. Geomatikkingeniørens bidrag er avgjørende for kunne ta gode beslutninger
Ikon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - bærekraftige byer og samfunnIkon - FNs bærekraftmål - Stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - Liv på land

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.