Geomatikkingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Geomatikkingeniør

Geomatikkingeniør

Studenter og lærer på geomatikkingeniørstudiet øver på landmåling ute

Geomatikkingeniør

Om geomatikkingeniør

Geomatikkingeniører måler, kartlegger og bruker avanserte 3D-modeller for å planlegge, overvåke og visualisere ulike bygge- og industriprosesser. Jobben er viktig innen store deler av samfunnet. Bygg og anlegg, bil-, skips- og flynavigasjon og offentlige etater er alle avhenige av arbeidet til geomatikkingeniører.

Som student på geomatikkingeniør lærer du deg å kombinere informasjonsteknologi med geografiske data, GPS og landmålte data.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til geomatikkingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1.  Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, kan du ta alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Geomatikkingeniører jobber i bygg og anlegg, Kartverket, Statens vegvesen, kommuner, forsvaret og jordskifteverket eller hos programvareleverandører, private kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, oljeselskaper og elverk.


Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Du kan velge mellom to studieretninger:


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no

Fakta

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: BIGEOMAT
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak): 
194 947

Sted: Gjøvik

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.