Geomatikkingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Geomatikkingeniør

Geomatikkingeniør

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Geomatikkingeniør

Om geomatikkingeniør


Geomatikk er en av grunnpilarene i bygg- og samfunnsplanlegging

For å bygge infrastruktur, sykehus og gjøre flomanalyser trenger vi et nøyaktig datagrunnlag. Hvor bør vi bygge sykehus og skoler? Og hvor bør vi legge parker og infrastruktur som vei? Geomatikkingeniører skaffer og analyserer informasjon som gjør at vi som samfunn kan ta gode beslutninger.

Geomatikk kombinerer informasjonsteknologi med kart, GPS, landmåling og geografi. Nøyaktige målinger og riktig informasjon er også kritisk for at prosjekter innen bygg og industri skal lykkes.

Det er stor etterspørsel etter geomatikkingeniører og de har en viktig rolle i samfunnet vårt. Ingeniører skaper fremtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til geomatikkingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1.  Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, kan du ta alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser
Geomatikkingeniør er et nytt studium som startet opp høsten 2019. Studiet har 40 studieplasser. Høsten 2019 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass.


Jobbmuligheter

Det er lett å få jobb etter studiene, og du vil få en viktig rolle i samfunnet.

Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Skaffe og analysere geografiske data som sikrer et godt beslutningsgrunnlag for hvor for eksempel et sykehus bør ligge
 • Beregninger innen bygg- og anleggsbransjen
 • Navigasjon for skip og fly
 • Flomberegninger og vurderinger for offentlige etater som Statens vegvesen og Kartverket
 • Kartanalytiker for Forsvaret
 • Programvareleverandører

Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Du kan velge mellom to studieretninger:

Dette er noe av det du lærer:

 • Å kombinere informasjonsteknologi med geografiske data, GPS og landmålte data
 • Bruk av 3D-modeller for å visualisere geografiske landskap
 • Måle opp og beregne masser for å finne ut hvor mye som må graves ut og sprenges bort for å bygge en vei
 • Måle, kartlegge og bruke avanserte 3D-modeller for å planlegge, overvåke og visualisere ulike bygge- og industriprosesser
 • Innsamling av geografiske data, systematisering, modellering, statistikk og analyser
 • Programmering og databaser
 • Ingeniørfaglig systemtenkning og tverrfaglig ingeniørkompetanse i grunnleggende fag som mekanikk, matte og fysikk

Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: BIGEOMAT
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak): 
194 947

Sted: Gjøvik

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

For å planlegge hvor hus og teknisk infrastruktur skal bygges og hvilke naturnområder som skal vernes, trengs det geografiske informasjonen. Geomatikkingeniørens bidrag er avgjørende for kunne ta gode beslutninger
Ikon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - bærekraftige byer og samfunnIkon - FNs bærekraftmål - Stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - Liv på land

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona