Bilde

Studenter jobber med prosjektoppgave på byggingeniør.


Ingeniørutdanning ved NTNU

Ingeniørutdanning ved NTNU

Ingeniører har kunnskap om innovasjon og digitalisering og bidrar til å nå verdens mål om klimavennlige løsninger. En treårig ingeniørutdanning fra NTNU gir deg en praktisk og ettertraktet utdanning. Under finner du informasjon om de 16 ingeniørstudiene du kan ta på NTNU.

Fakta2

16

ingeniørstudier 

3-årig

studieløp

Bachelor

i ingeniørfag


Ingenior IIII

Studenter i laboratoriet
Trondheim og Gjøvik

Maskiningeniør

To studenter jobber med forsøk i laboratoriet
Trondheim

Materialteknologi

To studenter jobber med drone i laboratoriet
Ålesund

Mekatronikk og produktdesign

Studenter tester skipsmodell i testbasseng
Ålesund

Skipsingeniør

Tett tilknytning til arbeidslivet

Tett tilknytning til arbeidslivet

Nærhet til arbeidslivet står sentralt i alle våre ingeniørutdanninger. De fleste ingeniørstudenter ved NTNU skriver bacheloroppgaven sin i samarbeid med en bedrift. Velger du å ta en ingeniørgrad på NTNU er du ettertraktet i arbeidslivet allerede før du er ferdig med å studere.


Utvekslingsopphold i utlandet

Utvekslingsopphold i utlandet

Som ingeniørstudent ved NTNU vil du få mulighet til å reise på utveksling ved mange universiteter verden over. Utvekslingen vil gi deg en bredere forståelse for andre kulturer og du får muligheten til å bygge nettverk over hele verden. Utveksling vil også gi deg et forsprang i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv.


Videre studier

Videre studier

Dersom du ønsker å spisse din kompetanse ytterligere har du muligheten til å gå videre på en 2-årige mastergrad ved NTNU. Noen av ingeniørprogrammene kan også bygges på med en 2-årig master som gir deg tittelen sivilingeniør.

Se også NTNUs 5-årige sivilingeniørstudier.


Streaming fra Ingeniørdagen for forkurstudenter

Streaming fra Ingeniørdagen for forkurstudenter 2023

Vil du se presentasjoner av NTNUs 3-årige ingeniørutdanninger?

Video fra ingeniørdagen