Bilde

Studenter jobber med prosjektoppgave på byggingeniør.


Ingeniørutdanning ved NTNU

Ingeniører

har kunnskap om innovasjon og digitalisering og bidrar til å nå verdens mål om klimavennlige løsninger. En treårig ingeniørutdanning fra NTNU gir deg en praktisk og ettertraktet utdanning.


Fakta2

11

ingeniørstudier 

3-årig

studieløp

Bachelor

i ingeniørfag


Byggingeniør

Byggingeniør studenter med trekonstruksjon i bakgrunnen

→Byggingeniør

Trondheim, Gjøvik og Ålesund


Fornybar energi

Studenter på fornybar energi med vindmøller og solcellepaneler i bakgrunnen

→Fornybar energi

Trondheim, Gjøvik og Ålesund


Kjemiingeniør


Skipsdesign

Skipsdesign

→Skipsdesign

Ålesund


Dataingeniør

Dataingeniør

→Dataingeniør

Trondheim, Gjøvik og Ålesund


Geomatikkingeniør

Matrialteknologi

Elektroingeniør

4 studenter som jobber med å bygge en liten elektrisk bil

→Elektroingeniør

Trondheim, Gjøvik og Ålesund


Havbruksingeniør

Maskiningeniør

Maskiningeniørstudenter, forsøk i laboratoriet

→Maskiningeniør

Trondheim, Gjøvik og Ålesund


Tett tilknytning til arbeidslivet

Tett tilknytning til arbeidslivet

Nærhet til arbeidslivet står sentralt i alle våre ingeniørutdanninger. De fleste ingeniørstudenter ved NTNU skriver bacheloroppgaven sin i samarbeid med en bedrift. Velger du å ta en ingeniørgrad på NTNU er du ettertraktet i arbeidslivet allerede før du er ferdig med å studere.

Utvekslingsopphold i utlandet

Utvekslingsopphold i utlandet

Som ingeniørstudent ved NTNU vil du få mulighet til å reise på utveksling ved mange universiteter verden over. Utvekslingen vil gi deg en bredere forståelse for andre kulturer og du får muligheten til å bygge nettverk over hele verden. Utveksling vil også gi deg et forsprang i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv.

Videre studier

Videre studier

Dersom du ønsker å spisse din kompetanse ytterligere har du muligheten til å gå videre på en 2-årige mastergrad ved NTNU. Noen av ingeniørprogrammene kan også bygges på med en 2-årig master som gir deg tittelen sivilingeniør.

Se også NTNUs 5-årige sivilingeniørstudier.