Studiets oppbygning

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning - 1-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Forkurset er arbeidskrevende

Det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformen er klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Vi råder deg til å friske opp matematikkunnskapene på forhånd.

Fagene i studiet Omfang
Matematikk 37,5 % av et helt år
Fysikk 22,5 % av et helt år
Norsk 20 % av et helt år

Teknologi og samfunn

10 % av et helt år
Engelsk 10 % av et helt år
Web-innholdvisning
​​​​​​​

Forkurset inndelt i semester

Forkurset inndelt i semester

Emnekode Emnenavn STP.
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter
TFOR0111 Matematikk - del 1 av 2
TFOR0112 Fysikk - del 1 av 2
TFOR0113 Norsk - del 1 av 2
TFOR0114 Teknologi og samfunn - del 1 av 2
TFOR0115 Engelsk - del 1 av 2  
Emnekode Emnenavn SP
TFOR0111 Matematikk - del 2 av 2
TFOR0112 Fysikk - del 2 av 2
TFOR0113 Norsk - del 2 av 2
TFOR0114 Teknologi og samfunn - del 2 av 2
TFOR0115 Engelsk - del 2 av 2  

Studieplan detaljer

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​