Ingeniør, materialteknologi

Ingeniør, materialteknologi

En jobbsikker utdanning!

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 38
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
FTHINGMAT, Thu Jun 20 04:45:25 MEST 2024 | B3

Vær med å ta mer bærekraftige og nyskapende materialvalg

Materialproduksjon står for 30 % av all energien vi bruker og bidrar til forsøpling av både hav og jord. Strømkrisen understreker også behovet for både flere og bedre energikilder. Verden trenger materialteknologer som kan både se styrker og svakheter ved ulike materialer. 

Dette ingeniørstudiet kombinerer kjemi, fysikk og matematikk. Du vil lære hvordan materialer fremstilles, hvordan de er sammensatt og hvilke egenskaper de har. Dette gjør at du får solid kunnskap som hjelper deg å ta strategiske og bærekraftig materialvalg. I tillegg vil du lære om batterier, hydrogen og miljøvennlig energi.  

Du kan være med å løse globale utfordringer innen blant annet: 

 • fornybar og bærekraftig energi
 • innovasjon, fremstilling og resirkulering av materialer 
 • miljø og klimaendringer
 • helse og bioteknologi 
 • romfart og transport
 • kommunikasjon og informasjonsteknologi

Dette er noe av det du lærer:

 • Kunnskap om strukturen til materialer, egenskaper, fremstilling og fabrikasjon til å analysere problemstillinger og vurdere konsekvenser av materialbruk
 • Teste og karakterisere materialer i laboratorium, og analysere og rapportere resultater på en strukturert måte.
 • Bruke fagstoff, forskingsresultater og digitale verktøy til å belyse og løse praktiske og teoretiske materialteknologiske problemstillinger.
 • Planlegge og gjennomføre prosjektarbeid i grupper, og formidle arbeidet både muntlig og skriftlig på en strukturert måte.
 • Kunne bidra til nytenking og innovative løsninger rundt valg og anvendelser av materialer.

Les mer om hva du lærer

Når du er ferdig med graden kan du velge å begynne å jobbe som ingeniør eller ta en 2-årig mastergrad. 

Det fine med Materialteknologi er at det trengs innenfor veldig mange ulike sektorer i Norge og internasjonalt. Du kan dermed velge en sektor du selv synes er spennende; hav, energi, industri, forskning etc.

Les mer om jobbmulighetene

Ingeniørstudiet i materialteknologi ved NTNU har mellom 30 og 40 studenter på hvert årstrinn. Studentmiljøet er lite og trivelig, og studentene har god kontakt med lærerne og får tett oppfølging gjennom studiet. Utdanningen er lokalisert midt i Trondheim sentrum med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter.

Les mer om studiemiljøet

Du lærer om materialer i teori og praksis allerede det første året. Alle semestre i studiet inneholder ulike materialteknologi-emner. Materialteknologi er tverrfaglig og gir derfor også kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi, økonomi og statistikk. Femte semester består bare av valgemner. Dette gir deg en spennende mulighet til å fordype deg faglig, eller du kan ta dette semesteret ved et utenlandsk studiested. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave i samarbeid med en bedrift.

Les mer om studiets oppbygning

Opptak skjer gjennom Samordna Opptak med søknadsfrist 15. April. Studiet har spesielle opptakskrav: HING Opptakskravet kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Studiet har både Ordinær kvote og Kvote for førstegangsvitnemål. Studiet har ingen krav om attester

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har f.eks. spørsmål om studiet eller tilrettelegging.

Kontakt og veiledning

Hør fra våre studenter

Hør fra våre studenter