Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

 • 3D-briller
 • Education Computer room
 • studenter

Velkommen til studiestart 2018

Velkomstdag for jenter 12. august

Vi inviterer til velkomstdag for jenter som skal starte på følgende program:

 • Bygg- og miljøteknikk
 • Petroleumsfag
 • Tekniske geifag
 • Ingeniørvitenskap og IKT
 • Produktutvikling og produksjon
 • Geologi
 • Fornybar energi

Dette er et frivillig arrangement hvor du kan møte likesinnede jenter. Du vil få informasjon fra linjeforeninger og nåværende studenter, samt middag. 

Se programmet og meld deg på her

NB: Påmeldingsfrist 7. august

Kom-i-gang-dag 13. august

 • Kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut av mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1 (felles):

Les mer om immatrikulering del 1

Immatrikulering del 2:

Etter den felles immatrikuleringsseremonien møtes studieprogrammet for sin egen seremoni: 

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter ved Ingeniørvitenskap og IKT.

Teknostart 16. - 24. august

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU som pågår de to første ukene av semesteret.

Les mer om Teknostart

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

For Ingeniøvitenskap og IKT er det linjeforeningen Hybrida som organiserer fadderuka for nye studenter.

Timeplan, pensum og PC

Timeplan og pensum vil bli informert om etter studiestart.

Du må ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin, programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Om ingeniørvitenskap og IKT

Hvordan skal morgendagens ingeniører best utnytte den fantastiske kraften som data og informasjonsteknologi gir oss? Ingeniørvitenskap og IKT er studiet for deg som er interessert i data og vil ha valgmuligheter og utfordringer innenfor tradisjonelle ingeniørfag.

Dette studiet gir deg kompetanse i å løse ingeniørproblemer ved utbredt bruk av informasjonsteknologi. Med denne bakgrunnen vil du kunne bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2017 var poenggrensene 56,0 for ordinær kvote, 52,6 i førstegangsvitnemålkvoten og 62 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

I takt med økt bruk av avansert teknologi og databaserte løsninger i industrien, har etterspørselen etter ingeniører med kunnskap innenfor både klassiske ingeniørfag og IKT økt dramatisk. Ingeniørvitenskap og IKT ble opprettet som et svar på denne etterspørselen. Kandidater fra vårt studieprogram er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet, og flere får jobbtilbud i god tid før studieslutt. Her kan du lese intervju med noen potensielle arbeidsgivere og tidligere studenter.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i ingeniørvitenskap og IKT er et 5-årig masterprogram.

Spesielt for dette studieprogrammet er at du etter de første to årene, som er felles for alle, har hele seks ulike spesialiseringer å velge blant. Variasjonen mellom de ulike retningene er stor, men bruk av IKT-systemer er en gjennomgående fellesnevner i alle studieretningene:

 • Geomatikk
 • IKT & konstruksjonsteknikk
 • IKT & marin teknikk
 • IKT & petroleumsfag
 • IKT & produksjonsledelse
 • IKT & produktutvikling

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere innenfor din studieretning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Programkode: MTING
Studiepoeng: 300
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194905

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Institutt for marin teknikk
Institutt for geovitenskap og petroleum

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.