Ingeniørvitenskap og IKT

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om ingeniørvitenskap og IKT

Om ingeniørvitenskap og IKT

Hvordan skal morgendagens ingeniører best utnytte den fantastiske kraften som data og informasjonsteknologi gir oss? Ingeniørvitenskap og IKT er studiet for deg som er interessert i data og vil ha valgmuligheter og utfordringer innenfor tradisjonelle ingeniørfag.

Dette studiet gir deg kompetanse i å løse ingeniørproblemer ved utbredt bruk av informasjonsteknologi. Med denne bakgrunnen vil du kunne bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer.


Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2019 var poenggrensene 57,3 for ordinær kvote, 55,3 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

I takt med økt bruk av avansert teknologi og databaserte løsninger i industrien, har etterspørselen etter ingeniører med kunnskap innenfor både klassiske ingeniørfag og IKT økt dramatisk. Ingeniørvitenskap og IKT ble opprettet som et svar på denne etterspørselen. Kandidater fra vårt studieprogram er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet, og flere får jobbtilbud i god tid før studieslutt. Her kan du lese intervju med noen potensielle arbeidsgivere og tidligere studenter.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i ingeniørvitenskap og IKT er et 5-årig masterprogram.

Spesielt for dette studieprogrammet er at du etter de første to årene, som er felles for alle, har hele seks ulike spesialiseringer å velge blant. Variasjonen mellom de ulike retningene er stor, men bruk av IKT-systemer er en gjennomgående fellesnevner i alle studieretningene:

 • Geomatikk
 • IKT & konstruksjonsteknikk
 • IKT & marin teknikk
 • IKT & petroleumsfag
 • IKT & produksjonsledelse
 • IKT & maskinteknikk

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere innenfor din studieretning.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforenening, fadderperioden og studiebyen Trondheim.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194905
 • Poenggrense: 2019: 57,3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 55,3
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Trondheim

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Bli en del av løsningen for en mer bærekraftig verden. Som student på ingeniørvitenskap og IKT er du i et miljø som bruker data sammen med ingeniørvitenskap for å finne bærekraftige løsninger på utfordringer som verden står overfor.

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål 9.
Ikon - FNs bærekraftmål 14 - liv under vann. Lenke til bærekraftsmål 14.Ikon - FNs bærekraftmål 15 - liv på land. Lenke til bærekraftsmål 15.

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.