Ingeniørvitenskap og IKT

Ingeniørvitenskap og IKT

Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 66
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MTING, Wed Feb 01 16:53:47 CET 2023 | M5

På Ingeniørvitenskap og IKT lærer du å løse ingeniøroppgaver med bruk av datateknologi. Du får mulighet til å kombinere det vi kaller klassiske ingeniørfag og datafag. Dette gjør studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT unikt.

Du får teste ut ulike hovedprofiler for å finne ut av hva du synes er mest spennende å utdanne deg innen. Hovedprofilene du kan velge mellom er:

 • Geomatikk
 • IKT og konstruksjonsteknikk
 • IKT og marin teknikk
 • IKT og petroleumsfag
 • IKT og produksjonsledelse
 • IKT og maskinteknikk

Les mer om læringsmålene

Med kunnskap innenfor både ingeniørfag og datateknologi er du unik og attraktiv i arbeidsmarkedet. Det er stor etterspørsel etter ingeniører med denne bakgrunnen. De fleste av studentene på Ingeniørvitenskap og IKT får jobbtilbud før studieslutt.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelsninger, prosjektarbeid og øvinger. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for studentene ved Ingeniørvitenskap og IKT er Hybrida. 

 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i Ingeniørvitenskap og IKT er et 5-årig masterprogram. Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom seks ulike studieprofiler. Det siste året spesialiserer du deg videre.

Les mer om studiets oppbygning

Normalt gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse, Matematikk R1 + R2, Fysikk 1 og karakteren 4 eller bedre fra vgs i Matematikk R2 eller tilsvarende.

For opptaket 2022 var poenggrensene 57,1 for ordinær kvote, 55,6 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav her

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

Deling koronavirus: 1296729870

FNs Bærekraftsmål

Bli en del av løsningen for en mer bærekraftig verden

Som student på ingeniørvitenskap og IKT får du bruke data sammen med ingeniørvitenskap for å finne bærekraftige løsninger på utfordringer som verden står overfor.

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.

Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål 9.

Ikon - FNs bærekraftmål 14 - liv under vann. Lenke til bærekraftsmål 14.

Ikon - FNs bærekraftmål 15 - liv på land. Lenke til bærekraftsmål 15.