Ingeniør, kjemi

Ingeniør, kjemi

Bachelor i ingeniørfag, kjemi

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 40
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
FTHINGKJ, Mon Jun 17 19:23:22 MEST 2024 | B3

Vil du bidra til å gjøre kjemiske og bioteknologiske prosesser og produkter bedre, sikrere og mer nyskapende? Du lærer relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer i næringslivet og i samfunnet ellers ved å ta en kjemiingeniørutdanning.

Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. For å produsere og kvalitetssikre nye løsninger innen industri, matproduksjon og medisin, trenger vi dyktige kjemiingeniører. Kjemi vil være en av nøkkelfagene for å skape en mer bærekraftig utvikling og for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer.

Dette er noe av det du lærer ved å utdanne deg som ingeniør: kjemi på bachelornivå

  • Bruke og omarbeide kunnskap for å løse problemstillinger relatert til kjemi og bioteknologi, samt og sette dette i en praktisk og industriell sammenheng
  • Arbeide i kjemiske/bioteknologiske laboratorium, og beherske relevante laboratoriemetoder
  • Bruke fagstoff, forskingsresultat og digitale verktøy til å belyse og løse praktiske og teoretiske problemstillinger innen kjemi og bioteknolog

 

Les mer om hva du lærer

Behovet for kjemiingeniører er stort, siden kjemiske prosesser inngår som en viktig del av produksjonen i en rekke industrier. Du gå rett ut i jobb etter fullført studium med en bachelor i kjemiingeniør. Mange jobber innen kjemisk industri, med forskning og næringsmiddelkontroll, i analyselaboratorier, medisinske laboratorier og miljølaboratorier. Du kan også fortsette å studere ved å ta en mastergrad.

Les mer om jobbmulighetene

Kjemiingeniørstudiet ved NTNU har mellom 30 og 40 studenter på hvert årstrinn. Studentmiljøet er lite og trivelig, og studentene har god kontakt med lærerne og får tett oppfølging gjennom studiet. Utdanningen er lokalisert midt i Trondheim sentrum med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter.

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i kjemiingeniør er et treårig studium. Det første året får du grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi. De to siste årene skal du velge spesialisering, og avhengig av valgfag og bachelorprosjekt kan du fordype deg innen fagområder som bioteknologi, prosesskjemi, kjemisk analyse og kjemiteknikk. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid og bedriftsbesøk.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker opptak til bachelor i kjemiingeniør via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller real kompetanse, samt kunne dokumentere blant annet Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. Følg lenken nedenfor for å lese mer om nøyaktig hvilke krav som må innfris for å kunne søke opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har f.eks. spørsmål om studiet eller tilrettelegging. 

Kontakt og veiledning

Hvilken kjemiutdanning bør du ta?

Hvilken kjemiutdanning bør du ta?