Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

Studiestart 2018

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Immatrikulering

NTNU i Trondheim tirsdag 14. august

Immatrikuleringen er obligatorisk. Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) må du gi beskjed hvis du blir forhindret fra å møte. Meld fra til: studier@nv.ntnu.no

Onsdag 15. - fredag 17. august

Onsdag 15. august:

  • 09:00 - 11:00 Informasjonsmøte (felles for NVs bachelorutdanninger på Kalvskinnet/Øya)
    Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001
  • 11:00 -  12:00 Lunsj m/ faddere
  • 12:00 - aktivitet på studieprogram, informasjon kommer

Torsdag 16. august

  • 09:00 - 11:00 Sikkerhetskurs (obligatorisk), Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001
  • 11:00 - Informasjon kommer

Fredag 17. august

  • Informasjon kommer

Obligatoriske sikkerhetskurs

Se informasjon på nettsiden for sikkerhetskurs for førsteårsstudenter. Sikkerhetskurset er obligatorisk

Tid og sted: Torsdag 16. august kl.9:00 - 11:00 , Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001.
Ditt studieprogram, FTHINGKJ: https://www.ntnu.no/nv/om-oss/sikkerhetskurs/tidspkt

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Studenter på bachelorstudiet i ingeniørfag, kjemi (FTHINGKJ) i Trondheim har anledning til å delta på fadderopplegg i regi av fadderordningen Quak.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om kjemiingeniør

Som kjemiingeniør har du en allsidig utdanning som er attraktiv i så godt som alle store industrigrener i Norge. Ingeniører i kjemi-bioteknologi har blant annet studert fag innen prosesskjemi, kjemisk analyse, kjemiteknikk og bioteknologi.

Bachelor i ingeniørfag – kjemi, er en treårig profesjonsutdanning. Kjemiutdanningen tar sikte på å gjøre kandidatene i stand til å forstå og utføre ingeniørfaglig arbeid innen kjemi og bioteknologi. Kandidatene kan anvende relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer for næringslivet og samfunnet forøvrig. Kandidatene skal ha en forståelse for tverrfaglige problemstillinger.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Samordna opptak.

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 23 plasser, og opptaksgrensen  52,5 poeng i ordinær kvote og 50,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.


Jobbmuligheter

Som kjemiingeniør kan du få jobb innen kjemisk industri, olje- og gassnæringen, analyselaboratorier, medisinske laboratorier og miljølaboratorier. Du kan også jobbe med undervisning, forskning og administrasjon, eller med salg av utstyr og kjemikalier. Mange kjemiingeniører får også jobb i produksjonsbedrifter eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Intervju med tidligere studenter.


Studiets oppbygning

I det første året får du grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi. I de 2 siste årene spesialiserer du deg og avhengig av valg av bachelorprosjekt og valgfag kan du fordype deg innen fagområder som bioteknologi, prosesskjemi, kjemisk analyse og kjemiteknikk.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Fakta

Gradsnavn: 
Bachelor i ingeniørfag

Studieprogramkode: FTHINGKJ
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 009
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.