Kjemiingeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

Kjemiingeniør

Kjemiingeniør

Om kjemiingeniør

Som kjemiingeniør har du en allsidig utdanning som er attraktiv i så godt som alle store industrigrener i Norge. Ingeniører i kjemi-bioteknologi har blant annet studert fag innen prosesskjemi, kjemisk analyse, kjemiteknikk og bioteknologi.

Dette 3-årige programmet gir en yrkestittel (kjemiingeniør) som gjør det mulig å gå rett inn i arbeidslivet etter endt utdannelse.

Kjemiutdanningen tar sikte på å gjøre kandidatene i stand til å forstå og utføre ingeniørfaglig arbeid innen kjemi og bioteknologi. Kandidatene kan anvende relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer for næringslivet og samfunnet forøvrig. Kandidatene skal ha en forståelse for tverrfaglige problemstillinger.


NTNU tilbyr i tillegg til denne  3-årig ingeniørutdanning i kjemi, også et 3-årige bachelorprogram i kjemi i Trondheim.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Du søker om opptak via Samordna opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 38 plasser, og opptaksgrensen  45,4 poeng i ordinær kvote og 47,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Som kjemiingeniør kan du få jobb innen kjemisk industri, olje- og gassnæringen, analyselaboratorier, medisinske laboratorier og miljølaboratorier. Du kan også jobbe med undervisning, forskning og administrasjon, eller med salg av utstyr og kjemikalier. Mange kjemiingeniører får også jobb i produksjonsbedrifter eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Intervju med tidligere studenter.


Studiets oppbygning

I det første året får du grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi. I de 2 siste årene spesialiserer du deg og avhengig av valg av bachelorprosjekt og valgfag kan du fordype deg innen fagområder som bioteknologi, prosesskjemi, kjemisk analyse og kjemiteknikk.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag

Studieprogramkode: FTHINGKJ
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 009
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Realfag

Realfag

Alt du trenger å vite om studier i realfag og naturvitenskap.
Nett-tv sending: Realfag og du - Velg NTNU!

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.