Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– Vi ønsker deg som kan få mye ut av lite!

Om nanoteknologistudiet

Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomært nivå. Studieprogrammet er tverrfaglig fordi det kombinerer fagområdene fysikk, kjemi og biologi. Nanoteknologi gir muligheter til å designe materialer, systemer og komponenter med unike egenskaper, som igjen åpner opp for framstilling av produkter med helt nye kvaliteter. Les mer om studiet i nanoteknologi.


Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2019
For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 40 plasser. Opptaksgrensen var 60,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 62,6 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Nanoteknologi har relevans for de fleste samfunnsområder. Studieprogrammet gir god basis for en framtidig forskningskarriere og det leder til arbeidsmuligheter i tradisjonell og ikke minst framtidig industri. Såvel store konsern som mindre firmaer er aktuelle arbeidsplasser.


Studiets oppbygning

De tre første årene av studiet vil gi deg en solid basis i kjemi, fysikk og matematikk. Parallelt med dette vil du bli introdusert til nanoskala systemer, manipulering av atomer og molekyler, og få innsikt i bruk av moderne nanoverktøy. I tredje klasse velger du en av tre studieretninger: Bionanoteknologi, nanoelektronikk, nanoteknologi for materialer, energi og miljø.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

 

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTNANO
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 937
Adgangsbegrensning: Ja

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for fysikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Realfag og du - velg NTNU!

Alt du trenger å vite om studier i realfag og naturvitenskap.
Se Nett-tv sending: Realfag og du - Velg NTNU!