Nanoteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Nanoteknologi

– Vi ønsker deg som kan få mye ut av lite!

MTNANO - foto

Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om nanoteknologi

Om nanoteknologistudiet

Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomært nivå. Studieprogrammet er tverrfaglig fordi det kombinerer fagområdene fysikk, kjemi og biologi. Nanoteknologi gir muligheter til å designe materialer, systemer og komponenter med unike egenskaper, som igjen åpner opp for framstilling av produkter med helt nye kvaliteter. Les mer om studiet i nanoteknologi.


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier 

                           


Opptakskrav

Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2020
For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 36 plasser. Opptaksgrensen var 61,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 61,8 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Nanoteknologi har relevans for de fleste samfunnsområder. Studieprogrammet gir god basis for en framtidig forskningskarriere og det leder til arbeidsmuligheter i tradisjonell og ikke minst framtidig industri. Såvel store konsern som mindre firmaer er aktuelle arbeidsplasser.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

De tre første årene av studiet vil gi deg en solid basis i kjemi, fysikk og matematikk. Parallelt med dette vil du bli introdusert til nanoskala systemer, manipulering av atomer og molekyler, og få innsikt i bruk av moderne nanoverktøy. I tredje klasse velger du en av tre studieretninger: Bionanoteknologi, nanoelektronikk, nanoteknologi for materialer, energi og miljø.


Studieveiledning

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Nanoteknologi - masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194937
 • Poenggrense: 2019 61.8
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 61
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

Forskere ved NTNU utvikler ny metode for testing av koronaviruset. Foto.

Forskere ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi har utviklet ny metode for testing av koronaviruset i samarbeid med St. Olavs Hospital.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.