Nanoteknologi

Nanoteknologi

Nanoteknologi - masterstudium (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 40
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MTNANO, Tue Jul 23 06:29:29 MEST 2024 | M5

Vil du løse teknologiutfordringer?

Hvordan kan atomer og molekyler settes sammen til nye typer materialer? Hvordan kan vi bygge nye komponenter for diagnostikk og medisinering, ren energiteknologi og nye elektroniske innretninger? Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomnivå.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Nanoteknologiutdannelsen gir deg kunnskap til å løse fremtidens utfordringer innenfor både forskning og utvikling av ny teknologi. 

Dette er noe av det du lærer:

 • Brede basiskunnskaper innen matematikk, kjemi, fysikk og biologi samt grunnleggende datatekniske kunnskaper som du kan benytte for å beskrive nanoskala-fenomen og -system og deres opprinnelse og egenskaper
 • Solide kunnskaper og forståelse av egenskaper til systemer basert på nanoteknologi
 • Metoder for produksjon og analysesystem som gir grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling innenfor nanoteknologisk virksomhet
 • Dybdekunnskaper innenfor en av spesialiseringene bionanoteknologi, nanoelektronikk eller nanoteknologi for materialer, energi og miljø kombinert med reflektert forståelse for relasjoner til andre fagområder
 • Dyptgående innsikt i sammenhengen mellom makroskopiske og mikroskopiske egenskaper til systemer og komponenter
 • Inngående kunnskaper om metoder for kontrollert fabrikasjon og karakterisering av strukturer
 • Innsikt i utvalgte temaer innenfor økonomi, prosjektledelse, industriell økologi, miljørisiko, helse, miljø og sikkerhet for å kunne lede prosjekter og industriell virksomhet basert på nanoteknologi på en økonomisk, sikkerhetsmessig forsvarlig og bærekraftig måte

Les mer om hva du lærer

Som ferdigutdannet sivilingeniør har du mulighet til å jobbe i et vidt spekter av bedrifter. Nanostudentene blir i stadig større grad lagt merke til av næringslivet, og du vil blant annet få gode muligheter til å jobbe med forskning. Det finnes allerede mange nanoteknologer som jobber for flere ulike forskningsinstitutter rundt omkring i Norge, både offentlig og privat.
 

Les mer om jobbmulighetene

Utdanningen er lokalisert til tradisjonsrike Gløshaugen campus, rett i nærheten av Trondheim sentrum, med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter. Siden nanoteknologi er et tverrfaglig studium, vil du ta fag ved flere institutt og komme i kontakt med mange studenter utenfor ditt eget studieprogram. Dette er en ypperlig mulighet for nettverksbygging som du vil ha glede av både i studietiden og senere i arbeidslivet. Som nanoteknologistudent vil du være en del av en klasse på ca. 35 studenter. Dette skaper et unikt miljø fordi du kan bli godt kjent med medstudenter både i ditt eget kull og på andre årstrinn.
 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanning i nanoteknologi er basert på en flerfaglig tilnærmelse som sammen med forskjellige skreddersydde emner i nanoteknologi utgjør en rød tråd gjennom hele studiet. Fra første semester vil du møte nye ideer og muligheter som oppstår ved bruk av nanomaterialer og nanokomponenter, en utfordring som vil gi deg glede og inspirasjon gjennom studietiden.
 

Les mer om studiets oppbygning

Spesielle opptakskrav (ING4R2) kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om nanoteknologiutdanningen eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.
 

Kontakt og veiledning