Nanoteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Nanoteknologi

– Vi ønsker deg som kan få mye ut av lite!

MTNANO - foto

Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om nanoteknologi - master

Vil du løse teknologiutfordringer ved hjelp av nanoteknologi?

Hvordan kan atomer og molekyler settes sammen til nye typer materialer? Hvordan kan vi bygge nye komponenter for diagnostikk og medisinering, ren energiteknologi og nye elektroniske innretninger? Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomnivå.

Studieprogrammet er tverrfaglig. Det kombinerer fagområdene fysikk, kjemi og biologi. Nanoteknologi gir muligheter til å designe materialer, systemer og komponenter med unike egenskaper som igjen åpner opp for framstilling av produkter med helt nye kvaliteter.

I løpet av studietiden vil du tilegne deg kunnskaper som setter deg i stand til å løse et bredt omfang av teknologiproblemer innenfor moderne industri. Nanoteknologiutdannelsen gjør deg i tillegg rustet til å løse fremtidens utfordringer innenfor både forskning og utvikling av ny teknologi, og du kan jobbe både innenfor forskning og industri.

Dette er noe av det du lærer:

 • ​​​​​​​Brede basiskunnskaper innen matematikk, kjemi, fysikk og biologi samt grunnleggende datatekniske kunnskaper som du kan benytte for å beskrive nanoskala-fenomen og -system og deres opprinnelse og egenskaper
 • Solide kunnskaper og forståelse av egenskaper til systemer basert på nanoteknologi
 • Metoder for produksjon og analysesystem som gir grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling innenfor nanoteknologisk virksomhet
 • Dybdekunnskaper innenfor en av spesialiseringene bionanoteknologi, nanoelektronikk eller nanoteknologi for materialer, energi og miljø kombinert med reflektert forståelse for relasjoner til andre fagområder
 • Dyptgående innsikt i sammenhengen mellom makroskopiske og mikroskopiske egenskaper til systemer og komponenter
 • Inngående kunnskaper om metoder for kontrollert fabrikasjon og karakterisering av strukturer
 • Innsikt i utvalgte temaer innenfor økonomi, prosjektledelse, industriell økologi, miljørisiko, helse, miljø og sikkerhet for å kunne lede prosjekter og industriell virksomhet basert på nanoteknologi på en økonomisk, sikkerhetsmessig forsvarlig og bærekraftig måte

​​​​​​Les mer om studiet i nanoteknologi

​​​​​


Jævli flink

Banner for serien Jævli flink med bilde av jentene i casten. Ny episode ute nå. Banner

I serien Jævli flink følger vi seks studenter ved NTNU som studerer ingeniør-, realfag og teknologi. Ny episode på YouTube hver søndag. 


Om nanoteknologi - forside

Søk opptak

Du søker opptak til NTNUs nanoteknologiutdanning via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt innfri visse krav som Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende.
Hvordan du søker opptak


​​​​​Jobbmuligheter

Som ferdigutdannet sivilingeniør har du mulighet til å jobbe i et vidt spekter av bedrifter. Nanostudentene blir i stadig større grad lagt merke til av næringslivet, og du vil blant annet få gode muligheter til å jobbe med forskning. Det finnes allerede mange nanoteknologer som jobber for flere ulike forskningsinstitutter rundt omkring i Norge, både offentlig og privat.
Hva du kan jobbe med


​​​​​​​Studiets oppbygning​​​​​​​

Sivilingeniørutdanning i nanoteknologi er basert på en flerfaglig tilnærmelse som sammen med forskjellige skreddersydde emner i nanoteknologi utgjør en rød tråd gjennom hele studiet. Fra første semester vil du møte nye ideer og muligheter som oppstår ved bruk av nanomaterialer og nanokomponenter, en utfordring som vil gi deg glede og inspirasjon gjennom studietiden.
Slik er studieprogrammet bygd opp


Studiemiljø

Utdanningen er lokalisert til tradisjonsrike Gløshaugen campus, rett i nærheten av Trondheim sentrum, med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter. Siden nanoteknologi er et tverrfaglig studium, vil du ta fag ved flere institutt og komme i kontakt med mange studenter utenfor ditt eget studieprogram. Dette er en ypperlig mulighet for nettverksbygging som du vil ha glede av både i studietiden og senere i arbeidslivet. Som nanoteknologistudent vil du være en del av en klasse på ca. 35 studenter. Dette skaper et unikt miljø fordi du kan bli godt kjent med medstudenter både i ditt eget kull og på andre årstrinn.
Mer om studiemiljøet


​​​​​​​Utveksling i utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse.
Muligheter for utveksling i utlandet


Kontakt

Lurer du på noe om nanoteknologiutdanningen eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.
Kontakt og veiledning


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Nanoteknologi - masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194937
 • Poenggrense: 2019 61.8
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 61
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

Forskere ved NTNU utvikler ny metode for testing av koronaviruset. Foto.

Forskere ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi har utviklet ny metode for testing av koronaviruset i samarbeid med St. Olavs Hospital.