Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

Havbruk - bilde

Studenter besøker oppdrettsanlegg

Havbruksingeniør

 

Sjekk ut storien

 

Om havbruksingeniør

I framtida må en voksende befolkning hente mer mat ut fra havet. Det forventes at mye av dette skal skje gjennom industriell produksjon av mat i havet, det vi i dag kjenner som ulike former for akvakultur.

Dette vil kreve at teknologi og biologi spiller på lag, og at vi gjennom kunnskap om teknologi på biologiens premisser evner å prosjektere og drifte tekniske systemer for produksjon av mat fra havet på en måte som sikrer fiskevelferd og ytre miljø. Vårt mål er at kandidater utdannet fra studieprogrammet havbruksingeniøren skal ha en bakgrunn som kan bidra positivt til oppnåelsen av dette.

Havbruksingeniørstudiet er utviklet i dialog med havbruksnæringa. Fokus er på prosjektering og drift av havbruksanlegg i sjø og på land, og gir en ingeniørutdanning på bachelornivå hvor innsikt i biologi i samspill med teknologi sikrer kandidatenes fokus på god fiskevelferd og miljømessig bærekraft. Dette gjør havbruksingeniøren til et unikt studieprogram i Norge.

 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet  er 20 plasser.


Jobbmuligheter

Havbruk er en næring i endring. Etterspørselen etter mat fra havet er økende samtidig som produksjonen krever stadig mer teknisk kompetanse. Med en treårig utdanning som havbruksingeniør kan du gå rett ut i jobb i oppdrettsbedrifter og andre private og offentlige aktører innenfor denne sektoren. Du kan for eksempel jobbe som driftsleder ved lakseanlegg, både på land og sjø, eller i bedrifter som leverer utstyr eller andre teknologiske løsninger til næringen.


Videre studier

Med en bachelorgrad som havbruksingeniør er du kvalifisert til flere 2-årige masterprogrammer. Ved NTNU kan du for eksempel ta en Master of Science innenfor Ocean Resources, RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) eller Industriell kybernetikk.


Studiets oppbygning

Dette studiet er et bachelorprogram på tre år. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester. Det første studieåret legger stor vekt på realfag og ingeniørfaglige emner, mens de to neste årene har mer spesialiserte emner. Havbruksingeniør er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium, hvor vi flere ganger i løpet av studietiden vil besøke ulike oppdrettsanlegg.


Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@bio.ntnu.no

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Studieprogrammet integrerer følgende av FNs bærekraftsmål i utdanningen:

Logo for FNs bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.Illustrasjon

Logo for FNs bærekraftmål 9: Innovasjon og infrastruktur.Illustrasjon

Logo for FNs bærekraftmål 14: Liv under vann. Illustrasjon

 

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag, havbruk
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194021
  • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søker opptak til dette ingeniørstudiet.