Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

Video produktutvikling og produksjon


Produktutvikling og produksjon

Om produktutvikling og produksjon

Lurer du på hvordan produkter blir til? Vil du være med å skape nye produkter? Da må du lese videre.

På dette studiet lærer du om hvordan alt fra små høyttalere til store vindmøller skal se ut i framtiden. Du får også mulighet til å realisere gode ideer, teste ulike produkter og både kartlegge og planlegge en produksjon. 

Og det beste av alt - studiet består av både teori og "hands-on experience"! Dette gjør at du får en unik kompetanse i hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer. 


Opptak

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2018 var poenggrensen 53,6 for ordinær kvote, 52,3 i førstegangsvitnemålkvoten og 126 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Du oppnår en allsidig, tekniske kompetanse gjennom en mastergrad i produktutvikling og produksjon, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. Studieprogrammet utdanner kandidater til et bredt spekter av bransjer innen norsk industri, offentlig sektor og konsulentvirksomhet. Dette gir deg store valgmuligheter i arbeidslivet. Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom fire studieretninger:

 • Produktutvikling og materialer
 • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
 • Ledelse og systemfag
 • Industriell mekanikk

I det femte året spesialiserer du deg videre gjennom prosjektarbeid og den avsluttende masteroppgaven.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MTPROD
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194766
 • Poenggrense: 2018: 53,6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2018: 52,3
 • Anvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.