Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Produktutvikling og produksjon

Om produktutvikling og produksjon

Det er viktig å tøye grenser for hva som er mulig å gjennomføre.

Hvordan kan du bidra til nyskaping? Hvordan bør vi utvikle produkter og prosesser for å møte fremtidens krav til energi- og ressursbruk? Som sivilingeniør i produktutvikling og produksjon er du med på å bestemme hvordan fremtidens teknologiske løsninger skal se ut.  

På dette studieprogrammet lærer du blant annet om maskinkonstruksjon, robotteknikk, fornybar energi, avansert datasimulering og forbedring av produksjons- og energiprosesser. Du får en god blanding av teoretisk kunnskap, digital kompetanse og praktiske ferdigheter.

Det finnes ingen grenser for hva du kan holde på med: Prosesser, maskiner, hydrogen, vindkraft, vannkraft eller verdensrommet. Ingeniører skaper fremtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via Samordna opptak. For opptaket 2019 var poenggrensen 53,4 for ordinær kvote og 52,6 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du attraktiv i jobbmarkedet. Dette gjelder også i tider med omstilling i markedet, fordi kompetansen er allsidig og anvendbar i svært mange bransjer. Mange av våre studenter har fått jobbtilbud før de har avsluttet studiet.

Du kan blant annet jobbe med:

 • Utvikling av nye produkter og materialer
 • Ledelse av teknologibedrifter og produksjonsanlegg
 • Konstruksjon av produkter og løsninger innenfor fornybar energi
 • Styrkeberegning og simulering av mekaniske konstruksjoner
 • Utvikling og fornyelser av industriprosesser
 • Maritim virksomhet og havbruk
 • Rådgivende ingeniører og konsulentselskaper
 • Entreprenørskap, forskning og utvikling

Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk i hva du kan jobbe med.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

De to første årene består av emner som gir deg en plattform for videre spesialisering. I tredje årskurs velger du mellom fire studieretninger:

 • Produktutvikling og materialer
 • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
 • Ledelse og systemfag
 • Industriell mekanikk

I femte årskurs spesialiserer du deg videre gjennom prosjekt- og masteroppgave.

Dette er noe av det du lærer:

 • Lage datamodeller av produkter og bygge enkle prototyper ved hjelp av 3D-printing
 • Utvikle avanserte produkter som inneholder både mekaniske og elektroniske systemer
 • Hvordan du kan behandle store datasett fra laboratorie- eller feltmålinger på en effektiv måte
 • Mekanikk, der du lærer hvordan krefter og bevegelser påvirker konstruksjoner og legemer
 • Materialteknikk som gir grunnlag for valg av riktig konstruksjonsmaterialer
 • Fluidmekanikk lærer du om strømning av væsker og gasser – for eksempel hvordan luftmotstanden og oppdrift virker på et fly
 • Termodynamikk lærer du om omforming av energi, og om varmepumper, forbrenningsmotorer og gassturbiner

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforening, studiebyen Trondheim og produktutvikling og produksjon sin årlige ekskursjon.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194766
 • Poenggrense: 2019:53.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 52,6
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Vi forbruker mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Vil du være med å endre produksjonen til å bli mer bærekraftig og gi produkter lengre levetid?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål 12.

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Følg oss på instagramStudentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål. Følg oss på ntnustudent


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar