Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Dette er et frivillig og gratis kurs som varer i én uke. Kurset avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset gir et godt grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU, og er sterkt anbefalt dersom det er en stund siden du hadde matematikk på VGS.

Les mer om innhold og påmelding

9. august Kl. 13.00 - 18.00

Sted: Verkstedtekniske laboratorier, 2 etasje, rom VE22-Smash og rom VE PU-LAB

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer NTNU til velkomstdag for nye jenter. Her får du møte jenter som skal starte i samme klasse som deg.

Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med.

Påmelding og mer informasjon om velkomstdagen

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Felles immatrikulering

Selve seremonien blir digital. Vi kommer tilbake med mer informasjon på nettsiden om immatrikulering.

Kl. 12.30 - 13.15: Studieprogramvis immatrikulering

Den studieprogramvise immatrikuleringen blir digital.


Les mer om immatrikuleringen 2020

Kl. 09.15 - 10.15: Informasjonsmøte

Informasjonsmøtet blir digital.

Informasjonssmøte for nye studenter ved produktutvikling og produksjon.

Kl. 09.00-15.00: Spør en student om det du lurer på

Studenter svarer på spørsmål i Facebookgruppen "Søkere til NTNU - Teknologi, ingeniør & realfag, Trondheim 2020".

Kom-i-gang

Kom-i-gang nettsiden finner du informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Tips: bruk dagen til å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette allerede. 

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Se nettsiden til Teknostart for timeplan

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen Smørekoppen arrangerer fadderuke for 5-årig master i Produktutvikling og produksjon.

Mer informasjon om fadderuka kommer.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig fra Min side på Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplanen for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen som du kan finne under studiets oppbygning.

Pensum

Det vil bli informert pensum om etter studiestart.

PC

Du må ha egen standard bærbar PC for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin og programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem.

Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Har du behov for tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig. 

Send en epost til tilrettelegging@st.ntnu.no 

NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Søkt om studieplass?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facbookgruppen for søkere til teknologi, ingeniør & realfag i Trondeheim.

Produktutvikling og produksjon

Om produktutvikling og produksjon

Hvordan kan du bidra til nyskaping? Hvordan bør vi utvikle produkter og prosesser for å møte fremtidens krav til energi- og ressursbruk? Som sivilingeniør i produktutvikling og produksjon er du med på å bestemme hvordan fremtidens teknologiske løsninger skal se ut.  

På dette studieprogrammet lærer du blant annet om maskinkonstruksjon, robotteknikk, fornybar energi, avansert datasimulering og forbedring av produksjons- og energiprosesser. Du får en god blanding av teoretisk kunnskap, digital kompetanse og praktiske ferdigheter.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via Samordna opptak. For opptaket 2019 var poenggrensen 53,4 for ordinær kvote og 52,6 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du attraktiv i jobbmarkedet. Dette gjelder også i tider med omstilling i markedet, fordi kompetansen er allsidig og anvendbar i svært mange bransjer. Mange av våre studenter har fått jobbtilbud før de har avsluttet studiet.

Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk i hva du kan jobbe med.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

De to første årene består av emner som gir deg en plattform for videre spesialisering. I tredje årskurs velger du mellom fire studieretninger:

 • Produktutvikling og materialer
 • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
 • Ledelse og systemfag
 • Industriell mekanikk

I femte årskurs spesialiserer du deg videre gjennom prosjekt- og masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforening, studiebyen Trondheim og produktutvikling og produksjon sin årlige ekskursjon.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194766
 • Poenggrense: 2019:53.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 52,6
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Vi forbruker mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Vil du være med å endre produksjonen til å bli mer bærekraftig og gi produkter lengre levetid?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål 12.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.