Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Produktutvikling og produksjon

Om produktutvikling og produksjon

Hvordan kan du bidra til nyskaping? Hvordan bør vi utvikle produkter og prosesser for å møte fremtidens krav til energi- og ressursbruk? Som sivilingeniør i produktutvikling og produksjon er du med på å bestemme hvordan fremtidens teknologiske løsninger skal se ut.  

På dette studieprogrammet lærer du blant annet om maskinkonstruksjon, robotteknikk, fornybar energi, avansert datasimulering og forbedring av produksjons- og energiprosesser. Du får en god blanding av teoretisk kunnskap, digital kompetanse og praktiske ferdigheter.


Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via Samordna opptak. For opptaket 2019 var poenggrensen 53,4 for ordinær kvote og 52,6 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du attraktiv i jobbmarkedet. Dette gjelder også i tider med omstilling i markedet, fordi kompetansen er allsidig og anvendbar i svært mange bransjer. Mange av våre studenter har fått jobbtilbud før de har avsluttet studiet.

Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk i hva du kan jobbe med.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

De to første årene består av emner som gir deg en plattform for videre spesialisering. I tredje årskurs velger du mellom fire studieretninger:

 • Produktutvikling og materialer
 • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
 • Ledelse og systemfag
 • Industriell mekanikk

I femte årskurs spesialiserer du deg videre gjennom prosjekt- og masteroppgave.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforening, studiebyen Trondheim og produktutvikling og produksjon sin årlige ekskursjon.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194766
 • Poenggrense: 2019:53.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 52,6
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Trondheim

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Vi forbruker mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Vil du være med å endre produksjonen til å bli mer bærekraftig og gi produkter lengre levetid?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål 12.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.