Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling og produksjon - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 142
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist
MTPROD, Mon Jan 30 14:59:57 CET 2023 | M5
Studieprogrammet har ikke opptak i 2023. 

Ønsker du å studere produktutvikling og produksjon? Se sivilingeniørstudiet i maskin- og energiteknologi.

Enten du vil designe jetmotorer, vindturbiner, roboter, proteser, smart emballasje eller elektriske fly – med Produktutvikling og produksjon er du med og skaper teknologien som former framtiden.

På dette studiet lærer du å utvikle ny maskinteknologi for blant annet effektiv produksjon, bærekraftige produkter og ren energi. Bredden i studiet gjør deg attraktiv i hele teknologisektoren, med mulighet for å spesialisere deg i nettopp det du brenner mest for. 

Les mer om læringsmålene

Sivilingeniører fra Produktutvikling og produksjon er brobyggere når forskjellige teknologier kombineres for å skape nye produkter og metoder. De spiller en uunnværlig rolle i hele teknologisektoren.

Studiet gir en bred og solid ingeniørfaglig kompetanse som gjør deg allsidig og anvendbar i mange bransjer, også i tider med nedgang og endringer i markedet. Mange av våre studenter får jobbtilbud før endt studium.

Kanskje det viktigste du lærer, er å lære. Teknologisektoren endrer seg raskt, og som sivilingeniør i Produktutvikling og Produksjon har du en plattform som gjør deg tilpasningsdyktig gjennom hele karriereløpet. 

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjekter, laboratoriearbeid og innleveringer. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for produktutvikling og produksjon er Smørekoppen. 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram. Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom fire ulike studieretninger:

  • Produktutvikling og materialer
  • Bærekraftige og energieffektive systemer
  • Ledelse og systemfag
  • Industriell mekanikk

Det siste året spesialiserer du deg videre. 

Vi anbefaler at du drar ett eller to semester på utveksling i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har ikke opptak i 2023. 

Ønsker du å studere produktutvikling og produksjon? Se sivilingeniørstudiet i maskin- og energiteknologi.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

FNs Bærekraftsmål

Produkter og energi som er bærekraftig

Langt over halvparten av verdens klimagassutslipp skyldes produksjon av varer og elektrisk energi, og transport. Vil du være med å gjøre produksjonen bærekraftig? Utvikle uslippsfrie transportmidler eller produkter med lengre levetid?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.

Ikon - FNs bærekraftmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål 12.