Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

Video produktutvikling og produksjon


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Produktutvikling og produksjon

Om produktutvikling og produksjon

Lurer du på hvordan produkter blir til? Vil du være med å skape nye produkter? Da må du lese videre.

På dette studiet lærer du hvordan alt fra små høyttalere til store vindmøller skal se ut i framtiden. Du får også mulighet til å realisere gode ideer, teste ulike produkter og både kartlegge og planlegge en produksjon. 

Og det beste av alt - studiet består av både teori og "hands-on experience". Dette gjør at du får en unik kompetanse i hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer. 


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via Samordna opptak. For opptaket 2019 var poenggrensen 53,4 for ordinær kvote og 52,6 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i produktutvikling og produksjon kan du jobbe i et bredt spekter av bransjer innen norsk industri, offentlig sektor og konsulentvirksomhet. Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk i hva du kan jobbe med.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom fire studieretninger:

 • Produktutvikling og materialer
 • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
 • Ledelse og systemfag
 • Industriell mekanikk

I det femte året spesialiserer du deg videre gjennom prosjektarbeid og den avsluttende masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194766
 • Poenggrense: 2019:53.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 52,6
 • Anvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.