Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniørutdanning

– Søk opptak
Forkurs_Forelesning_Studenter_Undervising

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak


Opptakskrav

Én av følgende kombinasjoner:
1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger.
2. Generell studiekompetanse.
3. Grunnskole og minst 5 års praksis

Med generell studiekompetanse kan du få automatisk fritak i Kommunikasjon og norsk og Teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

Tidligere poenggrenser ved hovedopptak

2017–39,1
2016–44
2015–45,1
2014–24
2013–46

2017–48,1
2016–47,9
2015–48,5
2014–45,1
2013–48

2017–ingen info
2016–52
2015–ingen info
2014–41
2013–48

 

Poengberegning

Søkere rangeres etter summen av tre poengtyper (Karakterpoeng, praksispoeng og poeng for fragbrev).

Konkurransepoengene er summen av tre poengtyper:

Poeng basert på karakter
Alle karakteruttrykk på vitnemålet inngår, summeres og deles på antall karakterer og multipliseres med 10.

Poeng for praksis
Det gis 0,3 poeng  tillegg for hver måned (maks 10,8 poeng -3 år -) yrkespraksis/utdanning, folkehøgskole eller avtjent førstegangstjeneste etter opptakskravet.

For å få godkjent praksis må attest fra arbeidsgiver inneholde: Stillingsandel (hel stilling - 100%, deltid f.eks. 60%) og fra - til dato.

Poeng for fagbrev
Det gis 3 poeng i tillegg for fagbrev.
Det gis ikke alderspoeng ved opptak til ettårig forkurs.

Eksempel 1: Søker med yrkesfaglig bakgrunn, fullført læretid og fagbrev. Jobbet i halv stilling.

Eksempel på poeng for praksis:

 
 Søker har 35 karakterpoeng fra vg1 og vg2   35,0 poeng 
 Lærling i 18 mnd. 0,3 p x 18 =   5,4 poeng
 Har arbeidet i 50% stilling i 10 mnd. 0,3 x 10 = 3,0 p delt på 100 x 50 1,5 poeng
 Fagbrev 3,0 poeng
 Konkurransepoeng 44,9 poeng


Eksempel 2: Søker med generell studiekompetanse, har vært i Forsvaret, på folkehøgskole og dokumentert arbeid.

Eksempel på poeng for praksis:

 
Søker har 40 karakterpoeng vitnemål med generell studiekompetanse 40,0 poeng 
Førstegangstjeneste 12 mnd. 0,3 p x 12     3,6 poeng
Ettårig folkehøgskole 0,3 p x 12 3,6 poeng
Har arbeidet i 75% stilling i 6 mnd. 0,3 x 6 delt på 100 x 7,5 1,3 poeng
Konkurransepoeng 48,5 poeng


Eksempel 3: Søker har fullført ungdomsskole og arbeidet fem år heltid og to år i 80 % stilling.  

Eksempel på poeng for praksis:

 
Søker har 38 karakterpoeng fra ungdomsskole og 5 års 100% praksis        38,0 poeng 

Vært i arbeid i 2 år i 80% stilling etter opptakskrav
0,3 x 24 delt på 100 x 80

5,4 poeng
Konkurransepoeng 43,7 poeng
Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTFORKURS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag