Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

 • studenter på Bygg- og miljøteknikk
 • studenter Bygg- og miljøteknikk
 • Studenter Bygg- og miljøteknikk
 • Studenter Bygg- og miljøteknikk

Om bygg- og miljøteknikk

De som utdannes på bygg- og miljøteknikk har mulighet til å være med på å forandre verden: løse storbyenes trafikkproblemer, sørge for rent vann til verdens befolkning, bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler.

Kort sagt: sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de systemene vi alle er avhengige av; veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2017 var poenggrensen 55,2 for ordinær kvote, 52,8 i førstegangsvitnemålkvoten og 190 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk er du svært ettertraktet innen en rekke næringer. De fleste uteksaminerte studenter jobber hovedsakelig hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller med forskning. Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen. 


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i bygg- og miljøteknikk er et femårig masterprogram. I de to første årene utvides ditt faglige grunnlag i naturvitenskap, samtidig som du begynner å lære bygg- og miljøfag. Allerede fra første semester vil du få jobbe med vidt forskjellige emner som gir deg grunnlag for å velge studieretning etter to år:

 • Bygg og anlegg
 • Konstruksjon
 • Vann og miljø
 • Veg, jernbane, transport og geomatikk

I niende semester velges hovedprofil innen valgt studieretning, mens studiets tiende og siste semester i sin helhet omfatter arbeidet med masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: 
Master i teknologi / Sivilingeniør (5-årig)
Studieprogramkode: MTBYGG
Studiepoeng: 300

Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194759

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Utdanningsmesser
Når: 8. januar–15. februar

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund