Bygg- og miljøteknikk

Bygg- og miljøteknikk

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 190
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MTBYGG, Sat Jul 13 00:46:57 MEST 2024 | M5

En sentral rolle i samfunnet som bygger for framtiden

Som sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk kan du være med å utvikle løsningene som møter utfordringene med befolkningsvekst, forurensing og ødeleggelse av natur. 

Du kan blant annet være med å ivareta vannmiljøet og beskytte og gjenoppbygge naturmiljø. For å redusere utslipp i byggeprosjekter kan du være med å finne løsninger på gjenbruk av materialer. Fremtidens byer og bygg kan ha produksjon av miljøvennlig energi slik at bygget blir selvforsynt med energi og har nullutslipp.

Slike prosjekter får du som student på bygg- og miljøteknikk lære om.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

På bygg- og miljøteknikk lærer du om byggene og infrastrukturen som vi alle bruker daglig. Dette innebærer blant annet å utvikle smarte og miljøvennlige bygg, sørge for rent vann og energi, løse storbyenes trafikkproblemer og å konstruere trygge broer og tunneler.

Du kan velge mellom ulike studieretninger:

 • Bygg og anlegg
 • Konstruksjon
 • Vann og miljø
 • Veg, jernbane, transport og geomatikk
 • Kyst og arktisk

 

Les mer om hva du lærer

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk har du fått solid kompetanse som er ettertraktet og tilpasset arbeidsmarkedet. Du kan jobbe i en variert og bred næring som tilbyr muligheter og utfordringer som du kan være med på å løse.

 

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjekt, gruppearbeid, laboratoriearbeid og øvinger. HM Aarhønen er linjeforeningen for bygg- og miljøteknikk. Linjeforeningen har ansvar for det sosiale miljøet på studieprogrammet.

 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i bygg- og miljøteknikk er et 5-årig masterprogram. Etter de to første årene som er felles for alle, velger du studieretninger. Det siste året spesialiserer du deg videre.

Vi anbefaler at du drar ett eller to semester på utveksling i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Normalt gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse, Matematikk R1 + R2, Fysikk 1 og karakteren 4 eller bedre fra vgs i Matematikk R2 eller tilsvarende.

Ved opptaket i 2023 var poenggrensen 53,3 i ordinær kvote og 51,3 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning