Bygg- og miljøteknikk

Bygg- og miljøteknikk

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 171
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MTBYGG, Thu Feb 02 22:19:41 CET 2023 | M5

På bygg- og miljøteknikk lærer du om byggene og infrastrukturen som vi alle bruker daglig. Dette innebærer blant annet å utvikle smarte og miljøvennlige bygg, sørge for rent vann og energi, løse storbyenes trafikkproblemer og å konstruere trygge broer og tunneler.

Du kan velge mellom ulike studieretninger:

 • Bygg og anlegg
 • Konstruksjon
 • Vann og miljø
 • Veg, jernbane, transport og geomatikk
 • Kyst og arktisk

Les mer om læringsmålene

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk har du fått solid kompetanse som er ettertraktet og tilpasset arbeidsmarkedet. Du kan jobbe i en variert og bred næring som tilbyr muligheter og utfordringer som du kan være med på å løse.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjekt, gruppearbeid, laboratoriearbeid og øvinger. HM Aarhønen er linjeforeningen for bygg- og miljøteknikk. Linjeforeningen har ansvar for det sosiale miljøet på studieprogrammet.

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i bygg- og miljøteknikk er et 5-årig masterprogram. Etter de to første årene som er felles for alle, velger du studieretninger. Det siste året spesialiserer du deg videre.

Vi anbefaler at du drar ett eller to semester på utveksling i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Normalt gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse, Matematikk R1 + R2, Fysikk 1 og karakteren 4 eller bedre fra vgs i Matematikk R2 eller tilsvarende.

For opptaket 2022 var poenggrensen 52,4 for ordinær kvote og 51,4 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav her

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

FNs Bærekraftsmål

Bygg for framtiden

Som sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk kan du bygge for framtiden. Bli med å lage gode løsninger for bygg og anlegg som setter klima, miljø, rent vann, bærekraft og mennesker i sentrum.

Ikon - FNs bærekraftmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold. Lenke til bærekraftsmål 6.

Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål 9.

Ikon - FNs bærekraftmål 11 - Bærekraftige byer og samfunn. Lenke til bærekraftsmål 11.

Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.