Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk


Velkommen til studiestart 2018

Velkomstdag for jenter 12. august

Vi inviterer til velkomstdag for jenter som skal starte på følgende program:

 • Bygg- og miljøteknikk
 • Petroleumsfag
 • Tekniske geifag
 • Ingeniørvitenskap og IKT
 • Produktutvikling og produksjon
 • Geologi
 • Fornybar energi

Dette er et frivillig arrangement hvor du kan møte likesinnede jenter. Du vil få informasjon fra linjeforeninger og nåværende studenter, samt middag. 

Se programmet og meld deg på her

NB: Påmeldingsfrist 7. august

Kom-i-gang-dagen 13. august

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1:

Les mer om immatrikulering del 1

Immatrikulering del 2:

Etter den felles immatrikuleringsseremonien møtes studieprogrammene for egne seremonier. 

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonssmøte for studenter ved Bygg- og miljøteknikk.

Teknostart 16.-24. august

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU som pågår de to første ukene av semesteret.

Les mer om Teknostart

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka!

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

For Bygg- og miljøteknikk er det linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønen som organiserer fadderuka for nye studenter.

Timeplan, pensum og PC

Pensum og timeplaner vil bli informert om etter studiestart.

Du må ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin, programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Om bygg- og miljøteknikk

De som utdannes på bygg- og miljøteknikk har mulighet til å være med på å forandre verden: løse storbyenes trafikkproblemer, sørge for rent vann til verdens befolkning, bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler.

Kort sagt: sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de systemene vi alle er avhengige av; veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2017 var poenggrensen 55,2 for ordinær kvote, 52,8 i førstegangsvitnemålkvoten og 190 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk er du svært ettertraktet innen en rekke næringer. De fleste uteksaminerte studenter jobber hovedsakelig hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller med forskning. Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen. 


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i bygg- og miljøteknikk er et femårig masterprogram. I de to første årene utvides ditt faglige grunnlag i naturvitenskap, samtidig som du begynner å lære bygg- og miljøfag. Allerede fra første semester vil du få jobbe med vidt forskjellige emner som gir deg grunnlag for å velge studieretning etter to år:

 • Bygg og anlegg
 • Konstruksjon
 • Vann og miljø
 • Veg, jernbane, transport og geomatikk

I niende semester velges hovedprofil innen valgt studieretning, mens studiets tiende og siste semester i sin helhet omfatter arbeidet med masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: 
Master i teknologi / Sivilingeniør (5-årig)
Studieprogramkode: MTBYGG
Studiepoeng: 300

Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194759

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.