Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Skipsdesign

Skip i datagrafikk

Om skipsdesign

Fra joller til skip – bak enhver vellykket flytende konstruksjon står det en skipsdesigner. Det unike samarbeidet mellom skipsdesignere, verft og rederier samt utstyrsprodusenter i det maritime miljøet på Nordvestlandet fører til imponerende nyskapninger innen skipsindustrien som kommer hele verden til gode.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1, 1-årig forkurs for ingeniørfag eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Studieåret 2016-2017 kom alle kvalifiserte søkere inn på dette studieprogrammet. 


Jobbmuligheter

Universitetet har et tett samarbeid med den maritime næringen på Møre, en næring som er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift.  Som skipsdesigner har du et utmerket utgangspunkt dersom du tenker deg en internasjonal karriere.


Studiets oppbygging

Undervisningen er relevant og effektiv, og avanser dataverktøy blir benyttet i stor grad gjennom hele studiet. Det gjelder både 3D grafisk verktøy og teknisk programvare som anvendes på ingeniørfag.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, skipsdesign
Studieprogramkode: 699SD
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 699
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2016:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: Alle

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.