Skipsdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Skipsdesign

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om skipsdesign

Om skipsdesign

Det er bokstavelig talt et hav av muligheter for ingeniører

Havet som transportvei, energi til havs, sjømat og mineraler er globale satsningsområder. Dette gjør at etterspørselen etter skip, flytende konstruksjoner og faste installasjoner på havbunnen øker.

Nord-Vestlandet er verdensledende innen maritim teknologi og operativ drift, og maritim sektor står for en stor andel av eksporten vår i Norge.

Har du interesse for skip, design og funksjon? I dette studiet lærer du design, prosjektering og 3D-modellering av skip og maritime løsninger. Du vil få en tverrfaglig ingeniørkompetanse og være attraktiv på et arbeidsmarked med stadig nye og «grønnere» jobber. Ingeniører skaper fremtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1, 1-årig forkurs for ingeniørfag eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak. 


Jobbmuligheter

Nord-Vestlandet er verdensledende i utviklingen av maritim teknologi og drift. Bransjen er internasjonal og etterspørselen etter ingeniører med maritim designkompetanse er økende.

Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Utvikling av sjøbaserte løsninger – fra enkle fritidsbåter til offshoreskip, havinstallasjoner, flytende plattformer og utbygging i store dyp
 • Bygging, design og utstyr til skip
 • Miljø og sikkerhet i havbruk
 • Designer som jobber med design for maritimt næringsliv
 • Ingeniør på et skipsverft
 • Konsulent hos klasseselskaper som DNVGL
 • Jobbe som mekanisk ingeniør hvor du lager systemer for måling av korrosjon og erosjon i rørledninger på havbunnen.
 • Teknisk ressursperson innen for eksempel bank og forsikring

Studiets oppbygging

Fra første dag lærer du om skipsdesign, i tillegg til innføring i grunnleggende ingeniøremner som mekanikk, matematikk og fysikk. Fra andre studieår fordyper du deg i skipsdesign. Praktiske øvinger brukes ofte i undervisningen.

I laboratoriet får du utvikle egne idéer og produkter som du får testet ut i en skipsmodelltank. Studiet har et tett samarbeid med skipsdesignere, skipsbyggere, rederier og utstyrsprodusenter på Nord-Vestlandet.

Dette er noe av det du lærer:

 • Design, prosjektering og produksjon av skips- og marintekniske løsninger
 • 3D-modellering av skip hvor du også analyserer egenskaper ved fartøyet som stabilitet, bevegelse og hastighet
 • Bruk av VR (Virtual Reality)
 • Hvordan utforming, produksjon og materialvalg kan påvirke et produkt med tanke på livsløp og forurensing
 • Tverrfaglig ingeniørkompetanse i grunnleggende fag som mekanikk, matte og fysikk

Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194699
 • Poenggrense: 2019: Alle
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Studiested: Ålesund

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Visste du at verdens første elektriske ferge er norsk? I skipsdesignbransjen er det en rivende utvikling innenfor digitalisering, innovasjon og bærekraft. Som skipsdesigner kan du bidra til en grønn revolusjon i maritim sektor.

Ikon: Bærekraftsmål nummer 9 Innovasjon og infrastrukturIkon: Bærekraftsmål nummer 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Ikon: Bærekraftsmål nummer 13 Stoppe klimaendringeneIkon: Bærekraftsmål nummer 14 Liv under vann

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.