Skipsingeniør

Skipsingeniør

Skipsingeniør, bachelor i ingeniørfag

studyprogramme-autofacts-portlet

699SD, Mon Jun 17 19:39:46 MEST 2024 | B3

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Ingeniøren som sikrer fremtidens havnæring

Skipsingeniøren får løsningene om bord i maritime konstruksjoner til å fungere sammen. Det kan være fiskebåt, speedbåt, oppdrettsanlegg, cruiseskip, autonomt fartøy, ROV, lasteskip - prinsippene er de samme - alt kommer an på hva farkosten skal gjøre. 

Fremtidens havnæring trenger skipsingeniører til å ta vare på og videreutvikle mulighetene som ligger foran oss.

Du lærer hvordan du kan bygge skip, fra første sveiset plate til det flyter på havet. Bruk interessen din for realfag og teknologi og få spisskompetanse på hvordan du som ingeniør kan skreddersy skip til å løse oppdrag. Viktige jobber som service av vindmøller, fiske, frakte passasjerer og varer. Du lærer også hvordan vi kan bygge om dagens flåte av skip slik at vi når klimamålene. 

 

Les mer om hva du lærer

Skipsingeniører er ettertraktet nasjonalt og globalt. Du vil kunne arbeide med sjøbaserte løsninger på havoverflaten, i havrommet eller på havbunnen, og innen et spekter av bedrifter og bransjer. Kontoret til en skipsingeniør er både inne, ute og på havet. Jobben kan dreie seg om alt fra å designe selvgående båter, konstruere propeller, til optimalisering av energisystemer på skip. Havet har alltid vært en viktig ressurs for verden og vil fortsette å være det i all overskuelig framtid.

Din første jobb som skipsingeniør?
Selskapene Sirius Design & Integration, Ulstein og VARD tilbyr 6 måneders jobb til skipsingeniørstudenter som har jobbet med bedriften gjennom studiet, og har fullført studiet på normert tid.

 

Les mer om jobbmulighetene

Som student ved NTNU i Ålesund blir du en del av et tett studiemiljø med kort vei til forelesere og tilgang til laboratorier.

Førsteårsstudentene våre får også oppfølging av en studentmentor som hjelper med å forme et godt klassemiljø.

Linjeforeningen Sigma arrangerer sosiale og faglige aktiviteter gjennom studieåret og sørger for et godt studiemiljø. Foreningen har også egen seilbåt. 

 

Les mer om studiemiljøet

Fra start vil du lære om skipsdesign og hvordan skipsingeniører jobber. Vi drar på ekskursjoner til skipsverft, rederier og utstyrsprodusenter og har gjesteforelesere fra næringen. Du vil også legge et godt grunnlag for ingeniørutdannelsen din gjennom grunnleggende ingeniøremner som mekanikk, matematikk, fysikk og statistikk. 

Fra andre studieår fordyper du deg i skipsdesign og skipsteknologiske emner. Praktiske øvinger brukes mye i undervisningen. 

I tredje studieår kan du fordype deg i det du syns er mest interessant, ha praksis i bedrift, og skrive bacheloroppgave om et reell case sammen med bedrift.

NTNU har avtaler med universiteter over hele verden. Har du lyst til å ha et utvekslingsopphold, er det lagt til rette for dette i femte semester. 

 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til skipsingeniør er:

  • Generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1

Alternative opptaksveier:

  • Forkurs for ingeniørutdanning
  • Y-vei - for deg som har fagbrev og ett års relevant praksis
  • TRES - for deg som mangler fordypning i realfag

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Kontakt og veiledning

SoMe


Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon TikTok-ikon  Instagram-ikon  Youtube-ikon