Skipsdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Skipsdesign

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Om skipsdesign

Om skipsdesign

Havet som transportvei, energi til havs, sjømat og mineraler er globale satsningsområder. Dette gjør at etterspørselen etter skip, flytende konstruksjoner og faste installasjoner på havbunnen øker.

Nord-Vestlandet er verdensledende innen maritim teknologi og operativ drift, og maritim sektor står for en stor andel av eksporten vår i Norge.

Har du interesse for skip, design og funksjon? I dette studiet lærer du design, prosjektering og 3D-modellering av skip og maritime løsninger. Du vil få en tverrfaglig ingeniørkompetanse og være attraktiv på et arbeidsmarked med stadig nye og «grønnere» jobber. Det er bokstavelig talt et hav av muligheter for ingeniører. Dette lærer du på skipsdesign.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse og matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak. 

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr NTNU alternative studieløp som Y-veien og TRES . Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Hvordan søke og hva er opptakskravene


Jobbmuligheter

Nord-Vestlandet er verdensledende i utviklingen av maritim teknologi og drift. Bransjen er internasjonal og etterspørselen etter ingeniører med maritim designkompetanse er økende.

Les mer om jobbmulighetene til skipsdesign


Utveksling til utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. På skipsdesign er det lagt til rette for utveksling i femte semester. Utveksling i løpet av studietiden.


Studiemiljø

Som student på skipsdesign i Ålesund blir du en del av et lite og inkluderende studiemiljø. Du får tett oppfølging og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Studiemiljø på skipsdesign.


Studiets oppbygging

Fra første dag lærer du om skipsdesign, i tillegg til innføring i grunnleggende ingeniøremner som mekanikk, matematikk og fysikk. Fra andre studieår fordyper du deg i skipsdesign. Praktiske øvinger brukes ofte i undervisningen.

I laboratoriet får du utvikle egne idéer og produkter som du får testet ut i en skipsmodelltank. Studiet har et tett samarbeid med skipsdesignere, skipsbyggere, rederier og utstyrsprodusenter på Nord-Vestlandet. Slik er studieprogrammet bygd opp.


Videre studier

NTNU i Ålesund tilbyr master i skipsdesign. Andre masterprogram kan også være aktuelle for deg. Videre studier.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194699
  • Poenggrense: 2019: Alle
  • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
  • Ansvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
  • Studiested: Ålesund

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Visste du at verdens første elektriske ferge er norsk? I skipsdesignbransjen er det en rivende utvikling innenfor digitalisering, innovasjon og bærekraft. Som skipsdesigner kan du bidra til en grønn revolusjon i maritim sektor.

Ikon: Bærekraftsmål nummer 9 Innovasjon og infrastrukturIkon: Bærekraftsmål nummer 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Ikon: Bærekraftsmål nummer 13 Stoppe klimaendringeneIkon: Bærekraftsmål nummer 14 Liv under vann

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona