Skipsdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Skipsdesign

Bilde skipsdesign

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om skipsdesign

Om skipsdesign

Design og bygging av skip er en kompleks prosess som byr på interessante og utfordrende oppgaver. Skipsdesignbransjen gjennomgår en rivende utvikling innenfor digitalisering, innovasjon og bærekraft. Skipsdesignstudiet ved NTNU i Ålesund samarbeider tett med regionens skipsdesignere, skipsbyggere, rederier og skipsutstyrsprodusenter. Det grønne skiftet skaper en unik mulighet til å ta det maritime miljøet på Nordvestlandet til neste nivå. FNs bærekraftsmål er sentrale ledestjerner for oss.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1, 1-årig forkurs for ingeniørfag eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak. 


Jobbmuligheter

Ingeniørutdanningen skipsdesign gir deg en robust og tverrfaglig kompetanse. Du kan jobbe innenfor skipsbygging, skipsdesign, skipsutstyr, for godkjennende myndigheter og klasseselskaper.

Næringen i vår region er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Den er involvert i design og produksjon av komplekse skip i alle størrelser i hele verden. Det er et jevnt behov for ingeniører innenfor næringen, og studiets gode omdømme i miljøet åpner for jobbmuligheter også i andre virksomheter. Etter en periode med lav aktivitet, er det nå en gryende optimisme i næringen, spesielt relatert til det grønne skiftet og de mulighetene det gir.


Studiets oppbygging

Fra første dag lærer du om skipsdesign, i tillegg til innføring i grunnleggende ingeniøremner som mekanikk, matematikk og fysikk. Fra andre studieår fordyper du deg i skipsdesign. Praktiske øvinger brukes ofte i undervisningen.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194699
 • Poenggrense: 2019: Alle
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
 • Anvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Campus Ålesund, Ålesund

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.