Studier ved fakultetet (IVT)

Studenter og bøker. Foto.


Studier ved fakultetet (IV)

Studier ved fakultetet (IV)

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 50 studieprogram å velge mellom.


Studier

Student skriver på tavle. Foto.


Studieprogram

Fakultet for ingeniørvitenskap

Studieprogram

For søkere fra videregående skole

Studieprogram

Sted

Type

År

Bygg- og miljøteknikk

Trondheim

Master (sivilingeniør)

5

Byggingeniør

Trondheim, Gjøvik, Ålesund

Bachelor (ingeniør)

3

Fornybar energi Trondheim, Gjøvik, Ålesund Bachelor (ingeniør) 3
Flyingeniør Trondheim Bachelor (ingeniør) 3
Geologi Trondheim Bachelor 3
Geomatikkingeniør Gjøvik Bachelor (ingeniør) 3
Georessurser og geoteknologi Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Ingeniørgeologi Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Ingeniørvitenskap og IKT Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Marin teknikk Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Maskiningeniør Trondheim og Gjøvik  Bachelor (ingeniør) 3
Maskin- og energiteknologi Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Mekatronikk og produktdesign Ålesund Bachelor (ingeniør) 3
Nautikk Ålesund Bachelor 3
Shipping management Ålesund Bachelor 3
Skipsingeniør Ålesund Bachelor (ingeniør) 3
Produktdesign og teknologi Gjøvik Bachelor 3
Produktdesign og teknologi Gjøvik Årsstudium 1

 

For søkere med bachelorgrad

Studieprogram

Sted

Type

År

Bygg- og miljøteknikk

Trondheim

Master (sivilingeniør)

2

Coastal and Marine Engineering and Management

Trondheim 

Master (Erasmus Mundus)

2

Cold Climate Engineering Trondheim Master (Nordic five tech) 2
Environmental Engineering Trondheim Master (Nordic five tech) 2
Geologi Trondheim Master 2
Geotechnics and Geohazards Trondheim Master 2
Global Manufacturing Management  Trondheim Master (sivilingeniør) 2
Hydrogen Systems and Enabling Technologies Trondheim Master  2
Hydropower Development Trondheim Master 2
Industrial Ecology Trondheim Master 2
Manufacturing 4.0 by Intelligent and
Sustainable Technologies
Gjøvik Master (Erasmus Mundus) 2
Marin teknikk Trondheim Master (sivilingeniør) 2
Marine and Maritime Intelligent Robotics Trondheim Master (Erasmus Mundus) 2
Marine Technology Trondheim Master 2
Maritime Engineering Trondheim Master (Nordic five tech) 2
Mechatronics and Automation Ålesund Master (sivilingeniør) 2
Operativ maritim ledelse Ålesund Master

2

Produktutvikling og produksjon Trondheim Master (sivilingeniør) 2
Reliability, Availability, Maintainability & Safety Trondheim Master 2
Subsea Technology Trondheim Master 2
Sustainable Energy Trondheim Master 2

 

For søkere med mastergrad

Studieprogram

Sted

Type

År

Nautiske operasjoner Ålesund Ph.d. 3
Ph.d. i Ingeniørvitenskap Trondheim Ph.d. 3


Videreutdanning og deltidsstudier

Fakultetet tilbyr også to erfaringsbaserte masterprogram og to bachelor deltidsstudier.


Bachelorprogram

Masterprogram

I tillegg tilbyr vi en rekke kurs:

Se her for en full oversikt over etter- og videreutdanningstilbudet innenfor teknologi og samfunn ved NTNU.


 

Studieprogram som ikke har opptak i 2024

Studieprogram

Sted

Type

År

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Gjøvik Årsstudium 1
Petroleumsfag  Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Produktutvikling og produksjon  Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Tekniske geofag  Trondheim Master (sivilingeniør) 5
Circular Economy Trondheim Master (Erasmus Mundus) 2
Geoscience and Georesources  Trondheim Master (Erasmus Mundus) 2
Naval Architecture  Ålesund Master 2
Petroleum Engineering  Trondheim Master 2
Petroleum Geosciences  Trondheim Master 2
Product and System Engineering  Ålesund Master 2
Sustainable Manufacturing Gjøvik Master 2
Undervannsteknologi  Trondheim Master (sivilingeniør) 2

Finn din studieveileder

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger

(+47) 73 59 45 01
 postmottak@iv.ntnu.no


Trondheim

Studieveiledning: Geologibygget 1.etasje, Gløshaugen

E-post: studier@iv.ntnu.no

Åpningstider: mandag - fredag: 12.30-15.00

Besøksadresse: Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim
 


Gjøvik

Studieveiledning og generell informasjon: Studenttorget i G-bygget, 1. etasje

Tlf: +47 61 13 54 00

Åpningstider: 08.00-15.30 (1. mai til 31. aug. er åpningstiden 08.00-15.00)

Besøksadresse: Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik


Ålesund

Studentservice: 1. etg. B-blokka, hovedbygget

Tlf: +47 70 16 15 00

Åpningstider: mandag, onsdag, fredag: 09.00-12.00

Besøksadresse: Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Kvalitetssikring av utdanning

Kvalitetssikring av utdanning