Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

Student på skipsbro

Om nautikk

Vil du bli styrmann, overstyrmann eller skipsfører? Ved NTNU i Ålesund får du undervisning på noen av verdens mest moderne maritime simulatorer.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse). Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 42.6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 50.5 poeng i ordinær kvote.                                


Jobbmuligheter

På skip kan du jobbe som: styrmann, overstyrmann, kaptein. I havner kan du jobbe som havnefogd, havnesjef, havnekaptein. På rederikontorer kan du være kvalitetsleder, maritim inspektør. Du kan jobbe i offentlige maritime institusjoner, maritim utstyrsindustri og i klassifikasjonsselskaper.


Studiets oppbygging

For de studentene som følger NTNU i Ålesund sitt kadettprogram er det lagt inn seilingsperioder i sommerferiene mellom første og andre studieår og mellom andre og tredje studieår. De resterende månedene opptjenes etter fullført studium. Målsetningen med dette programmet er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nautikk
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 353
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 50.5 
Ordinær: 42.6

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.