Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

bilde nautikk

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Om nautikk

Om nautikk

Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, på Norges aller viktigste møteplass for maritim kompetanse. Som student har du derfor daglig kontakt med et nyskapende teknologisk miljø.

Utdanningen gir mye fleksibilitet. Det er et robust karrierevalg, som gir mange muligheter for å endre kurs yrkesmessig, og gå inn i nye roller på land. Dette lærer du på nautikkstudiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til nautikk er generell studiekompetanse. Du er også kvalifisert for å søke på studiet med forkurs for ingeniørutdanning eller 2-årig teknisk fagskole. Kravkoden for dette er MARTE, se oversikt over kravkoder på Samordna opptak. Du søker om opptak via Samordna Opptak

SØK nautikk med generell studiekompetanse

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene kan du søke opptak til forkurs for ingeniørutdanning eller alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du søker opptak til forkurs for ingeniørutdanning, Y-veien og TRESNTNUs Søknadsweb innen 15. april.

SØK nautikk Y-veien 

Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangkvote
2020 52,0 46,1
2019 51,1 44,8
2018 52,6 44,9
2017 50,5 42,6

                 

Jobbmuligheter

Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som kaptein på alle typer skip over hele verden. En nautikkutdanning åpner mulighetene for en karriere både på sjø og land. 

Les mer om jobbmulighetene du får med nautikkutdanning.


Utveksling til utlandet

NTNU har utvekslingsavtaler med mange utenlandske utdanningsinstitusjoner. Nautikk har et samarbeid med Chalmers Universitet i Gøteborg, og har lagt til rette for at 6. semester kan tas der. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Som student på nautikk blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i linjeforeningen og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på nautikk.


Studiets oppbygging

For å kunne løse sertifikat som dekksoffiser stilles det krav til både teoretisk utdanning og praktisk opplæring om bord. Målsetningen er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart. Slik er studieprogrammet bygd opp.


Videre studier

NTNU i Ålesund tilbyr Master i Ledelse av krevende maritime operasjoner. Videre studier.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Bachelor i nautikk
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194353
  • Poenggrense: 2019: 53,5
  • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 46,9
  • Ansvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Ålesund

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Skipsfarten er inne i en grønn revolusjon. Som student på nautikk er du i et miljø som utvikler den nye teknologien, og du lærer hvordan du kan bidra til å verne det marine miljøet

Ikon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - Liv under vann

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona