Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

bilde nautikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om nautikk

Om nautikk

Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, på Norges aller viktigste møteplass for maritim kompetanse. Som student har du derfor daglig kontakt med et nyskapende teknologisk miljø.

Utdanningen gir mye fleksibilitet. Det er et robust karrierevalg, som gir mange muligheter for å endre kurs yrkesmessig, og gå inn i nye roller på land.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til nautikk er generell studiekompetanse. Du er også kvalifisert for å søke på studiet med forkurs for ingeniørutdanning eller 2-årig teknisk fagskole. Kravkoden for dette er MARTE, se oversikt over kravkoder på Samordna opptak. Du søker om opptak via Samordna Opptak

SØK nautikk med generell studiekompetanse

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene kan du søke opptak til forkurs for ingeniørutdanning eller alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du søker opptak til forkurs for ingeniørutdanning, Y-veien og TRESNTNUs Søknadsweb innen 15. april.

SØK nautikk Y-veien 

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangkvote
2019 53,5 46,9
2018 52,6 44,9
2017 50,5 42,6

                         


Jobbmuligheter

Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som kaptein på alle typer skip over hele verden. En nautikkutdanning åpner mulighetene for en karriere både på sjø og land. 


Studiets oppbygging

For å kunne løse sertifikat som dekksoffiser stilles det krav til både teoretisk utdanning og praktisk opplæring om bord. Målsetningen er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i nautikk
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194353
 • Poenggrense: 2019: 53,5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 46,9
 • Ansvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Ålesund

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Skipsfarten er inne i en grønn revolusjon. Som student på nautikk er du i et miljø som utvikler den nye teknologien, og du lærer hvordan du kan bidra til å verne det marine miljøet

Ikon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - Liv under vann