Nautikk

Nautikk

Bachelor i nautikk

studyprogramme-autofacts-portlet

353MN, Fri Jul 12 22:45:11 MEST 2024 | B3

Studiestart 2024 er 1. august

Se informasjon om studiestart

Maritim offisersutdanning for et globalt arbeidsmarked

Med en bachelor i nautikk får du en utdanning som er attraktiv for hele den maritime næringen. Nautikkstudiet danner grunnlaget for Dekksoffiser klasse 1, Sjøkaptein, i tillegg til at du oppnår en ettertraktet kompetanse for en karriere på land. 

NTNU i Ålesund er ledende innen nautisk utdanning. Studiet holder til på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) på campus. Som student har du daglig kontakt med et nyskapende teknologisk miljø på Norges viktigste møteplass for maritim kompetanse. 

På nautikkstudiet lærer du om ledelse og drift av skip. Dette krever kompetanse innen navigasjon, økonomi, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lastehåndtering. 

Les mer om hva du lærer

Som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som kaptein på alle typer skip over hele verden. Utdannelsen åpner mulighetene for en karriere både på sjø og land. Ønsker du å studere videre tilbyr NTNU i Ålesund en master i operativ maritime ledelse. 

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen på nautikk består av simulatortrening, gruppearbeid, prosjektarbeid, forelesninger, ekskursjoner, fagdager og egenstudier. Linjeforeningen Sekstanten arrangerer sosiale og faglige aktiviteter gjennom hele studieåret.

 

Les mer om studiemiljøet

Nautikkstudiet er bygd opp på en slik måte at vi gradvis øker kompleksiteten rundt drift av skip. Første året gir vi deg grunnleggende ferdigheter i navigasjon. I det andre og tredje året legger vi på flere element - både knyttet til teknisk kompetanse og ledelse. NTNU sin simulatorpark, som er Norges best utstyrte, brukes aktivt til å koble teori og praksis. 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til nautikkstudiet er:

  • Generell studiekompetanse
  • eller Forkurs for ingeniørutdanning

Alternative opptaksveier:

  • Y-vei (fagbrev: matros, fiske og fangst, skipselektriker)


Studiet har rundt 50 studieplasser, der plassene er omtrent likt fordelt mellom ordinært opptak og Y-vei.

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Hvis du har spørsmål nautikkstudiet, ta kontakt med oss.

Kontakt og veiledning

SoMe


Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon TikTok-ikon  Instagram-ikon  Youtube-ikon