Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

Om nautikk

Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, på Norges aller viktigste møteplass for maritim kompetanse. Som student har du derfor daglig kontakt med et nyskapende teknologisk miljø.

Utdanningen gir mye fleksibilitet. Det er et robust karrierevalg, som gir mange muligheter for å endre kurs yrkesmessig, og gå inn i nye roller på land.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse). Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2018-2019 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 44.9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52.6 poeng i ordinær kvote.                                


Jobbmuligheter

Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som kaptein på alle typer skip over hele verden. En nautikkutdanning åpner mulighetene for en karriere både på sjø og land. 


Studiets oppbygging

For å kunne løse sertifikat som dekksoffiser stilles det krav til både teoretisk utdanning og praktisk opplæring om bord. Målsetningen er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nautikk
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 353
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Poenggrense 2018:
Førstegangsvitnemål: 44.9
Ordinær: 52.6

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på