Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00,  velkomstseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet. Samlingen til institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) finner sted i gymsalen.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for studiene

Mandag 6. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00 Fagskolebygget, rom G325 Oppstart for bachelor i nautikk.

 

Torsdag 16. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 11:00-11.45 Auditorium Fogdegården Kurs i Blackboard og studentweb for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.
Kl. 12.00 Rådhusplassen Lunsj med ordfører, i regi av fadder. Bussavgang fra NTNU kl. 12.00

Fredag 17. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00-11:30 Auditorium Fogdegården

Felles samling for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, v/instituttleder.

 

Presentasjon av programansvarlige, og samling i etterkant på grupperom:

 

A334 - Nautikk, bachelor
A335 - Skipsdesign / Produkt- og systemdesign, bachelor
B229 - Skipsdesign / Produkt- og systemdesign, master
Auditorium Sukkertoppen - Shipping Management, bachelor / Shippingledelse, årsstudium
Auditorium Aksla - Byggingeniør, bachelor
B228 - Vann- og miljøteknologi, bachelor

 

Mandag 20. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:30-13:00 Auditorium Brosundet

Instituttet inviterer til felles samling for alle nye studenter. Vi samles i auditorium Brosundet der det blir kort informasjon om dagens program og inndeling i grupper. Deretter går vi til Norsk Maritimt Kompetansesenter der vi prøver å gi et innblikk i mulighetene som ligger i fremtidens yrkesliv. Vi avslutter med lunsj i kantina på NMK.

Kl. 13:00 - 14:00 Møretanken, NMK Presentasjon av Sølvtrans.

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Om nautikk

Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, på Norges aller viktigste møteplass for maritim kompetanse. Som student har du derfor daglig kontakt med et nyskapende teknologisk miljø.

Utdanningen gir mye fleksibilitet. Det er et robust karrierevalg, som gir mange muligheter for å endre kurs yrkesmessig, og gå inn i nye roller på land.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse). Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 42.6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 50.5 poeng i ordinær kvote.                                


Jobbmuligheter

Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som kaptein på alle typer skip over hele verden. En nautikkutdanning åpner mulighetene for en karriere både på sjø og land. 


Studiets oppbygging

For å kunne løse sertifikat som dekksoffiser stilles det krav til både teoretisk utdanning og praktisk opplæring om bord. Målsetningen er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nautikk
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 353
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 42.6
Ordinær: 50.5

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.