Undervannsteknologi

Foto: Geir Mogen/NTNU

Undervannsteknologi

Undervannsteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist
MIUVT, Sun Feb 05 20:51:44 CET 2023 | M2

Det er ikke opptak til 2-årig master i Undervannsteknologi i 2023. Masterprogrammet har blitt erstattet av master in subsea technology.

Fremtiden for olje- og gassindustrien er under vann, eller «subsea». I fremtiden er det havbunnsinstallasjoner som vil gi oss tilgang til reservoarene som gjemmer seg i dypet. Hvordan kan vi utvinne ressursene på havbunnen på en så økonomisk og ressursvennlig måte som mulig? Studieprogrammet i Undervannsteknologi gir deg den fremste kompetansen på nettopp dette teknologiske fagfeltet.

På dette studiet får du fordype deg på området undervannsteknologi. Du lærer om petroleumsteknologi og undervannsproduksjonssystemer. Gjennom studiet får du teknisk innsikt i systemer som er relevant for undervannsteknologi.

Du kan velge mellom tre hovedprofiler:

 • Undervannsteknologi - Drift og vedlikehold
 • Undervanns kontrollsystemer
 • Marin undervannsteknologi

Masterprogrammet har et nært samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Les mer om læringsmålene

Petroleumsvirksomheten vil i mange år framover være bærebjelken i verdiskapingen i Norge. Innenfor petroleumsvirksomheten vil undervannsløsninger bli stadig mer framtredende. Det vil være etterspørsel etter ingeniører med mastergrad innenfor undervannsteknologi i lang tid framover både i Norge og utlandet.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på undervannsteknologi består studiehverdagen din av forelesninger, praktiske øvinger og prosjektarbeid. Du blir del av et internasjonalt læringsmiljø der du får nyttig trening i bruk av engelsk som språk. Linjeforeningen for undervannsteknologi er Bunnsolid.

Les mer om studiemiljøet

Masterstudiet i undervannsteknologi går over to år (fire semester), er på 120 studiepoeng og består av:

 • Første og andre semester består av obligatoriske emner.
 • I tredje semester gjennomføres fordypningsprosjekt og valgfrie emne.
 • Fjerde semester og siste semester går med til masteroppgaven. 

Undervisningen foregår ved NTNU i Trondheim første og andre semester, mens tredje og fjerde semester enten kan tas ved NTNU i Trondheim eller ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

 Det er ikke opptak til 2-årig master i Undervannsteknologi i 2023. Masterprogrammet har blitt erstattet av master in subsea technology.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning