Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

 Undervannsinstallasjon

Om undervannsteknologi

Norges petroleumsressurser ligger gjemt under havbunnen. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på en så økonomisk og ressursvennlig måte som mulig? Studieprogrammet i undervannsteknologi gir studentene den fremste kompetansen på nettopp dette teknologiske fagfeltet.


Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 30 studenter. Sjekk om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Petroleumsvirksomheten har vært, og vil i mange år fortsette å være, bærebjelken i Norges verdiskapning. En stor del av olje- og gassforekomstene som ennå ikke er utnyttet på norsk sokkel krever svært avanserte metoder og utstyr for å kunne utvinnes på en økonomisk og miljømessig optimal måte. Med en mastergrad i undervannsteknologi stiller du meget sterkt i en bransje hvor din ekspertise er meget etterspurt. 


Studiets oppbygning

Masterstudiet i undervannsteknologi er 2-årig. Du kvalifiserer deg ved å ha en fullført bachelorgrad innenfor fagområder relatert til undervannsteknologi.

Studiet består av tre hovedprofiler:

  • Drift og vedlikehold
  • Undervanns kontrollsystemer
  • Marin undervannsteknologi

Første og andre semester i hver av profilene består av obligatoriske emner. I tredje semester gjennomføres fordypningsprosjekt og valgfrie emner, mens fjerde semester vies i sin helhet til masteroppgaven. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIUVT
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C
Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU)
Maskin- og marinfag, (HVL)

Vertsfakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.