Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

 Undervannsinstallasjon

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om undervannsteknologi

Om undervannsteknologi

Norges petroleumsressurser ligger gjemt under havbunnen. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på en så økonomisk og ressursvennlig måte som mulig? Studieprogrammet i undervannsteknologi gir deg den fremste kompetansen på nettopp dette teknologiske fagfeltet.


Opptak

Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 30 studenter.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Petroleumsvirksomheten har vært, og vil i mange år fortsette å være, bærebjelken i Norges verdiskapning. En stor del av olje- og gassforekomstene som ennå ikke er utnyttet på norsk sokkel krever svært avanserte metoder og utstyr for å kunne utvinnes på en økonomisk og miljømessig optimal måte.

Med en mastergrad i undervannsteknologi stiller du meget sterkt i en bransje hvor din ekspertise er meget etterspurt. 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterstudiet i undervannsteknologi går over to år (fire semester) og er på 120 studiepoeng.

Du kan velge mellom tre hovedprofiler:

 • Drift og vedlikehold
 • Undervanns kontrollsystemer
 • Marin undervannsteknologi

Studiemiljø undervannsteknologi

Studiemiljø

Informasjon om livet rundt studiene, studiebyen Trondheim og fagmiljøene.


Utenlandsopphold undervannsteknologi

Utenlandsopphold

Som student på NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Studieveiledning

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig)
 • Studiepoeng: 120
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Karakterkrav: C
 • Studiested: Trondheim

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftmål nummer 9 Innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål 9.

Bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.