Geologi

Geologi

Geologi - masterstudium (2-årig)

Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MGEOL, Thu Dec 07 16:55:55 CET 2023 | M2

Få dybdekunnskap i et område innen geologi

Master i geologi passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker, hvorfor landskapet rundt oss er formet slik det er, og hvordan vi kan utnytte jordas ressurser med minst mulig skade for miljøet.

På dette studiet får du dybdekunnskap i et avgrenset spesialområde innen geologi. Du lærer å analysere, modellere og løse geologiske problemstillinger og forstå geologiens rolle i samfunnet.

Du kan velge mellom tre studieretninger:

  • Arktisk geologi
  • Miljø- og anleggsgeologi 
  • Grunnleggende og anvendt geologi

Les mer om hva du lærer

Med spesialkompetansen du har som ferdigutdannet geolog vil du være ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Masterutdanningen gir deg kunnskap med sikte på jobber innen forskning, industri, konsulentvirksomhet, undervisning og offentlig forvaltning.

Hvilken jobb du kan få kommer an på hvilken studieretning du går, men noen eksempler på hva du kan jobbe med er forebygging av naturkatastrofer, påvisning og utvinning av olje og gass eller anvendelse av berggrunnen til tuneller og fjellhaller. 

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, laboratoriearbeid og ekskursjoner. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for geologi er Bergstudentenes forening. Alle studenter på masternivå får tilbud om fast leseplass.

Les mer om studiemiljøet

Masterstudiet i geologi går over to år (fire semester) og er på 120 studiepoeng. 

Det første året består av en kombinasjon av valgfrie og obligatorisk emner. Siste året arbeider du med masteroppgaven (60 studiepoeng). 

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Du må ha en bachelorgrad i realfag med fordypning i geologi eller tilsvarende. I tillegg må du ha obligatoriske grunnleggende realfagsemner og fellesemner.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning