Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

Bildekarusell Geologi

 • Fra feltet, berg og hammer
 • Geologistudenter på felttur
 • Geologistudenter på feltkurs

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om geologi

Om geologi

Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag. 

Studieprogrammet passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker, hvorfor landskapet rundt oss er formet slik det er, og hvordan vi kan utnytte jordas ressurser på en bærekraftig måte.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 20 studenter.


Jobbmuligheter

Med den spesialkompetansen du har som ferdigutdannet geolog vil du være ettertraktet på jobbmarkedet. Du kan jobbe med forebygging av naturkatastrofer, påvisning og utvinning av olje og gass, samt anvendelse av berggrunnen til tuneller og fjellhaller. 


Studiets oppbygging

Masterstudiet i geologi går over to år (fire semester) og er på 120 studiepoeng. 

Det første året består av en kombinasjon av valgfrie og obligatorisk emner. Siste året arbeidet du med masteroppgaven (60 studiepoeng). Masteroppgaven i geologi tilbys innen følgende fordypninger:

 • Miljø- og geoteknologi
 • Berggrunns- og ressursgeologi
 • Arktisk geologi
 • Geometallurgi (tilbys ikke studieåret 2019/2020)

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MGEOL
 • Studieprogram: Geologi - masterstudium
 • Gradsnavn: Master i geologi
 • Studiepoeng: 120
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Karakterkrav: C
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim