Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

Bildekarusell Geologi

 • Fra feltet, berg og hammer
 • Geologistudenter på felttur
 • Geologistudenter på feltkurs

Om geologi

Om geologi

Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag.

Faget omfatter studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Det passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker, hvorfor landskapet rundt oss er formet slik det er, og hvordan vi kan utnytte jordas ressurser på en bærekraftig måte.


Opptak

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca 20 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Med den spesialkompetansen du besitter som ferdigutdannet geolog, vil du være meget ettertraktet innen områder som forebygging av naturkatastrofer, påvisning og utvinning av olje og gass, samt anvendelse av berggrunnen til tuneller og fjellhaller. 


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Masterstudiet i geologi er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad i realfag med fordypning i geologi eller tilsvarende.

Det første året består av en kombinasjon av valgfrie og obligatorisk emner, mens det siste året i sin helhet er viet arbeidet med masteroppgaven (60 sp). Mastergradsoppgaven i geologi tilbys innen følgende fordypninger:

 • Miljø- og geoteknologi
 • Berggrunns- og ressursgeologi
 • Arktisk geologi
 • Geometallurgi (tilbys ikke studieåret 2019/2020)

Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på 
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MGEOL
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Geologi - masterstudium
 • Gradsnavn: Master i geologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120.0
 • Anvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Karakterkrav: C