Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

 

Velkommen til studiestart 2018

Kom-i-gang-dagen 13. august

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1:

Les mer om immatrikulering del 1

Immatrikulering del 2:

Etter den felles immatrikuleringsseremonien møtes studieprogrammene for egne seremonier. 

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter ved Geologi.

Valg av veileder

Det blir eget informasjonsmøte for studenter på master i geologi angående valg av veileder på masteroppgaven i august. Tidspunkt blir annonsert her.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Pensum og timeplaner vil bli informert om etter studiestart.

Om geologi

Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag.

Faget omfatter studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Det passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker, hvorfor landskapet rundt oss er formet slik det er, og hvordan vi kan utnytte jordas ressurser på en bærekraftig måte.


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2018

Det er ett opptak i året og du søker opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca 20 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Med den spesialkompetansen du besitter som ferdigutdannet geolog, vil du være meget ettertraktet innen områder som forebygging av naturkatastrofer, påvisning og utvinning av olje og gass, samt anvendelse av berggrunnen til tuneller og fjellhaller. 


Studiets oppbygging

Masterstudiet i geologi er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad i realfag med fordypning i geologi eller tilsvarende.

Det første året består av en kombinasjon av valgfrie og obligatorisk emner, mens det siste året i sin helhet er viet arbeidet med masteroppgaven (60 sp). Mastergradsoppgaven i geologi tilbys innen følgende fordypninger:

  • Miljø- og geoteknologi
  • Berggrunns- og ressursgeologi
  • Arktisk geologi
  • Geometallurgi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på 
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i geologi
Studieprogramkode: MGEOL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø: 
Institutt for geovitenskap og petroleum

Informasjonen gjelder for inneværende studieår