Studier ved fakultetet

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. 


Alle bilder er tatt av Geir Mogen