Studies

Studenter i laboratorium

Studier ved fakultetet

Studier ved fakultetet

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. 


Studier

For studenter

Doktorgradsutdanning

Credits

Alle bilder er tatt av Geir Mogen