Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

To studenter tar prøver i laboratoriet
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om bygg- og miljøteknikk

Studieretninger i forskjellige byer

Studieretninger By
Digitale byggeprosesser Gjøvik
Bygg og anlegg Trondheim
Konstruksjon Trondheim
Vann og miljø Trondheim
Veg, transport og geomatikk Trondheim

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniører med en master i bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, drikkevann, avløpsvann, energiforsyning, boligbygging og bymiljø.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 60 studenter.


Jobbmuligheter

De fleste sivilingeniører fra master i bygg- og mijløteknikk jobber hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskningsinstitusjoner. Mange har også startet sin egen bedrift.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk går over to år (fire semester) og er på 120 studiepoeng.

Du kan velge mellom fem studieretninger:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforeninger og  studentliv og studiemiljø i Trondheim og Gjøvik.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIBYGG
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim og Gjøvik
Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Som sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk kan du bygge for framtiden. Bli med å lage gode løsninger for bygg og anlegg som setter klima, miljø, rent vann, bærekraft og mennesker i sentrum.

Ikon - FNs bærekraftmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold. Lenke til bærekraftsmål 6.Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål 9.
Ikon - FNs bærekraftmål 11 - Bærekraftige byer og samfunn. Lenke til bærekraftsmål 11.Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.