Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

 

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniørstudiet i bygg- og miljøteknikk utdanner ingeniører som bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget. 


NTNU tilbyr i tillegg til denne 2-årige masterutdanningen i bygg- og miljøteknikk, også en 3-årig byggingeniørutdanning i Trondheim3-årig byggingeniørutdanning i Gjøvik og en 3-årig byggingeniørutdanning i Ålesund. NTNU tilbyr også en 5-årig sivilingeniørutdanning i bygg- og miljøteknikk i Trondheim.

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 60 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og anlegg er du svært ettertraktet innen en rekke næringer. De fleste uteksaminerte studenter jobber hovedsakelig hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskning. Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen. 


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad innen bygg- og miljø, eller tilsvarende. 

Det første semesteret består av fire teknologiemner som gir deg en utbygning av det du har lært under høyskolestudiet. Andre semester vies til fordypningen innen valgt spesialisering. I tredje semester skriver du en prosjektoppgave og tar et fordypningsemne relatert til denne. Fjerde og siste semester går med til masteroppgaven. Studiet er organisert i fire studieretninger:

  • bygg og anlegg
  • konstruksjon
  • vann og miljø
  • veg, jernbane, transport og geomatikk

Både master- prosjektoppgaver er ofte koplet til løpende forskningsprosjekter og problemer i næringslivet.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:

e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Masterprogram 2-årig

Gradsnavn: Sivilingeniør

Studieprogramkode: MIBYGG

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Opptak: NTNU søknadsweb

Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg, anlegg og transport
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vann- og miljøteknikk

Vertsfakultet: Ingeniørvitenskap og teknologi

Linjeforening: H.M. Aarhønen