Bygg- og miljøteknikk

Bygg- og miljøteknikk

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Gjøvik
  Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MIBYGG, Tue Jul 16 11:25:45 MEST 2024 | M2

Bygg- og miljøteknikk i 2 byer

NTNU tilbyr 2-årig master i bygg- og miljøteknikk i Trondheim og Gjøvik. Studiestedene tilbyr ulike studieretninger. Du søker på studieby fra starten av.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Trondheim

På bygg- og miljøteknikk lærer du hvordan du skal planlegge, utforme, beregne, lede, bygge og forvalte alle typer bygninger, konstruksjoner, anlegg og infrastrukturprosjekt for transport og vann.

Studiet gir deg anledning til å fordype deg og forstå mer av de viktigste temaene innen bygg- og miljøfagene. Du kan velge å fordype deg innenfor ulike studieretninger:

Studieretning By
Digitale byggeprosesser Gjøvik
Bygg og anlegg Trondheim
Konstruksjon Trondheim
Vann og miljø Trondheim
Veg, transport og geomatikk Trondheim
Kyst og arktisk Trondheim

Les mer om hva du lærer

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk har du fått solid kompetanse som er ettertraktet og tilpasset arbeidsmarkedet. Du kan jobbe i en variert og bred næring som tilbyr muligheter og utfordringer som du kan være med på å løse.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjekt, gruppearbeid, laboratoriearbeid og øvinger.

HM Aarhønen er linjeforeningen for bygg- og miljøteknikkstudenter i Trondheim og Ing:a er linjeforeningen for studenter i Gjøvik. Linjeforeningen har ansvar for det sosiale miljøet på studieprogrammet.

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i bygg- og miljøteknikk er et 2-årig masterprogram på 120 studiepoeng.

 • Første semester og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner basert på valg av studieretning.
 • I tredje semester skriver du en prosjektoppgave og tar et fordypningsemne relatert til oppgaven.
 • Fjerde og siste semester går med til masteroppgaven, som går over 20 uker. Både master- og prosjektoppgaver er ofte skrevet i samarbeid med forskningsprosjekter og næringslivet. 

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Du må ha bachelorgrad i ingeniørfag med minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning.

Studieprogrammet har 74 studieplasser i Trondheim og 14 studieplasser i Gjøvik. ​​Du søker på studieby fra starten av.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning