Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

  • studenter på Bygg- og miljøteknikk
  • studenter Bygg- og miljøteknikk
  • Studenter Bygg- og miljøteknikk
  • Studenter Bygg- og miljøteknikk

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniørstudiet i bygg- og miljøteknikk utdanner ingeniører som bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget. 


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 60 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og anlegg er du svært ettertraktet innen en rekke næringer. De fleste uteksaminerte studenter jobber hovedsakelig hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskning. Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen. 


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad innen bygg- og miljø, eller tilsvarende. 

Det første semesteret består av fire teknologiemner som gir deg en utbygning av det du har lært under høyskolestudiet. Andre semester vies til fordypningen innen valgt spesialisering. I tredje semester skriver du en prosjektoppgave og tar et fordypningsemne relatert til denne. Fjerde og siste semester går med til masteroppgaven. Studiet er organisert i fire studieretninger:

  • bygg og anlegg
  • konstruksjon
  • vann og miljø
  • veg, jernbane, transport og geomatikk

Både master- prosjektoppgaver er ofte koplet til løpende forskningsprosjekter og problemer i næringslivet.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:

e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MIBYGG
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår