Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

  • studenter på Bygg- og miljøteknikk
  • studenter Bygg- og miljøteknikk
  • Studenter Bygg- og miljøteknikk
  • Studenter Bygg- og miljøteknikk

Studiestart 2018 - Trondheim

Kom-i-gang-dagen 13. august

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1:

Les mer om immatrikulering del 1

Immatrikulering del 2:

Etter den felles immatrikuleringsseremonien møtes studieprogrammene for egne seremonier. 

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for nye studenter ved Bygg- og miljøteknikk.

Nyttig å vite

Studiestart 2018 - Gjøvik

Oppstart og immatrikulering 15. august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Gjøvik 15. august. Møt opp fra kl 10.30 på plenen ved  Studentenes Hus (Huset), Teknologiveien 14 i Gjøvik. Immatrikuleringsseremonien starter kl 11.00.

 

Oppstartsprogram 15. - 17. august - Digitale byggeprosesser

Kom i gang som student

Studiestart og registrering:

Hva må du ordne de første dagene.

Adgangskort

Skaff adgangskort. Kortet fungerer som lånekort til biblioteket, adgangskort til rom og til utskrifter. Det blir tatt bilde til adgangskort i kjelleren i A-bygget de første ukene etter immatrikulering. Se oversikt nedenfor for tidspunkt.

Timeplaner

Finn din timeplan.

Bøker og pensum

Bøker får du kjøpt i bokhandelen Sit Gjøvik på campus. På Bokdagen i Fadderuka (dato kommer) kan du kjøpe brukte bøker. Pensum finner du i emnebeskrivelsen for hvert emne.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging? Se hvilke muligheter du har på NTNU

Fotografering til adgangskort

Oversikt med tidspunkt til fotografering kommer nærmere studiestart.

Nyttig å vite

Studieliv

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Trenger du noen å snakke med om store eller små utfordringer kan du kontakte Sit: radgiver.gjovik@sit.no eller studentprest anne.bolstad@ntnu.no. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste, barnehage m.m.

Buss/tog til og fra NTNU i Gjøvik

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport.

Kart over NTNU i Gjøvik

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniørstudiet i bygg- og miljøteknikk utdanner ingeniører som bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget. 


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 60 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og anlegg er du svært ettertraktet innen en rekke næringer. De fleste uteksaminerte studenter jobber hovedsakelig hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskning. Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen. 


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad innen bygg- og miljø, eller tilsvarende. En av studieretningene, digitale byggeprosesser, har studiested NTNU Gjøvik.

Det første semesteret består av fire teknologiemner som gir deg en utbygning av det du har lært under høyskolestudiet. Andre semester vies til fordypningen innen valgt spesialisering. I tredje semester skriver du en prosjektoppgave og tar et fordypningsemne relatert til denne. Fjerde og siste semester går med til masteroppgaven. Studiet er organisert i fem studieretninger:

  • bygg og anlegg (studiested Trondheim)
  • konstruksjon (studiested Trondheim)
  • vann og miljø (studiested Trondheim)
  • veg, jernbane, transport og geomatikk (studiested Trondheim)
  • digitale byggeprosesser (studiested Gjøvik)

Både master- prosjektoppgaver er ofte koplet til løpende forskningsprosjekter og problemestillinger i næringslivet.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:

e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MIBYGG
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim og Gjøvik
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår