Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

To studenter tar prøver i laboratoriet
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om bygg- og miljøteknikk

Studieretninger i forskjellige byer

Studieretninger By
Digitale byggeprosesser Gjøvik
Bygg og anlegg Trondheim
Konstruksjon Trondheim
Vann og miljø Trondheim
Veg, transport og geomatikk Trondheim

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniører med en master i bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, drikkevann, avløpsvann, energiforsyning, boligbygging og bymiljø.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 60 studenter.


Jobbmuligheter

De fleste sivilingeniører fra master i bygg- og mijløteknikk jobber hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskningsinstitusjoner. Mange har også startet sin egen bedrift.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk går over to år (fire semester) og er på 120 studiepoeng.

Du kan velge mellom fem studieretninger:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforeninger og  studentliv og studiemiljø i Trondheim og Gjøvik.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIBYGG
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim og Gjøvik
Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.