Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

To studenter tar prøver i laboratoriet
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Kl. 11.00: Felles immatrikulering

Selve velkomstseremonien blir digital. 

Følg immatrikuleringen


Les mer om immatrikuleringen 2020

Velkommen til 2-årig Bygg- og miljøteknikk

Infomasjonsvideo om 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk

Velkomsthilsen fra Institutt for bygg- og miljøteknikk

Velkomsthilsen fra Institutt for konstruksjonsteknikk

11. august

Kl. 09.00-15.00: Spør en student om det du lurer på

Studenter svarer på spørsmål i Facebookgruppen "Søkere til NTNU - Teknologi, ingeniør & realfag, Trondheim 2020".

Kom-i-gang

Kom-i-gang nettsiden finner du informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Tips: bruk dagen til å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette allerede. 


Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

13. og 14. august: Oppstartssamling

Målet med oppstartssamlingen er at studenter og faglærere skal bli kjent. Det vil også bli presentert og diskutert innhold i studiet.

Forandringer kan forekomme.

Sted: B213

13. august

Tid Tema
kl. 09.30 Velkommen og bli kjent
kl. 11.00 Presentasjon av fagmiljøet
kl. 12.00 Lunsj
kl. 13.00 Gjesteforelesning
kl. 15.00 Gruppearbeid
kl. 18.00 Vi serverer pizza

14. august

Tid Tema
kl. 08.30 Oppsummering gruppearbeid
kl. 09.30 Studieopplegget for Digitale byggeprosesser
kl. 10.30 Orientering om BIM-lab og tilgjengelig programvare
kl. 11.00 Gruppearbeid
kl. 12.00 Lunsj
kl. 12.45 Gruppearbeid
kl. 13.15 Case områder, masteroppgave og næringslivssamarbeid
kl. 14.00 BIM på NTNU
kl. 15.00 Studie- og samarbeidsmiljø
kl. 15.45 Oppsummering

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:
Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU i Gjøvik
Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU
Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)


Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Følg Fadderuka 2020 på Facebook for å få en løpende oppdatering om hva som skjer.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig fra Min side på Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplanen for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du kan finne under studiets oppbygning.

Pensum

Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Har du behov for tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig. 

Trondheim: send epost til tilrettelegging@st.ntnu.no
Gjøvik: send epost til studier@gjovik.ntnu.no

NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Om bygg- og miljøteknikk

Studieretninger i forskjellige byer

Studieretninger By
Digitale byggeprosesser Gjøvik
Bygg og anlegg Trondheim
Konstruksjon Trondheim
Vann og miljø Trondheim
Veg, transport og geomatikk Trondheim
Kyst og arktisk Trondheim

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniører med en master i bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, drikkevann, avløpsvann, energiforsyning, boligbygging og bymiljø.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 60 studenter.


Jobbmuligheter

De fleste sivilingeniører fra master i bygg- og miljøteknikk jobber hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskningsinstitusjoner. Mange har også startet sin egen bedrift.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk går over to år (fire semester) og er på 120 studiepoeng.

Du kan velge mellom seks studieretninger:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforeninger og  studentliv og studiemiljø i Trondheim og Gjøvik.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIBYGG
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim og Gjøvik
Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

Søkt om studieplass?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til din studieby

Gjøvik | Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. 
Husk å ta det obligatoriske i kurset  i smittevern før du møter på campus

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Som sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk kan du bygge for framtiden. Bli med å lage gode løsninger for bygg og anlegg som setter klima, miljø, rent vann, bærekraft og mennesker i sentrum.

Ikon - FNs bærekraftmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold. Lenke til bærekraftsmål 6.Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål 9.
Ikon - FNs bærekraftmål 11 - Bærekraftige byer og samfunn. Lenke til bærekraftsmål 11.Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.