Sivilingeniør / Masterprogram 2-årig

Bygg- og miljøteknikk

 

Velkommen til studiestart 2015

Mandag 10. august - Kom-i-gang-dag

Mandag 10. august 2015, fra kl. 10 - 15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Tirsdag 11. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i Aud. S3.

Se informasjon om studiestart 2015

Onsdag 12. august - Orienteringsmøte

Kl. 09.30: Orienteringsmøte

Onsdag 12. august arrangeres det orienteringsmøter for hvert studieprogram. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU.

Se oversikt for orienteringsmøtene for å finne hvor ditt studieprogram skal møte.

Kl 13.00: Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om valg av studieretning for 2- årig master i Bygg- og miljøteknikk. Sted Aud. S3.

Nyttig å vite

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniørstudiet i bygg- og miljøteknikk utdanner ingeniører som bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget. 


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 60 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og anlegg er du svært ettertraktet innen en rekke næringer. De fleste uteksaminerte studenter jobber hovedsakelig hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskning. Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen. 


Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad innen bygg- og miljø, eller tilsvarende. 

Det første semesteret består av fire teknologiemner som gir deg en utbygning av det du har lært under høyskolestudiet. Andre semester vies til fordypningen innen valgt spesialisering. I tredje semester skriver du en prosjektoppgave og tar et fordypningsemne relatert til denne. Fjerde og siste semester går med til masteroppgaven. Studiet er organisert i fire studieretninger:

  • bygg og anlegg
  • konstruksjon
  • vann og miljø
  • veg, transport og geomatikk

Både master- prosjektoppgaver er ofte koplet til løpende forskningsprosjekter og problemer i næringslivet.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør / 2-årig master
Studieprogramkode: MIBYGG
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg, anlegg og transport
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vann- og miljøteknikk

Vertsfakultet: Ingeniørvitenskap og teknologi

LInjeforening: H.M. Aarhønen