Flyingeniør

Flyingeniør

Bachelor i ingeniørfag, flyingeniør

studyprogramme-autofacts-portlet

BIFLY, Sat Apr 13 01:47:18 CEST 2024 | B3

Er du en av de 25 første? 

Flyingeniørstudiet ved NTNU er det eneste i Norden. Studiet har bare 25 studieplasser og du kan være en av de første.

Som flyingeniører sørger du for sikkerhet i lufta. Du leder og utvikler drift og vedlikehold av fly og andre luftfartøy. Flyingeniørenes kompetanse er også avgjørende for utvikling og effektivisering av luftfarten og for implementering av ny teknologi innen luftfart.

Er du fasinert av droner, helikopter og ulike typer luftfartøy, som tilbakelegger store avstander på en brøkdel av den tiden det tar å forflytte seg på landejorda? Lurer du på hvordan de virker og hva som skal til for å holde dem i lufta?

På flyingeniørstudiet lærer du om de tekniske prinsippene og prosedyrene for operasjon, drift og vedlikehold av luftfartøy. Du lærer å bruke teknologi, verktøy og programvare for å styre vedlikeholdsoppgaver og å utvikle nye metoder for dette.

Les mer om hva du lærer

Det er et voksende behov for flyingeniører både i forsvaret og i sivil luftfart. Antall luftfartøy er økende og aldersfordelingen i bransjen tilsier stort behov for nyutdannede flyingeniører. 

Du kan jobbe og betjene CAMO-avdelingen, Continuing Airworthiness Management Organisation, hos flyoperatører. Flyvedlikehold følger internasjonale standarder og nasjonale krav.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen på flyingeniør består av forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og egenstudier. I studiet inngår praksisperioder på ca. en uke hvert semester, hvor du må regne med å være borte fra Trondheim og bo på praksisstedet.

Uansett hva du liker å gjøre på fritida finner du noe å være med på i Trondheim. Kanskje er det deg som tar initiativet til å opprette en linjeforening på det nye flyingeniørstudiet?

Les mer om studiemiljøet

Du lærer om luftfart og vedlikehold av luftfartøy. I studiet inngår praksisperioder og du får gjesteforelesere fra forsvaret og sivil luftfart. Du vil også legge et godt grunnlag for ingeniørutdannelsen din gjennom grunnleggende ingeniøremner som mekanikk, matematikk, fysikk og statistikk. 

Gjennom hele studiet har du emner knyttet til luftfart. Praktiske øvinger brukes mye i undervisningen. 

I tredje studieår kan du fordype deg i det du syns er mest interessant,  og skriver bacheloroppgave om en reell problemstilling sammen med arbeidslivet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til flyingeniørstudiet er:

  • Generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1
  • eller Forkurs for ingeniørutdanning

Studiet har 25 studieplasser.

Praksisperioder i forsvaret
Vi gjør oppmerksom på at personer med utenlandsk statsborgerskap må ha godkjent «Request for Visit (RFV)» fra Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), for å kunne bli vurdert for autorisasjon av Forsvaret til besøk og praksis i Forsvaret’s fasiliteter/lokaler i følge med ansvarlig person.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Ta kontakt. 

Kontakt og veiledning