Shipping management

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Shipping management

Foto shipping mangement

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Om shipping management

Om shipping management

Shipping er en av verdens mest spennende bransjer - kjent for sitt høye tempo og hurtige endringer. Du får inngående kunnskap og innblikk i den unike maritime kompetansen som har gjort Nordvestlandet verdensledende. Du vil nyte godt av NTNU i Ålesund sine tette bånd til den store, regionale og internasjonale maritime næringen. Dette lærer du på shipping management.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2020 48,8 45,5
2019 47,4 44,0
2018 45,4 41,9
2017 44,7 41,2

Dette studieprogrammet har 45 studieplasser. 

Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse innen den maritime næringen. Shipping management er en fleksibel utdanning hvor du kan skape en karriere i mange ulike typer bransjer, også utenom den tradisjonelle shippingnæringen. Les mer om jobbmulighetene til shipping managment.


Utveksling til utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Som student på shipping management blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i Galleonen, linjeforeningen til shipping management, og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på shipping management.


Studiets oppbygging

De to første studieårene har mye felles undervisning. I tredje studieår velger du å spesialisere deg innen offshore shipping management, eller supply chain management. Slik er studieprogrammet bygd opp.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Bachelor i Shipping management
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194470
  • Poenggrense: 2019: 47,4
  • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 44,0
  • Ansvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Ålesund

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Skipsfarten står overfor en grønn revolusjon, hvor norsk maritim næring er ledende. På Shipping management får du innsikt i moderne og miljøvennlig rederidrift.
Ikon - Fensbærekraftmål -anstendig arbeid ogøkonomisk vekstIkon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastruktur
Ikon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekraftmål - Liv under vann

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona