Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologi - masterstudium 5-årig (sivilingeniør)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 29
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MTINGGEO, Sun Feb 25 07:18:51 CET 2024 | M5

Vil du bidra til å bygge trygge tunneler og sikre skråninger mot skred?

Ingeniørgeologi handler om geologisk kunnskap knyttet til bruk av undergrunnen og grunnvannsressurser og til forebygging av fjellskred, jord- og kvikkleireskred.

Berggrunnen brukes til viktige formål som vei- og jernbanetunneler, vannkraftverk, underjordiske haller, tilfluktsrom og anlegg for lagring av for eksempel hydrogen, olje, matvarer eller drikkevann.

Du lærer hvordan sikre tunneler og berganlegg skal bygges og hvordan skred og ras kan forhindres. Gjennom kunnskap om berget, løsmasser og grunnvannet sine egenskaper kan du bidra til å unngå at samfunnet gjør unødig skade på naturen og at naturen gjør unødig skade på samfunnet.

 

Les mer om hva du lærer

Som sivilingeniør i ingeniørgeologi fra NTNU er du ettertraktet i arbeidsmarkedet. De aller fleste av våre studenter går ut i relevant jobb rett fra studiet. Du kan jobbe i bygge- og anleggsbransjen, ingeniørbedrifter og konsulentbransjen, nasjonalt eller internasjonalt. Arbeidsplassene finner du både i privat eller offentlig sektor. 

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, innleveringer, laboratoriearbeid og ekskursjoner. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for tekniske geofag er Bergstudentenes forening.

 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i ingeniørgeologi er et 5-årig masterprogram. På studiet har du emner innen geologi, matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk, ingeniørfag og datateknologi

Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du studieretning. Studieprogrammet har to studieretninger, Miljø- og hydrogeologi og Ingeniørgeologi og bergmekanikk. De to siste årene av studiet spesialiserer du deg videre.

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold på ett eller to semester i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til Ingeniørgeologi er generell studiekompetanse, Matematikk R1 + R2, Fysikk 1 og karakteren 4 eller bedre fra vgs. i Matematikk R2 eller tilsvarende.

Ved opptaket i 2023 var poenggrensen 53,9 i ordinær kvote og 53,1 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Lurer du på hvordan det er å studere ingeniørgeologi?

Ta kontakt med ingeniørgeologistudent Frøydis for en prat. 

froydisi@stud.ntnu.no |    415 11 002  

Kontakt og veiledning