Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Alle nye marin teknikk studenter ønskes velkommen til Campus Tyholt for studiestart.

Sjekk AtBs reiseplanlegger for bussruter. Nærmeste holdeplass til Campus Tyholt er Otto Nielsens veg og Magnus Berrføtts veg.

Fra kl. 09.00: Oppmøte og gruppeinndeling

Vi tar imot dere for oppmøteregistrering og gruppeinndeling.

Kl. 11.00: Digital immatrikulering

Vi ser den digitale immatrikuleringen sammen i grupper.

Kl. 12.30: Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om studieprogrammet. Du får møte studentmentoren din og du får mulighet til å booke faglig veiledning med studieprogramleder før valg av hovedprofil.

Sted: Marinteknisk senter, rom F2.124


Les mer om immatrikuleringen 2020

Kl. 09.00-15.00: Spør en student om det du lurer på

Studenter svarer på spørsmål i Facebookgruppen "Søkere til NTNU - Teknologi, ingeniør & realfag, Trondheim 2020".

Kom-i-gang

Kom-i-gang nettsiden finner du informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Tips: bruk dagen til å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette allerede. 

Kl. 13.00-15.00: Møte i mentorgruppen

Sted: Marinteknisk senter, rom F2.124

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen Mannhullet arrangerer fadderuke for 2-årig master i Marin teknikk i uke 32 og 33.

Få mer informasjon om dette i «Marina introutgave» som blir sendt ut på epost i slutten av juli/begynnelsen av august.

Har du spørsmål om fadderuka på Marin Teknikk, send en epost til sproyteforer@mannhullet.no.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig fra Min side på Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplanen for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du kan finne under studiets oppbygning.

Pensum

Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Har du behov for tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig. 

Send en epost til tilrettelegging@st.ntnu.no 

NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Søkt om studieplass?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facbookgruppen for søkere til teknologi, ingeniør & realfag i Trondeheim.

Om marin teknikk

Om marin teknikk

Regjeringen skriver i den ferske Havstrategien: "Vi vet ikke alt om fremtiden. Det vi vet med sikkerhet er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv."

En mastergrad i marin teknikk gir deg grunnleggende og etterspurt kompetanse som kan anvendes på utallige spennende områder, knyttet til havnæringene og andre næringer.

Studiet passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å anvende realfag på praktiske problemstillinger.


Opptak

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 12-15 studenter. Sjekk om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterstudiet i marin teknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad i marin teknikk eller tilsvarende. I tillegg kan man søke opptak fra andre sivilingeniørprogrammer fra NTNU med godkjent bachelorgrad. Studenter som mangler marinteknisk bakgrunn kan søke om innplassering i det 5-årige programmet. De vil da vanligvis bruke 3 år på å få en mastergrad i marin teknikk.

Studentens faglige bakgrunn vil bestemme hvilke av studieprogrammets sju hovedprofiler man kan velge. Denne hovedprofilen vil være retningsgivende for de to første semestrene. Tredje semester inneholder både obligatoriske og valgfrie emner, mens det fjerde og siste semesteret vies til masteroppgaven.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:

epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIMART
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim, Tyholt
Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for marin teknikk

Vertsfakultet:
Fakultet for Ingeniørvitenskap

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

FNs Bærekraftmål

FNs Bærekraftmål

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og transportere, men havet forsures og forsøples. Som student på marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets verdier bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål 3 - god helse. Lenke til bærekraftsmål 3.Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.
Ikon - FNs bærekraftmål 13 - Stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.Ikon - FNs bærekraftmål 14 - liv under vann. Lenke til bærekraftsmål 14.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.