Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om marin teknikk

Om marin teknikk

Regjeringen skriver i Havstrategien: "Vi vet ikke alt om fremtiden. Det vi vet med sikkerhet er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv."

En mastergrad i marin teknikk gir deg grunnleggende og etterspurt kompetanse som kan anvendes på utallige spennende områder, knyttet til havnæringene og andre næringer.

Studiet passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å anvende realfag på praktiske problemstillinger.


Opptak

Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 12-15 studenter. Sjekk om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterstudiet i marin teknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad i marin teknikk eller tilsvarende. I tillegg kan man søke opptak fra andre sivilingeniørprogrammer fra NTNU med godkjent bachelorgrad. Studenter som mangler marinteknisk bakgrunn kan søke om innplassering i det 5-årige programmet. De vil da vanligvis bruke 3 år på å få en mastergrad i marin teknikk.

Studentens faglige bakgrunn vil bestemme hvilke av studieprogrammets sju hovedprofiler man kan velge. Denne hovedprofilen vil være retningsgivende for de to første semestrene. Tredje semester inneholder både obligatoriske og valgfrie emner, mens det fjerde og siste semesteret vies til masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:

epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIMART
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim, Tyholt
Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for marin teknikk

Vertsfakultet:
Fakultet for Ingeniørvitenskap

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs Bærekraftmål

FNs Bærekraftmål

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og transportere, men havet forsures og forsøples. Som student på marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets verdier bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål 3 - god helse. Lenke til bærekraftsmål 3.Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.
Ikon - FNs bærekraftmål 13 - Stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.Ikon - FNs bærekraftmål 14 - liv under vann. Lenke til bærekraftsmål 14.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.