Marin teknikk

Marin teknikk

Marin teknikk - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MIMART, Thu Oct 06 05:25:58 CEST 2022 | M2

Marin teknikk omfatter alt som foregår i havrommet, både over og under overflaten. Fagfeltet marin teknikk er sentral for mange av Norges største næringer som shipping og skipsteknikk med tilhørende leverandørindustri, fiskeriteknologi, havbruk, fornybar energi og olje- og gassproduksjon.

Den marine bransjen møter stadig nye og større utfordringer. Du kan være med å skape de gode teknologiske løsningene på disse utfordringene.

Vi er rangert som nummer 2 i verden innen marin teknikk av Shanghai Ranking's 2021.

Studieprogrammet i marin teknikk består av teknologi, teknikker og metoder knyttet til prosjektering, konstruksjon, bygging og drift av systemer og konstruksjoner for bruk i havet. Du får fordype deg innenfor en av fordypningsretningnene som studieprogrammet tilbyr:

 • Marin konstruksjonsteknikk
 • Marin hydrodynamikk
 • Marin kybernetikk
 • Marint maskineri
 • Marin prosjektering
 • Sikkerhet- og driftsledelse

Les mer om læringsmålene

Som nyutdannet sivilingeniør i marin teknikk har du store muligheter til å jobbe med det du er interessert i, over hele verden. Marin teknikk studenter fra NTNU er anerkjent og ettertraktet i den maritime bransjen. 

Du kan jobbe med varierte oppgaver innenfor havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Du kan også jobbe i andre industrier enn i den maritime industrien, ta en forskerutdanning eller etablere din egen virksomhet.

Det er økende aktivitet og jobbmuligheter innen fremvoksende områder, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk og flytende broer og flyplasser.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjektoppgaver, innleveringer og laboratoriearbeid. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for marin teknikk er Mannhullet. 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 2-årig masterprogram på 120 studiepoeng. Din faglige bakgrunn vil bestemme hvilken fordypningsretning (hovedprofil) du kan velge.

Fordypningsretningen vil være retningsgivende de to første semestrene. I tredje semester tar du både obligatoriske og valgfrie emner, mens i fjerde og siste semesteret skriver du masteroppgave.

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Du må ha bachelorgrad i ingeniørfag med minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning. I tillegg må du ha relevant marinteknisk bakgrunn

Antall studieplasser: 14

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav her

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

Rangering

   Vi er rangert som nummer 2 i verden innen marin teknikk av Shanghai Ranking's 2021.

FNS bærekraftsmål mtmart

Havets verdier må realiseres bærekraftig

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og bruke havet som transportvei. Som student ved marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets ressurser bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål - god helse og livskvalitet. Lenke til bærekraftsmål nummer 3

Ikon - FNs bærekraftmål - ren energi til alle. Lenke til bærekraftsmål nummer 7

Ikon - FNs bærekraftmål - industri, innovasjon og infrastruktur. Lenke til bærekraftsmål nummer 9

Ikon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål nummer 13

Ikon - FNs bærekraftmål - livet i havet. Lenke til bærekraftsmål nummer 14