Teknologidesign og ledelse

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

Bilde teknologidesign og ledelse

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Teknologidesign og ledelse

Om teknologidesign og ledelse

På teknologidesign og ledelse er du med på hele designprosessen, fra idé til ferdig produkt. Design skiller produkter med lik funksjonalitet, kvalitet og pris. For å kunne levere et ferdig produkt må du ha kunnskap om teknologi, design og ledelse. 

Som student på dette studiet jobber du både som designer og designleder. Du skisser frem utformingen av produktet og finner ut hvilke materialer du bør bruke. Du jobber kreativt for å balansere estetikk, form og funksjonalitet. Som designleder tar du stilling til hvor mye utvikling og produksjon vil koste, og hvor høy kvalitet produktet bør ha. Du legger planer for hvordan prosjektet skal styres og hvordan du skal bygge merkevaren. Dette lærer du på teknologidesign og ledelse.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til Teknologidesign og ledelse er generell studiekompetanse. Du søker via Samordna Opptak.

Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2020 42,5 37,3
2019 42,3 37,2
2018 44,2 34,3
2017 34,9 Alle

Jobbmuligheter

Du kan jobbe med for eksempel produktutvikling, brukersentrert design, universell utforming, ledelse og merkevarebygging. Les mer om jobbmulighetene med teknologidesign og ledelse.


Utveksling til utlandet

Femte semester på teknologidesign og ledelse er tilrettelagt for at du kan studere i utlandet.  NTNU  har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter og høgskoler i utlandet. Utveksling i løpet av studietiden.


Studiemiljø

Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretninger. Du får tett oppfølging av forelesere og fagmiljø. Studiemiljø på teknologidesign og ledelse.


Studiets oppbygging

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester. Studiet er basert på et tett samarbeid med næringslivet. Slik er studieprogrammet bygd opp.


Videre studier

Ved NTNU Trondheim tilbys Master in Industrial Design. Studiet kvalifiserer også for opptak til masterutdanninger i inn- og utlandet. Videre studier.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i teknologidesign og ledelse
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194824
 • Poenggrense: 2019: 42,3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 37,2
 • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Gjøvik

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Vi må bruke ressursene våre smartere, forbruke mindre og lage bedre produkter. Vil du bli med og finne løsningene?

Ikon - FNs bærekraftsmål - anstendig arbeid og økonomisk vekstIkon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftsmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekratsmål - stoppe klimaendringene