Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

Om teknologidesign og ledelse

Det dukker stadig opp nye produkter på markedet. Produkter med lik funksjonalitet, kvalitet og pris. Det som skiller dem er designet. Hvilket materiale og utforming har produktet, hva er kostnadene for produksjon og utvikling, hvor skal listen for kvalitet ligge og hvordan skal produktet markedsføres? Som student på teknologidesign og ledelse får du kunnskap og ferdigheter innen designmetoder, nyskaping, produktutvikling og ledelse.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense i førstegangsvitnemålskvoten og grense på 34,9 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Det er jobbmuligheter innen for eksempel produktdesign, produktutvikling, ledelse og administrasjon.


Studiets oppbygging

Bachelor i teknologidesign og ledelse (TDL) er normert til 3 år fulltid, det gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i teknologidesign og ledelse. Studiet er i stor grad tilpasset næringslivets behov.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i teknologidesign og ledelse
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 824
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund