Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om produktutvikling og produksjon

Om produktutvikling og produksjon

Hvordan kan du bidra til nyskaping? Hvordan bør vi utvikle produkter og prosesser for å møte fremtidens krav til energi- og ressursbruk?

Ved produktutvikling og produksjon lærer du om teknologi som vil forme din egen fremtid. Du får videreutviklet kompetansen din innenfor maskintekniske fag. 


Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.


Jobbmuligheter

Du blir attraktiv i jobbmarkedet med denne utdanningen. Dette gjelder også i tider med omstilling i markedet, fordi kompetansen er allsidig og anvendbar i svært mange bransjer. Mange av våre studenter har fått jobbtilbud før de har avsluttet studiet.


Studiets oppbygning

Master i produktutvikling og produksjon går over to år, og bygger på en bachelor i ingeniørfag.

Du kan velge mellom fire studieretninger:


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforening og studiebyen Trondheim.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogram: Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig)
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
  • Karakterkrav: C
  • Studiested: Trondheim

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Vi forbruker mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Vil du være med å endre produksjonen til å bli mer bærekraftig og gi produkter lengre levetid?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål 12.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.