Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon


Om produktutvikling og produksjon

Ved produktutvikling og produksjon (engelsk: Mechanical Engineering) lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres for å skape en forretningsmulighet.

Studiet består av en god blanding praksis og teori som gjør at du vil få en unik kompetanse i hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer.


Opptak

Søknadsfrist 15. april
Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.


Jobbmuligheter

Med den allsidige tekniske kompetansen du oppnår gjennom en mastergrad i produktutvikling og produksjon, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, stiller du svært sterkt på arbeidsmarked med store valgmuligheter i form av ulike arbeidsområder ut i fra dine ønsker og interesser.

Les intervjuer med tidligere studenter for et lite innblikk.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i produktutvikling og produksjon er to-årig, og bygger på en bachelorgrad innen tilsvarende fagområder fra teknisk høyskole, eller lignende. 

Du kan velge mellom tre studieretninger:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIPROD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Søknadsfrist:15. april

Sted: Trondheim
Opptak: NTNU Søknadsweb
Karakterkrav: C

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på