Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling og produksjon - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

MIPROD, Sun Oct 01 16:40:12 CEST 2023 | M2

Skap teknologi som former framtiden

Hvordan kan du bidra til nyskaping? Hvordan bør vi utvikle produkter og prosesser for å møte fremtidens krav til energi- og ressursbruk?

Ved produktutvikling og produksjon lærer du om teknologi som vil forme din egen fremtid.

På produktutvikling og produksjon lærer du om hvordan produkter og prosesser utvikles og forbedres. 

Studiet består av en god blanding av teoretisk kunnskap, digital kompetanse og praktiske ferdigheter. Dette gir deg en dypere forståelse av hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer.

Du kan velge mellom fire studieretninger:

  • Produktutvikling og materialer
  • Ledelse og systemfag
  • Bærekraftige og energieffektive systemer
  • Industriell mekanikk

Les mer om hva du lærer

Sivilingeniører fra Produktutvikling og produksjon er brobyggere når forskjellige teknologier kombineres for å skape nye produkter og metoder. De spiller en uunnværlig rolle i hele teknologisektoren.

Studiet gir en bred og solid ingeniørfaglig kompetanse som gjør deg allsidig og anvendbar i mange bransjer, også i tider med nedgang og endringer i markedet. Mange av våre studenter får jobbtilbud før endt studium.

Kanskje det viktigste du lærer, er å lære. Teknologisektoren endrer seg raskt, og som sivilingeniør i Produktutvikling og Produksjon har du en plattform som gjør deg tilpasningsdyktig gjennom hele karriereløpet. 

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjekter, laboratoriearbeid og innleveringer. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for produktutvikling og produksjon er Smørekoppen. 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 2-årig masterprogram på 120 studiepoeng.

Første og andre semester består av teknologiemner som danner grunnlaget for valg av fordypningsprosjekt og masteroppgave i tredje og fjerde semester

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Du må ha bachelorgrad i ingeniørfag med minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning.

Antall studieplasser: 45

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning