Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Kl. 11.00 - 12.00: Felles immatrikulering

Selve velkomstseremonien blir digital. 

Følg immatrikuleringen i Trondheim

Kl. 12.30 - 13.15: Studieprogramvis immatrikulering

Immatrikulering for studenter som starter på Produktutvikling og produksjon.

Sted: Zoom - last ned og installer Zoom

  Du vil få en epost tilsendt før studiestart med lenke til Zoom-møte.


Les mer om immatrikuleringen 2020

Kl. 13.15 - 15.00: Informasjonsmøte

Sted: Sentralbygg 2, auditorium S5

Informasjonssmøte om studieretninger og emner for nye studenter ved produktutvikling og produksjon.

Kl. 09.00-15.00: Spør en student om det du lurer på

Studenter svarer på spørsmål i Facebookgruppen "Søkere til NTNU - Teknologi, ingeniør & realfag, Trondheim 2020".

Kom-i-gang

Kom-i-gang nettsiden finner du informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Tips: bruk dagen til å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette allerede. 

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig fra Min side på Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplanen for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du kan finne under studiets oppbygning.

Pensum

Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Har du behov for tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig. 

Send en epost til tilrettelegging@st.ntnu.no 

NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Søkt om studieplass?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facbookgruppen for søkere til teknologi, ingeniør & realfag i Trondeheim.

Om produktutvikling og produksjon

Om produktutvikling og produksjon

Hvordan kan du bidra til nyskaping? Hvordan bør vi utvikle produkter og prosesser for å møte fremtidens krav til energi- og ressursbruk?

Ved produktutvikling og produksjon lærer du om teknologi som vil forme din egen fremtid. Du får videreutviklet kompetansen din innenfor maskintekniske fag. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.


Jobbmuligheter

Du blir attraktiv i jobbmarkedet med denne utdanningen. Dette gjelder også i tider med omstilling i markedet, fordi kompetansen er allsidig og anvendbar i svært mange bransjer. Mange av våre studenter har fått jobbtilbud før de har avsluttet studiet.


Studiets oppbygning

Master i produktutvikling og produksjon går over to år, og bygger på en bachelor i ingeniørfag.

Du kan velge mellom fire studieretninger:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


Studiemiljø

Informasjon om linjeforening og studiebyen Trondheim.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogram: Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig)
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
  • Karakterkrav: C
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. 
Husk å ta det obligatoriske i kurset  i smittevern før du møter på campus

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Vi forbruker mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Vil du være med å endre produksjonen til å bli mer bærekraftig og gi produkter lengre levetid?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål 12.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.