Georessurser og geoteknologi

Georessurser og geoteknologi

Georessurser og geoteknologi - masterstudium 5-årig (Sivilingeniør)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 31
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MTGEORT, Tue Apr 16 13:11:54 CEST 2024 | M5

En nøkkel i det store energiskiftet

Vil du lære om jordens ressurser, som samfunnet er avhengig av i dag og i fremtiden?

Mineraler, olje og gass er råstoffer i produkter og utstyr som er nødvendig for å realisere det grønne skiftet. På sivilingeniørstudiet georessurser og geoteknologi lærer du å finne og utvinne georessurser som mineraler, olje og gass på en miljømessig, teknisk og økonomisk best mulig måte.

Georessurser og geoteknologi består av naturfag, ingeniørfag og datateknologi. På studiet lærer du å finne og utvinne mineraler og olje- og gassressurser på best miljømessig og økonomisk vis. Å unngå forurensing og skade på miljøet er et viktig fokus i studiet.

Med kunnskapen du får kan du være med på å utvikle og ta i bruk lavkarbonløsninger i petroleumsbransjen, som karbonfangst- og lagring, hydrogenproduksjon og havvind. 

Du kan bidra til at mineraler og metaller utvinnes på en ansvarlig og skånsom måte, for eksempel ved resirkulering og bruk av overskuddsmasse.

 

Les mer om hva du lærer

Som sivilingeniør i georessurser og geoteknologi fra NTNU er du ettertraktet i arbeidsmarkedet. De aller fleste av våre studenter går ut i relevant jobb rett fra studiet. Du kan blant annet jobbe i olje- og energibransjen, mineralindustrien og konsulentfirmaer. Du kan jobbe offshore, på land, nasjonalt eller internasjonalt. Arbeidsplassene finner du både i privat og offentlig sektor.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, feltkurs og ekskursjoner. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for georessurser og geoteknologi er Bergstudentenes forening.

 

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i georessurser og geoteknologi er et 5-årig masterprogram. På studiet har du emner innen geologi, matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk, ingeniørfag og datateknologi. 

Etter de to første årene, som er felles for alle, kan du velge mellom fire studieretninger: Anvendt geofysikk, Ressursgeologi, Mineralproduksjon, eller Petroleums- og reservoarteknologi . De to siste årene spesialiserer du deg videre. 

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold på ett eller to semester i utlandet i løpet av studiet. NTNU har utvekslingsavtaler med universitet over hele verden.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til georessurser og geoteknologi er generell studiekompetanse, Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre fra videregående skole i Matematikk R2, eller tilsvarende.

Ved opptaket i 2023 var poenggrensen 55,9 i ordinær kvote og 54,4 i førstegangsvitnemålkvoten.

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Lurer du på hvordan det er å studere georessurser og geoteknologi?

oda.v.lind@ntnu.no |    977 29 223  

Kontakt og veiledning