Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi


Velkommen til studiestart 2018

Kom-i-gang-dag 13. august

Her kan du finne ut av mange praktiske ting som du må ordne før studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1 (felles):

Les mer om immatrikulering del 1

Immatrikulering del 2:

Etter felles immatrikuleringsseremoni møtes studieprogrammene for egne seremonier. Mer info som sted og tidspunkt kommer.

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter på Geologi.

Informasjon om sted og tidspunkt kommer.

Teknostart 16. - 24. august

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs geologi- og sivilingeniørstudenter ved NTNU som pågår de to første ukene av semesteret.

Les mer om Teknostart

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka!

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

For Geologi er det linjeforeningen Bergstuderendes forening som organiserer fadderuka for nye studenter.

Timeplan og pensum

Timeplan og pensum vil bli informert om etter studiestart.

Om geologi

Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag.

Faget omfatter studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Det passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker, hvorfor landskapet rundt oss  er formet slik det er, og hvordan vi kan utnytte jordas ressurser på en bærekraftig måte.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav: generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2, og en av følgende:

  • Matematikk (R1 + R2) eller
  • Fysikk (1 + 2)  eller
  • Kjemi (1 + 2)  eller
  • Biologi (1 + 2) eller
  • Informasjonsteknologi (1 + 2) eller
  • Geofag (1 + 2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Du søker om opptak via samordna opptak og det er ett opptak i året. For opptaket 2017 var poenggrensen 51,0 for ordinær kvote, 48,3 i førstegangsvitnemålkvoten og 25 studenter ble tatt opp.


Studiets oppbygning

Bachelorgraden i geologi oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng).

Studieretning velges det tredje året. Tre studieretninger tilbys:


Jobbmuligheter

Geologistudenter er svært etterspurte i arbeidslivet da utnyttelse av georessurser som olje, gass og faste mineraler utgjør en betydelig del av Norges verdiskapning.

Geologene har den nødvendige kunnskapen og bakgrunnen som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder for sammen å løse viktige oppgaver for samfunnet, næringslivet og industrien.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i geologi (3-årig)
Studiepoeng: 180
Studieprogramkode: BGEOL
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194859

Ansvarlig fagmiljø: Institutt for geovitenskap og petroleum
Ansvarlig fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.