Geologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Om Geologi

Om geologi

Har du lyst til å lære om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Da er geologi noe for deg. 

På dette studiet lærer du hvordan du kan undersøke ulike lag av jorden både under havbunnen og på land for å finne nyttige stoffer. Du får kunnskap om årsaken til jordskjelv og andre naturkatastrofer, og hva som kan gjøres for å forebygge av disse. Dette lærer du på geologi.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2, og en av følgende:

 • Matematikk (R1 + R2) eller
 • Fysikk (1 + 2)  eller
 • Kjemi (1 + 2)  eller
 • Biologi (1 + 2) eller
 • Informasjonsteknologi (1 + 2) eller
 • Geofag (1 + 2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Poenggrenser
 

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2020 54,4 51,0
2019 53,5 51,7
2018 52,0 50,2
2017 51,0 48,3

 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Skal noe bygges, må en geolog uttale seg. Skal mineraler og andre ressurser hentes ut, må en geolog involveres. Som geolog vil du være etterspurt i arbeidslivet. Du kan jobbe med alt fra tuneller og skred til oljefelt, kartlegging av berggrunn, eller mineralressurser – spennet er stort. 

Geologer har også den nødvendige kunnskapen og bakgrunnen som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder. Sammen med spesialistene vil du kunne løse viktige oppgaver for samfunnet, næringslivet og industrien – samtidig som du har fokus på miljøet. Les mer om jobbmulighetene til geologer.


Utveksling til utlandet

Utveksling til utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Studiemiljø

På geologi er det ofte undervisning i felten og mange ekskursjoner. Du får tilgang til velutstyrte laboratorier og nyte godt av fagmiljøets tette kontakt med bergindustrien, gjennom samarbeidsorganisasjonen Bergringen. Geologi er tilknyttet Bergstuderendes Forening, en aktiv linjeforening med mange faglige og sosiale aktiviteter. Studiehverdagen på geologi.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Bachelorgraden i geologi oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng).

Studieretning velges det tredje året. Tre studieretninger tilbys:

 Slik er studieprogrammet bygd opp.


Studieveiledning

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Geologi - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194859
 • Poenggrense: 2019: 53,5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 51,7
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Kunnskap om jordas utvikling er viktig for å kunne utnytte geologiske ressurser på en bærekraftig måte

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjon
Ikon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - liv på land

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona