Geologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om Geologi

Om geologi

Har du lyst til å lære mer om jordens oppbygging? Og i tillegg få muligheten til å forebygge ras og lære mer om hvordan kreftene i naturen virker? Da er geologi noe for deg. Geologi er læren om jorden, jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag. 

På dette studiet lærer du alt om mineraler, bergarter, løsmasser og fossiler, og om hvordan de geologiske ressursene er dannet.

Studiet passer for deg som vil lære mer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte.

Som utdannet geolog får du muligheten til å undersøke og analysere bunnforhold i havet, årsaken til jordskjelv og naturkatastrofer, og undersøke ulike lag av jorden både under havbunnen og på land for å finne nyttige stoffer.


Opptak

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav: generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2, og en av følgende:

 • Matematikk (R1 + R2) eller
 • Fysikk (1 + 2)  eller
 • Kjemi (1 + 2)  eller
 • Biologi (1 + 2) eller
 • Informasjonsteknologi (1 + 2) eller
 • Geofag (1 + 2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Du søker om opptak via samordna opptak og det er ett opptak i året. For opptaket 2019 var poenggrensen 53,5 for ordinær kvote, 51,7 i førstegangsvitnemålkvoten og 26 studenter ble tatt opp.

Poenggrenser
 

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2019 53,5 51,7
2018 52,0 50,2
2017 51,0 48,3

 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Bachelorgraden i geologi oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng).

Studieretning velges det tredje året. Tre studieretninger tilbys:


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Skal noe bygges, må en geolog uttale seg. Skal mineraler og andre ressurser hentes ut, må en geolog involveres. Som geolog vil du være etterspurt i arbeidslivet. Du kan jobbe med alt fra tuneller og skred til oljefelt, kartlegging av berggrunn, eller mineralressurser – spennet er stort. 

Geologer har også den nødvendige kunnskapen og bakgrunnen som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder. Sammen med spesialistene vil du kunne løse viktige oppgaver for samfunnet, næringslivet og industrien – samtidig som du har fokus på miljøet.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Geologi - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194859
 • Poenggrense: 2019: 53,5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 51,7
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Kunnskap om jordas utvikling er viktig for å kunne utnytte geologiske ressurser på en bærekraftig måte

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjon
Ikon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - liv på land