Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi


Om geologi

Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag.

Faget omfatter studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Det passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker, hvorfor landskapet rundt oss  er formet slik det er, og hvordan vi kan utnytte jordas ressurser på en bærekraftig måte.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav: generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2, og en av følgende:

  • Matematikk (R1 + R2) eller
  • Fysikk (1 + 2)  eller
  • Kjemi (1 + 2)  eller
  • Biologi (1 + 2) eller
  • Informasjonsteknologi (1 + 2) eller
  • Geofag (1 + 2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Du søker om opptak via samordna opptak og det er ett opptak i året. For opptaket 2017 var poenggrensen 51,0 for ordinær kvote, 48,3 i førstegangsvitnemålkvoten og 25 studenter ble tatt opp.


Studiets oppbygning

Bachelorgraden i geologi oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng).

Studieretning velges det tredje året. Tre studieretninger tilbys:


Jobbmuligheter

Geologistudenter er svært etterspurte i arbeidslivet da utnyttelse av georessurser som olje, gass og faste mineraler utgjør en betydelig del av Norges verdiskapning.

Geologene har den nødvendige kunnskapen og bakgrunnen som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder for sammen å løse viktige oppgaver for samfunnet, næringslivet og industrien.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i geologi (3-årig)
Studiepoeng: 180
Studieprogramkode: BGEOL
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194859

Ansvarlig fagmiljø: Institutt for geovitenskap og petroleum
Ansvarlig fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Challenge yourself