Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi


Om geologi

Har du lyst til å lære mer om jordens oppbygging? Og i tillegg få muligheten til å forebygge ras og lære mer om hvordan kreftene i naturen virker? Da er geologi noe for deg. Geologi er læren om jorden, jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag. 

På dette studiet lærer du alt om mineraler, bergarter, løsmasser og fossiler, og om hvordan de geologiske ressursene er dannet.

Studiet passer for deg som vil lære mer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte.

Som utdannet geolog får du muligheten til å undersøke og analysere bunnforhold i havet, årsaken til jordskjelv og naturkatastrofer, og undersøke ulike lag av jorden både under havbunnen og på land for å finne nyttige stoffer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2019

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav: generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2, og en av følgende:

  • Matematikk (R1 + R2) eller
  • Fysikk (1 + 2)  eller
  • Kjemi (1 + 2)  eller
  • Biologi (1 + 2) eller
  • Informasjonsteknologi (1 + 2) eller
  • Geofag (1 + 2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Du søker om opptak via samordna opptak og det er ett opptak i året. For opptaket 2018 var poenggrensen 52,0 for ordinær kvote, 50,2 i førstegangsvitnemålkvoten og 26 studenter ble tatt opp.


Studiets oppbygning

Bachelorgraden i geologi oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng).

Studieretning velges det tredje året. Tre studieretninger tilbys:


Jobbmuligheter

Skal noe bygges, må en geolog uttale seg. Skal mineraler og andre ressurser hentes ut, må en geolog involveres. Som geolog vil du være etterspurt i arbeidslivet. Du kan jobbe med alt fra tuneller og skred til oljefelt, kartlegging av berggrunn, eller mineralressurser – spennet er stort. 

Geologer har også den nødvendige kunnskapen og bakgrunnen som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder. Sammen med spesialistene vil du kunne løse viktige oppgaver for samfunnet, næringslivet og industrien – samtidig som du har fokus på miljøet.  

 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i geologi (3-årig)
Studiepoeng: 180
Studieprogramkode: BGEOL
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194859

Ansvarlig fagmiljø: Institutt for geovitenskap og petroleum
Ansvarlig fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap