Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFT OG NYSKAPING

IV Fakultet sosiale medier

Utdanning

Utdanning

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudier i teknologi, realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 50 studieprogram å velge mellom.

Vårt studietilbud

Studieveiledning

Våre ph.d.-studier
 

Forskning

Forskning

Fakultetet driver langsiktig forskning med vekt på forskningsområder som bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping. For å skape sterkeste mulige faggrupper og oppnå best mulig kvalitet, utnyttes fakultetets og institusjonens samlede kompetanse organisert i forskningsprogrammer.

Våre forskningsaktiviteter

Vår forskningsstrategi

Tematiske satsningsområder

Tematiske satsningsområder

IV fakultetet er vertsfakultet for to av NTNUs tematiske satsingsområder:

NTNU Bærekraft NTNU Bærekraft

 

NTNU Energi NTNU Energi