Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

TEKNOLOGI FOR BEREKRAFT OG NYSKAPING

IV Fakultet sosiale medier

Utdanning

Utdanning

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudium i teknologi, realfagstudiar, internasjonale masterprogram og ei rekkje doktorgradsstudium. Det finnes meir enn 50 studieprogram å velgja mellom.

Vårt studietilbod

Våre ph.d.-studiar

Studierettleiing

IVs utdanningsdag

Mentorordningen ved IV

Skole- og campusbesøk


 

Forsking

Forsking

Fakultetet driv langsiktig forsking med vekt på forskingsområde som bidreg til ei samfunnsutvikling prega av berekraft og nyskaping. For å skape sterkast moglege faggrupper og oppnå best mogleg kvalitet, vert fakultetets og institusjonens samla kompetanse organisert i forskningsprogram.

Forskingsaktivitetane våre

Vår forskingsstrategi

Forskingsstøtte for EU-prosjekt

Friday Talk at Faculty of engineering

Let's talk innovation

Mini calevent portlet

Kalender