Karriere for HF-studenter

Tidligere studenter innen offentlig administrasjon

Rådgiver i Vegdirektoratet

Navn: Cecilie HelénBratt

Utdanning:

Arbeidssted: Vegdirektoratet i Trondheim

"Det beste med jobben min er å få være med på å gjøre en forskjell, og at vi kan se resultatene av det arbeidet vi gjør"

Rådgiver i Vegdirektoratet

Navn: Cecilie HelénBratt

Utdanning:

Arbeidssted: Vegdirektoratet i Trondheim

"Det beste med jobben min er å få være med på å gjøre en forskjell, og at vi kan se resultatene av det arbeidet vi gjør"

Cecilie Helén BrattHva jobber du med? 

Jeg er ansatt i IKT-avdelingen i Vegdirektoratet i Trondheim. Her er jeg en del av et kontor som jobber med intelligente transportsystemer (ITS), trafikksikkerhet og miljø. Min rolle er knyttet til et team som arbeider med datautlevering fra Statens vegvesen. Teamet er pådrivere for at etaten vår skal bli best på å dele data og informasjon med omverdenen, slik at informasjonen kan bli brukt til verdiskapning og et tryggere og mer gjennomsiktig samfunn. 

Hva er det beste ved jobben din? 

Det beste med jobben min er å få være med på å gjøre en forskjell, og at vi kan se resultatene av det arbeidet vi gjør. Jeg får samarbeide med masse flinke folk både fra min egen og fra andre virksomheter, delta på spennende konferanser og lede utfordrende prosjekt. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene? 

Da jeg hadde levert masteren min i 2011, søkte jeg stort sett etter faste heltidsstillinger. Jeg havnet i Brønnøysund der jeg jobbet som forenklingsrådgiver i Brønnøysundregistrene i tre år, før jeg flyttet tilbake til Trondheim både for nye utfordringer og for å bo sammen med kjæresten min. Da jeg hadde bestemt meg for å flytte på meg, lå valget enten på Forskningsrådet i Oslo eller Statens vegvesen i Trondheim. Det var altså godt med valgmuligheter etter en lang periode i fast, utfordrende arbeid, og jeg er veldig fornøyd med karriereveien jeg har tatt. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? 

Selv om jeg ikke direkte bruker fransk- eller integrasjonshistoriekunnskapen min til daglig, er det en stor styrke å ha med seg et helhetlig, kunnskapsbasert og nyansert samfunnsperspektiv inn i arbeidslivet. I tillegg er det viktig å kunne jobbe selvstendig med mye og ny informasjon, kunne formidle denne til andre på en god måte, og kunne tenke kritisk og kreativt rundt alle problemstillinger. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene? 

Under studiet hadde jeg både deltidsjobb som læringsassistent og på bensinstasjon, og jeg jobbet med rekruttering i verdens største studentdrevne organisasjon, AIESEC. Under mine intervju med arbeidsgivere, særlig rett etter studiene, har jeg inntrykk av at mine potensielle ledere var svært interessert i alt jeg hadde gjort ved siden av studiene. Jobb på bensinstasjon har vært med på å gjøre meg sterkere rustet til å håndtere ulike typer mennesker, jobb som lærer har vært med på å utvikle mine ledelsesegenskaper, og jobb i AIESEC har bidratt til å styrke mine samarbeidsevner. Viktigst av alt har alle verv ved siden av vist mine arbeidsgivere at jeg er interessert i verden og menneskene rundt meg.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag: 

Studér det du synes er gøy (ikke det andre synes er gøy), skriv masteroppgave om det som interesserer deg mest (ikke det som høres mest fornuftig ut) og ta vervene og jobbene utenfor studiet som du har lyst til å ta. Alt gir erfaringer, og alt kan brukes videre.

Rådgiver ved internasjonal seksjon på NTNU

Navn: Anja Linge Valberg

Utdanning: Mastergrad i fransk 

Arbeidssted: Internasjonal seksjon ved NTNU

"Mulighetene for spennende utenlandsopphold i Europa er mange, og finansieringsordningene i Erasmus+ programmet er svært gode - jeg vil derfor oppfordre alle språkstudenter til å benytte seg av denne muligheten for å bli bedre i både språk- og kulturkunnskap."

Rådgiver ved internasjonal seksjon på NTNU

Navn: Anja Linge Valberg

Utdanning: Mastergrad i fransk 

Arbeidssted: Internasjonal seksjon ved NTNU

"Mulighetene for spennende utenlandsopphold i Europa er mange, og finansieringsordningene i Erasmus+ programmet er svært gode - jeg vil derfor oppfordre alle språkstudenter til å benytte seg av denne muligheten for å bli bedre i både språk- og kulturkunnskap."

Portrettfoto: Anja Linge Valberg

Hva jobber du med nå?

Jeg jobber som EU-rådgiver ved Internasjonal seksjon ved NTNU. Der jobber jeg med programforvaltning av EUs utdanningsprogram Erasmus+. Stillingen min innebærer informasjonsarbeid og rådgivning ovenfor NTNUs fagmiljø som ønsker å søke prosjektmidler fra EU til utdanningssamarbeid. Eksempler på slikt samarbeid er utvikling av fellesgrader, strategiske partnerskap og andre prosjekter knyttet til innovasjon i utdanning. Jeg koordinerer også NTNUs prosjekter for Erasmus+ global mobilitet; dette er prosjekter hvor fagmiljø på NTNU gjennomfører mobilitet av studenter og ansatte med universiteter i land utenfor EU. I tillegg har jeg ansvar for NTNUs samarbeidsavtaler med britiske og franske universiteter, og veileder studenter som ønsker å reise på utveksling til Frankrike, Storbritannia og Irland.

Hva er det beste ved jobben din?

Å jobbe med internasjonalisering av utdanning innebærer varierte arbeidsoppgaver og mange internasjonale impulser, dette synes jeg er det beste med jobben min. Jeg liker å ha en jobb som stadig utfordrer meg.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Som nyutdannet gikk jeg ikke rett ut i relevant arbeid. Jeg jobbet i to midlertidige stillinger hvor jeg ikke fikk brukt min kompetanse før jeg ble ansatt ved Internasjonal seksjon. Der jobbet jeg i mottaket med førstelinjeveiledning av studenter før jeg ble ansatt i stillingen jeg har nå med ansvar for utveksling til Europa. Siden har stillingsinnholdet stadig utviklet seg, noe det stadig gjør siden utdanningssamarbeid med EU er et av NTNUs satsningsområder.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Studiet i fransk er svært relevant i jobben min, og gode kunnskaper i et tredjespråk var også et krav da stillingen ble utlyst. Ved veiledning av studenter som ønsker å utveksle til Frankrike er det en klar fordel å beherske fransk for å kunne orientere seg i informasjon fra de franske lærestedene. Fransken kommer også til nytte i kommunikasjon med kollegaer ved de franske universitetene, på internasjonale konferanser, nettverksmøter o.l. Jeg setter veldig pris på å ha en jobb hvor jeg får anledning til å bruke både fransk og engelsk språk i hverdagen, dette er viktig både for trivselens skyld men også for å vedlikeholde og videreutvikle språkkunnskapene sine.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde deltidsjobber i studietiden, men ingen som var relevante for jobben min i dag.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Min erfaring er at språkstudier kan føre til svært spennende jobbmuligheter. Om jeg skulle vært student på nytt skulle jeg benyttet meg av muligheten for å reise på utveksling til Europa både som del av bachelor- og mastergraden min. Da jeg studerte var jeg litt for fastgrodd i Trondheim - og benyttet meg kun av muligheten til korte utenlandsopphold blant annet ved studiesenteret i Caen som del av bachelorgraden min. Mulighetene for spennende utenlandsopphold i Europa er mange, og finansieringsordningene i Erasmus+ programmet er svært gode - jeg vil derfor oppfordre alle språkstudenter til å benytte seg av denne muligheten for å bli bedre i både språk- og kulturkunnskap.

Førstekonsulent hos NAV Arbeid og Ytelser

Navn: Vibeke Mjøsund

Utdanning: Mastergrad i Europastudier

Arbeidssted: NAV Arbeid og Ytelser (Forvaltningsenheten)

" Studer det du liker og har interesse for. Ikke bekymre deg for mye, men ta rasjonelle valg basert på det du liker."

Førstekonsulent hos NAV Arbeid og Ytelser

Navn: Vibeke Mjøsund

Utdanning: Mastergrad i Europastudier

Arbeidssted: NAV Arbeid og Ytelser (Forvaltningsenheten)

" Studer det du liker og har interesse for. Ikke bekymre deg for mye, men ta rasjonelle valg basert på det du liker."

Portrett Vibeke MjøsundHva jobber du med?

Som førstekonsulent for sykepengeavdelingen behandler jeg søknader om sykepenger. Det innebærer å vurdere
en person sin juridiske rett til sykepenger, fatte vedtak, holde tett kontakt med både arbeidsgiver og den sykemeldte,
samt kontrollere inntekt og ansettelsesforhold.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er tryggheten, fleksibiliteten, samt at ingen dag er lik i NAV!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien tok tid. Jeg brukte åtte måneder på å være aktiv jobbsøker. Jeg fikk muligheten til å prøve meg på et lokalt NAV-kontor i ett år og dermed søkte jeg jobb hos NAV Forvaltning. Da hadde jeg opparbeidet meg forståelse for NAV og folketrygdloven om ga meg videre mulighet til å utvikle meg hos NAV.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Akademisk forståelse, struktur, økonomisk og juridisk sans. Jobben min hadde vært hakke vanskeligere om jeg ikke hadde hatt de teoretiske verktøyene som NTNU har gitt meg.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, frivillig arbeid hos Amnesty International og artikkelskriving på fritiden bidro i stor grad til at jeg fikk en fot innenfor NAV.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Nyt studietiden. Studer det du liker og har interesse for. Ikke bekymre deg for mye, men ta rasjonelle valg basert på det du liker. Gjør deg selv synlig og åpen for andre til å ta kontakt, det lønner seg når man skal søke jobb.

Stortingsreferent

Navn: Ingjerd Lindeland

Utdanning:

Arbeidssted: Stortinget

"Studer det du har lyst til - du skal trass alt arbeide med feltet i mange år, så det er viktig at det er lystbetont!"

Stortingsreferent

Navn: Ingjerd Lindeland

Utdanning:

Arbeidssted: Stortinget

"Studer det du har lyst til - du skal trass alt arbeide med feltet i mange år, så det er viktig at det er lystbetont!"

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Eg arbeider no som referent på Stortinget. Seksjonen min har ansvar for å produsere referat frå møte i Stortinget, kontrollhøyringar i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, plenumssamling i Nordisk råd, møte i Europautvalet og i Den utvida utanriks- og forsvarskomité.

Jobben fekk eg etter å ha søkt på heilt vanleg måte - eg visste ikkje heilt kva jobben gjekk ut på, men han var veldig utdanningsrelevant, og eg hadde vore arbeidssøkjande i lengre tid etter å ha levert inn masteroppgåva.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Studia mine er særs relevante for jobben min - eg trudde knapt det var mogleg å finne ein så utdanningsrelevant jobb. Språkstudia er sjølvsagt det som ligg i botn, men det at eg studerte samfunnskunnskap òg, er ein stor fordel, då det er viktig å forstå innhaldet i stortingsdebattane, ikkje berre fokusere på det reint språklege.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Studer det du har lyst til - du skal trass alt arbeide med feltet i mange år, så det er viktig at det er lystbetont! Anbefaler òg å ha breidde i utdanninga, og viktigast av alt: Ta Humanistar i Praksis om du kan!

Hva skrev du master/hovedfagsoppgave om?

Eg skreiv masteroppgåve innan britisk kulturkunnskap, nærare bestemt britisk politisk historie, med tittelen "Little Englanders or British Bastards - British Euroscepticism and regional differences in the House of Common". Oppgåva mi nytta referat frå parlamentsdebattar i Storbritannia som kjeldemateriale for å undersøke kva argument som vart nytta mot tettare europeisk integrasjon i samband med handsaminga av ulike EU-traktatar. Eg samanlikna argumentasjon frå engelske og skotske representantar og undersøkte om det var utvikling i euroskepsis og regionale forskjellar i samband med aukt sjølvstyre i Skottland.

Førstekonsulent i NAV

Navn: Anna Klevsand

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent i NAV

"Ha tro på deg selv og tørr å søke på jobber du tror du ikke kan få. Det blir kjedelig å skrive jobbsøknad etter jobbsøknad, men det ordner seg til slutt!"

Førstekonsulent i NAV

Navn: Anna Klevsand

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent i NAV

"Ha tro på deg selv og tørr å søke på jobber du tror du ikke kan få. Det blir kjedelig å skrive jobbsøknad etter jobbsøknad, men det ordner seg til slutt!"


Hva jobber du med?

Anna KlevsandJobber med utbetaling og saksbehandling av velferdsordninger. En del av hverdagen går til å saksbehandle, sette seg inn i lovverk og innvilge ytelser.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er kollegaene mine og arbeidsmiljø. Sosialt både på jobb og utenom jobb.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg registerte meg som arbeidssøker hos NAV. Det var etter studiene ikke planlagt å jobbe i NAV - men jeg trives i dag veldig godt.

Vis hva du kan, hva du har gjort og hvem du er! 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Mye har jeg lært gjennom jobb. Men tankegangen som samfunnsviter/STSer bruker jeg også da jeg jobber med samfunnsaktuelle og politiske saker i Norge.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jobben på IKEA førte til en formidlingsevne som nå brukes i jobbhverdagen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ha tro på deg selv og tørr å søke på jobber du tror du ikke kan få. Det blir kjedelig å skrive jobbsøknad etter jobbsøknad, men det ordnet seg til slutt. Det er viktig å ha pågangsmot, og selv om den første jobben, eller det første intervjuet ikke gikk som du skulle ønske, er det likevel erfaring som hjelper på, og vil lønne seg i det store og det hele. Meld deg inn på LinkedIN, send masteroppgave eller bacheloroppgave til aktører du tror vil ha nytte av oppgaven. Vis hva du kan, hva du har gjort og hvem du er! 

Prosjektleder i Barentssekretariatet

Navn: Elizaveta Vassilieva

Utdanning:

Arbeidssted: Prosjektleder i Barentssekretariatet

"Mye av det jeg lærte under studiene hjelper meg å forstå hva som ligger bak de ulike samarbeidsstrukturene i Europa/EU"

Prosjektleder i Barentssekretariatet

Navn: Elizaveta Vassilieva

Utdanning:

Arbeidssted: Prosjektleder i Barentssekretariatet

"Mye av det jeg lærte under studiene hjelper meg å forstå hva som ligger bak de ulike samarbeidsstrukturene i Europa/EU"


Hva jobber du med?

Elizaveta Vassilieva

Jeg jobber primært med prosjekter som har fokus på grenseoverskridende samarbeid og kunnskapsutvikling.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste ved jobben min er at jeg får være med på å utvikle prosjekter som styrker samarbeid mellom mennesker på tvers av landegrenser. Jeg har mange forskjellige arbeidsoppgaver, noe som gjør at arbeidshverdagen min aldri blir kjedelig. Gjennom jobben min får jeg reise til andre grenseregioner i Europa og lære om grenseoverskridende samarbeid der. Jeg føler meg også heldig som jobber i et fantastisk arbeidsmiljø med mange spennende og engasjerte mennesker.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg hadde valgt praksis- og prosjektorientert master i kombinasjon med vanlig master i Europastudier. Innføring i prosjektledelse, kartlegging av egen kompetanse og oppfordringen til å søke praksisplass var nøkkelen til at jeg fikk jobben jeg har nå. Det siste året på masteren var satt av til praksis i tillegg til arbeidet med masteroppgaven. Vi måtte selv finne praksisplass og jeg valgte Barentssekretariatet. 

Under praksisen min ble jeg i utgangspunktet satt til å hjelpe med det praktiske rundt forskjellige konferanser i regi av sekretariatet. Men jeg hadde veldig lyst til å bidra med mer, så jeg spurte hele tiden om det var andre oppgaver jeg kunne ta på meg. Jeg prøvde også å foreslå oppgaver som jeg kunne gjøre. Da viste det plutselig seg at det var et nytt prosjekt under planlegging der det var behov for en person med min kompetanse. Jeg begynte gradvis å jobbe med dette prosjektet under praksisen. Etter at praksisperioden var over fikk jeg tilbud om fast jobb ved sekretariatet.

Det viktigste er at du er engasjert i det du jobber med. Jo mer du brenner for noe, desto mer motivert vil du være til å gjøre en god jobb

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Først og fremst har jeg fått bruk for mye av det jeg lærte om prosjektledelse. Den faglige kompetansen fra Europastudier kommer til sin rette i arbeidet med andre Europeiske samarbeidsprosjekter. Mye av det jeg lærte under studiene hjelper meg å forstå hva som ligger bak de ulike samarbeidsstrukturene i Europa/EU. Den store gevinsten er at jeg nå får sett og opplevd alt jeg har lest om i lukkede lesesaler under studietiden.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde verv i linjeforeninga for Europastudier. Jeg vil si det var en slags praksisperiode det også. Jeg fikk for eksempel et ansvar gjennom å være linjeforeningens medieansvarlig og avisredaktør. Der måtte jeg planlegge, sette mål, delegere oppgaver og forholde meg til frister - mye likt en prosjektleders oppgaver.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Når du er ute i arbeidslivet, tenk på den verdien DU kan skape for en bedrift med den kompetansen du har. Ta sjanser og vær forberedt på å gjøre noen feil. Det er slik vi utvikler oss.

Det viktigste er at du er engasjert i det du jobber med. Jo mer du brenner for noe, desto mer motivert vil du være til å gjøre en god jobb. Hvis du ikke vet hva du brenner for, begynn med NOE. Ikke vent på at den perfekte jobben faller i fanget. Tiden din dyrebar, bruk den på å få erfaringer gjennom praksis, verv eller andre aktiviteter. 

Studieveileder ved NTNU

Navn: Øystein Gjermshusengen

Utdanning:

Arbeidssted: Studieveileder ved NTNU

"Frivillighetsverv tror jeg har en positiv effekt for videre arbeidsliv, fordi man lærer seg å samarbeide og være sosial med andre"

Studieveileder ved NTNU

Navn: Øystein Gjermshusengen

Utdanning:

Arbeidssted: Studieveileder ved NTNU

"Frivillighetsverv tror jeg har en positiv effekt for videre arbeidsliv, fordi man lærer seg å samarbeide og være sosial med andre"


Hva jobber du med?

Øystein Gjermshusengen

Jeg jobber som studieveileder ved Institutt for geologi og bergteknikk på NTNU.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er å møte alle de fantastiske studentene, som er i den mest spennende delen av livet sitt! Jobben er veldig variert, med små og store utfordringer som må løses i løpet av en arbeidsdag. Det sosiale miljøet er også veldig bra min arbeidplass.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Under og etter studiene jobbet jeg for NTNU Studentservice. Der opparbeidet jeg et veldig godt fundament for administrasjonsarbeid innen univsersitetssektoren.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Historiestudiet hadde fokus på kildekritikk, drøfting og håndtering av store tidslinjer. Dette har jeg fått bruk for saksbehandling og korrektur av informasjonstekster som skal sendes ut til ulike mottakere. I løpet av mastergradsstudiet videreutviklet jeg skriverferdigheter som er veldig nyttig for jobben jeg har nå. Den viktigste kompetansen jeg sitter igjen med tanke på nåværende jobb som studieveileder, er at jeg selv har vært student.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jobbet en dag i uken for Studentservice, i tillegg var jeg aktiv medlem i studentradioen i Trondheim. Her var jeg både musikkreporter og musikkredaktør. Frivillighetsverv tror jeg har en positiv effekt for videre arbeidsliv, fordi man lærer seg å samarbeide og være sosial med andre.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Skaff deg erfaring utenom studiet! Bli med en gjeng på Samfundet eller en annen studentorganisasjon. På den måten skaffer du deg fort et nettverk iNnorges beste studieby, Trondheim!

Avdelingsleder i Forsvaret

Navn: Morten Remen

Utdanning:

Arbeidssted: Avdelingsleder i Forsvaret

"Gå rett på en master etter fullført bachelor. Det er enormt mange som har en bachelor i dag, så det blir vanskelig å konkurrere seg inn i bra jobber"

Avdelingsleder i Forsvaret

Navn: Morten Remen

Utdanning:

Arbeidssted: Avdelingsleder i Forsvaret

"Gå rett på en master etter fullført bachelor. Det er enormt mange som har en bachelor i dag, så det blir vanskelig å konkurrere seg inn i bra jobber"


Hva jobber du med?

Morten Remen

Leder en logistikkavdeling på en militærleir.

Hva er det beste ved jobben din?

Er min egen sjef. Min overordnede sitter i en annen militærleir langt borte.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter fullført bachelor, tok jeg kontakt med forsvaret, som jeg hadde jobbet i tidligere (12 år). De hadde behov for min tidligere kompetanse, og med en bachelor, så kunne de yrkestilsette meg. Prosessen tok lang tid, ni måneder etter endt studie.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I kontakt med kollegaer fra andre kulturer og andre religioner, så har jeg en mye større forståelse nå enn tidligere.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Nei. Jeg hadde deltidsjobb som vekter samt at jeg var frivillig i Røde Kors som flyktningguide. Dette var ikke relevant for at jeg fikk jobben.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Gå rett på en master etter fullført bachelor. Det er enormt mange som har en bachelor i dag, så det blir vanskelig å konkurrere seg inn i bra jobber.

Førstekonsulent i Oslo politidistrikt

Navn: Anders Haugseth

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent i Oslo politidistrikt

"Arbeidsgivere får nok av søknader fra folk som rett og slett er flinke. Hva mer er det du kan gi? Mye! Ta på deg verv, strekk deg lengre både faglig og sosialt."

Førstekonsulent i Oslo politidistrikt

Navn: Anders Haugseth

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent i Oslo politidistrikt

"Arbeidsgivere får nok av søknader fra folk som rett og slett er flinke. Hva mer er det du kan gi? Mye! Ta på deg verv, strekk deg lengre både faglig og sosialt."


Hva jobber du med?

Illustrasjon

Jeg er saksbehandler/førstekonsulent innen utlendingsfeltet i Oslo politidistrikt, som også utfører nasjonale oppgaver. Konkrete ting jeg jobber med er innhenting av informasjon til innvilgelser og avslag av oppholdstillatelser. Jeg gjennomfører også intervjuer med innvandrere og deres familie med hensikt å avdekke brudd og forsøk på brudd på utlendingsloven.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste jeg vet er å anvende fag og lære mer fag. Å møte personer, både kolleger og klienter, i en profesjonell sammenheng og yte en verdifull tjeneste for individer og for samfunnet, er hva som gjør jobben stimulerende for meg.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter fullført mastergrad søkte jeg mange jobber innenfor sikkerhets- og politifeltet. Det var lite respons på svært mange av søknadene, og konkurransen om en stilling i det offentlige var veldig hard. Spesielt for en ung arbeidssøker med bakgrunn i samfunnsfag og humaniora. Intervjuprosessen til jobben bar preg av dette, med lange venteperioder og stort fokus på å kvalitetssikre kandidater. De hadde mer enn nok å ta av, og kunne stille store krav til motivasjon. Det gikk totalt 2 måneder fra fullført studie til jeg begynte i jobb.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kombinasjonen av emner i statsvitenskap, sosiologisk forskningsmetode, politisk teori, europeisk kultur og migrasjon, samt masteremner om sikkerhet, mafia og terrorisme, er direkte relevante for arbeidsoppgavene jeg utfører i det daglige. Som en del av den offentlige forvaltningen på utlendingsfeltet, blir utdanningen min brukt godt hver dag. Enten jeg dytter rundt på papirer, eller intervjuer personer ansikt-til-ansikt.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg utviklet meg masse som person og som en bedre organisert og strukturert medarbeider gjennom verv jeg hadde i UKA og ISFiT mens jeg studerte i Trondheim. Disse erfaringene, spesielt med internasjonale studenter gjennom ISFiT, gjorde et positivt inntrykk på jobbsøknaden min i Politiet. Jeg jobbet samtidig deltid i butikk. At man er en person som klarer å gjøre mye, viser ulike interesser, og som tar glede i å være aktiv, gir fremtidige arbeidsgivere et solid godt inntrykk.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ikke tenk at de beste karakterene og hvor mange timer du bruker på lesesalen er hva som sikrer deg en jobb når du har studert. Det handler om så mye mer. Arbeidsgivere får nok av søknader fra folk som rett og slett er flinke. Hva mer er det du kan gi? Mye! Ta på deg verv, strekk deg lengre både faglig og sosialt. Det er gøy å lære, og studiene er jaggu ikke så lange som du tror. Du har sannsynligvis godt over 40 år å jobbe på, når du først er ferdigstudert, så nyt de relativt få årene hvor du er en ung student med kunnskapstørst i et flott studiemiljø!

Førstekonsulent ved NTNU

Navn: Thomas Hermansen

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent ved NTNU (HF)

"Den største utfordringen du vil møte når du for første gang søker jobb med høyere utdanning som bakgrunn, er manglende erfaring"

Førstekonsulent ved NTNU

Navn: Thomas Hermansen

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent ved NTNU (HF)

"Den største utfordringen du vil møte når du for første gang søker jobb med høyere utdanning som bakgrunn, er manglende erfaring"


Hva jobber du med?

Thomas Hermansen

Administrasjon. Jeg har en delt stilling, halvparten i studieseksjonen ved HF og halvparten i forskningsseksjonen ved HF.

Jeg er superbruker og kontaktperson for et databasesystem (FS), studieveileder og saksbehandler. Jeg hjelper og svarer på spørsmål fra studenter, så vel som studiekonsulenter, på alle nivå (også ph.d.).

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg er omringet av mennesker med bakgrunn i humaniora – min type mennesker, rett og slett. Og jeg får være med på å vedlikeholde og bedre studiet som jeg kommer fra.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

På grunn av mitt studium og mine verv, var jeg relativt godt kjent med og blant de på instituttet hvor jeg studerte. Når jeg var ferdig ble jeg spurt om et kortere vikariat der, som ble forlenget flere ganger. Etter hvert søkte jeg på en stilling i studieseksjonen ved fakultetet. Det er ennå vikariat det går i, men jeg har ikke gått arbeidsledig én eneste dag ennå, og jeg har jobbet der i over ett og et halvt år.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Min kunnskap om og innen humaniora er svært relevant, i og med at jeg jobber på Det humanistiske fakultet. Skriftlig og muntlig kommunikasjon (jeg skriver mye e-post), analytisk tankegang, formidling og en kritisk holdning, er noen grunntrekk som er verdt å nevne at jeg har med meg, og bruker til daglig. Som studieveileder er også min kjennskap til det å være student, generelt og her ved HF spesifikt, essensielt.

Jeg har også bakgrunn i informatikk, uten at jeg har grad i det, som jeg også bruker mye. Data- og informasjonsbehandling, databaser og kontorarbeid generelt.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var aktiv i Studentrådene ved HF og SVT, hvor jeg representerte mitt institutt – Institutt for kunst- og medievitenskap. Jeg var også korrekturleser og skribent i instituttets studentdrevne tidsskrift.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Den største utfordringen du vil møte når du for første gang søker jobb med høyere utdanning som bakgrunn, er manglende erfaring. Bruk NTNUs mange tilbud og verv til å gjøre noe med dette problemet!

Rådgiver i Helsedirektoratet

Navn: Marius Enge Bøe

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver i Helsedirektoratet

"Jeg tok en tverrfaglig master, erfaringene fra å være del av et tverrfaglig miljø kommer godt med i den jobben jeg gjør i dag."

Rådgiver i Helsedirektoratet

Navn: Marius Enge Bøe

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver i Helsedirektoratet

"Jeg tok en tverrfaglig master, erfaringene fra å være del av et tverrfaglig miljø kommer godt med i den jobben jeg gjør i dag."


Hva jobber du med?

Marius Enge BøeJeg jobber med psykisk helse og rus i Helsedirektoratet. Har ansvar for planlegging, oppfølging og webfaglig kvalitetssikring av stoff på Helsedirektoratet sine hjemmesider. I tillegg jobber jeg med å implementere brukermedvirkning på psykiske helse- og rusfeltet i Helsedirektoratet.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er at jeg jobbe med spørsmål knyttet til psykisk helse. og rus, noe jeg brenner for og engasjerer meg i. Samtidig er det veldig givende for meg å bruke skriveferdigheter som hovedverktøy i jobbsammenheng. Tilslutt er det også spennende å jobbe i forvaltningen fordi en ser hvordan prosesser, beslutninger og prioriteringer tas i samfunnet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

En god del tilfeldigheter, men det viktigste var nok at jeg var heldig og fikk en jobb i kommunikasjonsavdelingen hos NAPHA i Trondheim under avslutningen av masteroppgaven min. Jeg lærte veldig mye der.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg tok en tverrfaglig master, erfaringene fra å være del av et tverrfaglig miljø kommer godt med i den jobben jeg gjør i dag. Mine kolleger er sykepleiere, samfunnsvitere, psykologer, leger og sosionomer. De har bakgrunn fra fagfeltet eller fra forskning. Når jeg samarbeider med dem om å fremstille deres fagkunnskap på web føler jeg virkelig at den tverrfaglige kompetansen er noe av det viktigste.

I tillegg kommer kunnskapen om sosiokulturelle prosesser som er viktig for å forstå områdene jeg jobber på, psykisk helse og rus. Det er også kompetanse som er viktig for å forstå forvaltningssystemet og de prosessene som foregår der. Det meste har en sosiokulturell dimensjon.

Så har filosofien lært meg å forholde meg til kompliserte saksforhold og vanskelige begreper, samtidig som kjønnstudiene lærte meg å være kritisk og oppmerksom på maktstrukturer. Det kommer også godt med.

Jeg lærte jo også å skrive mye bedre som student og det bruker jeg i hvert fall hver dag.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, i aller høyeste grad.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Nyt friheten som student! Bruk den til å få livserfaring og ballast for resten av livet.

Vær kritisk og grenseløst nysgjerrig på tvers av fag og retninger. Tilegn deg masse kunnskap, la fagene dine forme deg som menneske og ikke bli for opphengt i den "nyttige" plug-n-play kompetansen.

Mennesker med livserfaring, refleksjoner, kunnskap og integritet går ikke av moten uansett.

Konsulent i Norges forskningsråd

Navn: Kristine Volckmar

Utdanning:

Arbeidssted: Konsulent i Norges forskningsråd

"Det beste med jobben min er variasjon og høyt arbeidstempo."

Konsulent i Norges forskningsråd

Navn: Kristine Volckmar

Utdanning:

Arbeidssted: Konsulent i Norges forskningsråd

"Det beste med jobben min er variasjon og høyt arbeidstempo."


Hva jobber du med?

Kristine VolckmarJobben som konsulent i avdeling for klima og polar går ut på å være en slags koordinator for avdelingen, med oppgaver som økonomisk og administrativ oppfølging av programmets prosjekter, budsjett- og økonomistyringsarbeid, bistand til søknadsbehandlingen og programstyrene. I tillegg til arrangementstekniske oppgaver og ansvar, også for større arrangementer.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste ved jobben min er at den er så variert og at det er et høyt arbeidstempo. I tillegg er det et pluss at Forskningsrådet har mye med EU å gjøre, så jeg får være med på mye spennende EU-relaterte ting.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var heldig og fikk jobb i Europateamet i Innovasjon Norge rett etter masteren, som var veldig relevant for meg og jeg stortrivdes der. Jeg fikk dessverre ikke fortsette på grunn av budsjettkutt. Etter dette fikk jeg et engasjement i NAV Forvaltning, der jeg var saksbehandler av foreldrepenger i 6 måneder. Vikariatet mitt gikk ut og videre gikk turen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet der jeg jobbet med administrative oppgaver.

Uansett hva slags jobb man har under studiene er det viktig å være bevisst på hvilke type kunnskap, erfaringer og ferdigheter man sitter igjen med som man kan få bruk for senere.

Plutselig ble det utlyst en stilling i Forskningsrådet (som er et sted jeg har ønsket å jobbe lenge), jeg fikk jobben og jeg kunne ikke vært mer fornøyd! Er det en ting jeg har lært meg på disse to årene er det at all arbeidserfaring er god arbeidserfaring. Selv om det høres ut som en god klisje, er det faktisk viktig å ha tålmodighet.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg vil si at jeg får brukt kompetansen fra studiene ved at jeg har blitt godt rustet til å jobbe selvstendig og effektivt med varierte arbeidsoppgaver. Ved å ha en mastergrad har dette gjort meg istand til å håndtere store mengder informasjon og strukturere det på en god måte. Jeg vil også si at jeg er har fått brukt for/ bruker mye av kunnskapen jeg har opparbeidet meg om EU/EØS og Europa.

Studiene har også gitt meg verdifullt grunnlag for skriving av både av forskjellige tekster som nyhetssaker eller andre tekster.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde deltidsjobb under studiene, og jeg er veldig glad for at jeg valgte å få denne arbeidserfaringen ved siden av utdannelsen. Uansett hva slags jobb man har under studiene er det viktig å være bevisst på hvilke type kunnskap, erfaringer og ferdigheter man sitter igjen med som man kan få bruk for senere.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mitt beste tips er å ta de mulighetene du får. Ofte er det viktigste at du faktisk har arbeidserfaring. Mange arbeidsgivere ser på det som positivt at du har jobbet, selv om de jobbene du har hatt kanskje ikke har direkte tilknytning til det du har studert, eller ønsker å jobbe med.