Internasjonal kompetanse

Siden er under bearbeidelse

Internasjonal kompetanse

Studenter som sitter på kafe, ilustrerer inetrnasjonal kompetanse. Foto

Internasjonal kompetanse kan du oppnå på flere måter gjennom studiene, det kan være via utveksling, praksis i utlandet og ved å velge emner som har globale tema.

Internasjonal kompetanse betyr kjennskap til fremmede kulturer og språk. Det vil gjøre at du får en forståelse for andre perspektiver, og bidra til din personlige utvikling. Når du blir kjent med nye kulturer, blir du også mer bevisst om din egen kulturs egenart og koder. 

Delstudier i utlandet

Delstudier i utlandet

Som student ved Det humanistiske fakultet (HF) oppfordres du til å ta deler av bachelor- og mastergraden din i utlandet. Utveksling utvider og styrker både din faglige og personlige horisont. 

Utenlandsopphold gir deg en mulighet til å få et annet perspektiv på ditt fag, utvide ditt faglige nettverk, øke din kulturforståelse og bedre språkferdighetene dine. Dette er ikke bare er en fordel for deg, men også for din fremtidige arbeidsgiver. Du kan også ha muligheten til å spesialisere deg i fag som ikke tilbys i Norge så lenge faget godkjennes i studieplanen din.  NTNU har avtaler med universiteter i hele verden, og det finnes finaniseringsmuligheter for utenlandsopphold. Snakk med en studieveileder på ditt institutt for å komme i gang.

Arbeidsmarkedet blir trolig mer internasjonalt i fremtiden, og allerede i dag er det mange yrker som krever internasjonal kompetanse. Utenlandserfaring kan gjøre at du stiller sterkere på arbeidsmarkedet. Tidligere studenter fra HF har svart på sin erfaring med utenlandsopphold i Kandidatundesøkelsen NTNU 2019. Ni av ti kandidater mener utenlandsoppholdet var relevant/svært relevant for sin utdanning, noe som gir den høyeste score av alle fakultet på NTNU.  Sju av ti kandidater som var på utenlandsopphold mener det var nyttig/svært nyttig i senere kontakt med arbeidslivet.

Internasjonal kompetanse uten utveksling

Internasjonal kompetanse uten utveksling

Det fins også alternativer for deg som ønsker å bo i Trondheim i studietiden din, men også få internasjonal kompetanse. Sommerskoler, praksiser i utlandet og engasjement i internasjonale nettverk gir deg en smakebit på hva deltidsstudier i utlandet har å by på. 

Sommerskole i utlandet

Mange universitet i utlandet tilbyr kortere kurs i sommerperioden. Et sommerkurs ute er et spennende alternativ for studenter som ikke ønsker å oppholde seg i utlandet et helt semester. Du kan få mer informasjon om mulighetene dine ved å henvende deg til instituttet ditt og Internasjonal seksjon ved NTNU. 

Praksis i utlandet

Praksisutveksling i utlandet gir deg mange av de samme fordelene som delstudier gjør. En slik erfaringer gjør deg mer unik når du skal søke jobb etter fullførte studier, og kan åpne dører til arbeidsplasser det normalt kan være utfordrende å få foten innom. Du må selv finne praksisplass, men det tilbys veiledning og informasjon om mulighetene dine ved instituttet ditt. Praksisoppholdet må være godkjent som del av din grad ved NTNU, og ved noen praksisopphold tilbys det stipendordninger. 

Internasjonalisering hjemme

HF tilbyr flere studieprogram og emner som fokuserer på globale tema og utfordringer. På den måten kan du høste internasjonal kompetanse på campus. I tillegg har NTNU et stort internasjonalt studiemiljø for studenter hvor du kan bidra frivillig som fadder. Du kan også delta på sosiale og faglige arrangement som arrangeres av de internasjonale studentorganisasjonene. På den måten kan du bygge et internasjonalt nettverk, og samtidig bo i Trondheim.