Karriere for HF-studenter

Utveksling og internasjonal kompetanse

To mannlige studenter som ler og drikker kaffe

Noe av det som kjennetegner humanistisk utdanning er innsikt i og forståelse av språk, kultur og historie, og hvordan vi som mennesker velger å uttrykke oss til andre. Ved å utveksle viser du en potensiell arbeidsgiver at du har internasjonal kompetanse på ditt felt. 

Internasjonal kompetanse oppnås når du har kjennskap til fremmede kulturer og språk. Når du blir kjent med nye kulturer blir du også mer bevisst om din egen kulturs egenart og koder. På den måten blir du ikke bare kjent med nye kulturer, men du blir bedre kjent med din egen kultur.

Slik kompetanse kan oppnås på flere måter, både via utveksling, praksis i utlandet og ved å velge emner som har globale tema. Her presenteres noen av de mulighetene du har til å oppnå internasjonal kompetanse i studiet ditt.

Delstudier i utlandet

Som HF-kandidat oppfordres du til å ta deler av bachelor- og mastergraden din i utlandet. Utveksling utvider og styrker både din faglige og personlige horisont. 

Du har mange muligheter når du skal planlegge utenlandsoppholdet ditt, og før du reiser bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker, og om det er bestemte land som frister mer å studere i enn andre.

Delstudier i utlandet er også en gyllen mulighet til å bygge et internasjonalt nettverk, i tillegg til å forbedre, eller å lære et nytt språk. Du kan også ha muligheten til å spesialisere deg i fag som ikke tilbys i Norge så lenge faget godkjennes i studieplanen din. 

Arbeidsmarkedet blir trolig mer internasjonalt i fremtiden, og allerede i dag er det mange yrker som krever internasjonal kompetanse. Generelt sett stiller kandidater med utenlandserfaring sterkere på arbeidsmarkedet.

Utenlandsopphold gir deg et bredere perspektiv på faget ditt og verden generelt, noe som ikke bare er en fordel for deg, men også for din fremtidige arbeidsgiver.
 

Andre alternativ

Det fins også alternativer for deg som ønsker å bo i Trondheim i studietiden din, men også få internasjonal kompetanse. Sommerskoler, praksiser i utlandet og engasjement i internasjonale nettverk gir deg en smakebit på hva deltidsstudier i utlandet har å by på. 

Sommerskole i utlandet

Mange universitet i utlandet tilbyr kortere kurs i sommerperioden. Et sommerkurs ute er et spennende alternativ for studenter som ikke ønsker å oppholde seg i utlandet et helt semester. Du kan få mer informasjon om mulighetene dine ved å henvende deg til instituttet ditt og Internasjonal seksjon ved NTNU. 

Praksis i utlandet

Praksisutveksling i utlandet gir deg mange av de samme fordelene som delstudier gjør. En slik erfaringer gjør deg mer unik når du skal søke jobb etter fullførte studier, og kan åpne dører til arbeidsplasser det normalt kan være utfordrende å få foten innom. Du må selv finne praksisplass, men det tilbys veiledning og informasjon om mulighetene dine ved instituttet ditt. Praksisoppholdet må være godkjent som del av din grad ved NTNU, og ved somme praksisopphold tilbys det stipendordninger. 

Internasjonalisering hjemme

HF tilbyr flere studieprogram og emner som fokuserer på globale tema og utfordringer. På den måten kan du høste internasjonal kompetanse på campus. I tillegg har NTNU et stort internasjonalt studiemiljø for studenter hvor du kan bidra frivillig som fadder. Du kan også delta på sosiale og faglige arrangement som arrangeres av de internasjonale studentorganisasjonene. Da kan du bygge et internasjonalt nettverk, og samtidig bo i Trondheim.