Karriere for HF-studenter

Tips og råd når du skal søke jobb

– veien fra student til arbeidstaker

Studietiden på HF nærmer seg kanskje slutten, og perioden som student er snart forbi. Om du har planlagt tiden som snart kommer godt er du kanskje allerede aktiv på jobbsøkerfronten og vet hva og hvor du vil. Begynn jakten på jobb så tidlig som mulig, og gjerne i løpet av siste semester om du har muligheten til det. Her har vi samlet en rekke råd som kan hjelpe deg som snart blir arbeidssøker til å finne jobb. 

Dine muligheter med en utdanning fra HF

En fullført bachelorgrad eller mastergrad ved Det humanistiske fakultet byr på flere muligheter enn begrensinger. Når du skal søke jobb er det viktig å huske at du har kompetanse innenfor flere fagområder, og at det er nettopp dette som skiller deg ut og gjør deg attraktiv på jobbmarkedet. Potensielle arbeidsgivere kan dermed betrakte deg som en mer fleksibel og tilpasningsdyktig arbeidstaker fordi kompetansen din er knytt til flere felt.

CV og søknad

CV-en din skal på en god og oversiktlig måte vise arbeidsgiver hva du har av erfaring og utdanning. Bruk tid på å skreddersy CV-en til stillingen du søker på. CV-en er ofte det første arbeidsgiver legger øynene på når de skal vurdere alle søkerne til en stilling, og når ikke CV-en opp blir heller ikke søknaden lest.

Som HF-kandidat har du gjerne kompetanse innen flere fagområder som til dømes språk, litteratur, kunst, kultur, historie, filosofi, religion og kommunikasjon. Gi konkrete eksempler på kompetanse du har fra disse når du skal skildre erfaringen din på CV-en. 

Søknaden din skal på samme måte som CV-en være tilpasset stillingen du søker på. Les stillingsutlysningen nøye og forsøk å svare på hvorfor du er rett person til stillingen. I mange stillingsutlysninger søker arbeidsgiver etter en arbeidstaker med høyere utdanning der fagretningen ikke er spesifisert. Slike jobber passer ofte perfekt til deg som tidligere HF-kandidat da din utdanningen er særegen og tilpasset deg. 

Det er viktig å vise at du er motivert for jobben, og bruk eksempler når du skal illustrere hvorfor de skal ansette deg. Vis at du er rett person til jobben, ikke fortell at du er det!  

Jobbintervju

Intervjusamtale

Om du blir kalt inn til intervju er det viktig at du stiller opp så forberedt som mulig. Gjør deg kjent med bedriften sin visjon og verdier, les over CV og søknad slik innholdet her er ferskt i minne, og forbered deg på hvilke spørsmål du kan bli stilt under intervjuet.

Øv på å gi en kort presentasjon av deg selv til arbeidsgiver, og vis at du kan å reflektere når du blir stilt ulike spørsmål. Gjør deg konkrete tanker på hvorfor du med din utdanningsbakgrunn fra HF mestrer jobben du har søkt på. 

Andre karrieretips

Som jobbsøker er det viktig å bruke de tjenestene og mulighetene du har tilgjengelig. Synliggjør deg på sosiale media, prioriter nettverksbygging og publiser CV-en din i aktuelle kanaler tidlig. 

Bygg nettverk med NTNU Alumni

NTNU Alumni er et internasjonalt nettverk for alle NTNUere. Her møter du tidligere studenter som nå er i jobb som deler sine efaringer. Du kan også benytte deg av jobbskygge, der du som student får mulighet til å skygge en arbeidsgiver på jobben én dag, eller delta på Alumnus-kompasset der du kan møte alumner som har tatt samme utdanning som deg selv.

Bruk sosiale medier

Opprett en profil på LinkedIn og Twitter, og bruk verktøyene til å synliggjøre deg selv og din kompetanse. Aktiviteten din kommer frem når arbeidsgiver googler deg, i tillegg til at du kan linke til disse sidene i CV-en din. Praktiser godt nettvett og stå for alt du publiserer. Å være aktiv på sosiale medier er spesielt viktig om du prøver å finne jobb gjennom å sende ut åpne søknader til arbeidsgivere. 

NAV

NAV har – i tillegg til å være den største jobbformidlingstjenesten i landet – flere tjenester og mye informasjon som kan være til nytte i jobbsøkerprosessen:

  • Nettbaserte veiledningsprogram: Akademia: Programmet er rettet mot deg som har avsluttet, eller er i ferd med å avslutte høyere utdanning, og som skal orientere deg i arbeidsmarkedet og søke på jobber. Programmet bidrar til refleksjon over interesser, ferdigheter og muligheter på arbeidsmarkedet. Det gir også hjelp med planlegging, praktisk jobbsøking, og så videre. 
  • NAVs jobbsøkertips spenner fra hjelp til kartlegging av egen kompetanse til konkrete tips til skriving av søknad og CV, og tips for jobbintervjuet  

Registrer CV-en din på NAV så tidlig som mulig slik potensielle arbeidsgivere har tilgang til den. 

Fagforeninger og bransjeorganisasjoner

Disse har nyttig informasjon om forskjellige utdanningsbakgrunner arbeidstakere har i ulike bransjer og sektorer. Det er smart å gjøre seg kjent med arbeidsmarkedet du ønsker deg inn i. En rekke fagforeninger, interesseorganisasjoner og forbund tilbyr å hjelpe deg i overgangen fra student til arbeidstaker. Et godt eksempel er Samfunnsviternes karrieresider, som er nyttige for både samfunnsvitere og humanister.

Andre relevante organisasjoner: Forskerforbundet, Lektorlaget, Utdanningsforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Norsk Journalistlag, Den norske forfatterforening, Fagforbundet, Den norske historiske forening, Musikernes Fellesorganisasjon.