Masterprogram 2-årig, Trondheim

Europastudier

Illustrasjonsfoto - Europakart med flagg i hjerteform

Masterprogram i europastudier er et 2-årig internasjonalt program

All undervisning på master i europastudier foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider


Fri, 10 Nov 2017 15:20:57 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i Europastudier
Studieprogramkode: MEUROPA
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for historiske studier
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 1. desember (internasjonale søkere), 1. mars (søkere fra Norge/Norden/EU/EØS)

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram europastudier er gyldig for studieåret 2017/2018.