Europastudier

Illustrasjonsfoto - Europakart med flagg i hjerteform

Europastudier

Europastudier - 2-årig internasjonalt masterprogram

Om studieprogrammet MEUROPA (forside)

Masterprogram i europastudier er et 2-årig internasjonalt program

All undervisning på master i europastudier foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet, oppstart og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider