Historie og kulturfag

Historie og kulturfag

Ph.d.-program (doktorgrad)

Studier PHD-faktaboks

Ph.d.-programmet i historie og kulturfag omfatter humanistiske disipliner som arkeologi, filosofi, kulturkunnskap, historie, europastudier og religionsvitenskap. Gjennom ph.d.-studiet i historie og kulturfag får du mulighet til å spesialisere deg i ett av disse fagområdene. Studiet gir også mulighet til spesialisering på tvers av disiplinene, i tverrfaglige forskningsprosjekter.

For å løse utfordringene verden står overfor og skape et bærekraftig samfunn, kreves kunnskap om hvordan kultur og historie former vår forståelse og våre valg.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Les mer om programmets oppbygning

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge og kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en mastergrad eller annen tilsvarende utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon