Karriere for HF-studenter

Tidligere studenter innen museer, arkiv og bevaring

Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

Navn: Nils Todal

Utdanning:

Arbeidssted: Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

"Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt"

Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

Navn: Nils Todal

Utdanning:

Arbeidssted: Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

"Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt"


Hva jobber du med?

Nils Todal

Jeg jobber som tekniker ved Trondheim kunstmuseum. Der monterer jeg utstillinger, henger bilder, bygger installasjoner etc. i samarbeid med kunstnere og kurator. Jeg monterer også ned og pakker kunst, og tilbakestiller rom til opprinnelig stand etter utstilling. I tillegg kommer en mengde av hva man kan kalle vaktmesteroppgaver.

Hva er det beste ved jobben din?

Å jobbe med og hele tiden være omgitt av kunst.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien til jobben gikk til stor del på siden av og parallelt med studiene. Erfaring fra museum- og vaktmesterjobbing, samt gode referanser ga meg jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kompetansen fra studiene kommer ikke til særlig praktisk nytte i den jobben jeg har nå, annet enn at den eventuelle forståelsen av mennesker, samfunn og sosiale strukturer jeg har tilegnet meg, virker inn på hvordan jeg forholder meg til og tolker kunst. 

Jeg har dog tidligere jobbet en kort periode som norsklærer for innvandrere (hovedsaklig asylanter fra nordøst-afrika og midtøsten). Der fikk jeg bruk for både min kulturforståelse, og evne til kulturoversettelse. Jeg har også jobbet noe med oversettelser og korrekturlesning av ulike typer tekst, fra romaner til nettsteder for hårprodukter). Der har evnen til å kunne gå inn i en tekst, utlede dens budskap og bearbeide den systematisk og målrettet, kommet til nytte. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet parallelt med studiene i det meste av studietiden. Mye av tiden på museum.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt.

Formidler ved Stiftelsen Nordlandsmuseet

Navn: Jan Ivar Bårtvedt

Utdanning:

Arbeidssted: Formidler ved Stiftelsen Nordlandsmuseet

"Vær forberedt på å få avslag på avslag. Før eller siden får man et ja, men det kan ta tid"

Formidler ved Stiftelsen Nordlandsmuseet

Navn: Jan Ivar Bårtvedt

Utdanning:

Arbeidssted: Formidler ved Stiftelsen Nordlandsmuseet

"Vær forberedt på å få avslag på avslag. Før eller siden får man et ja, men det kan ta tid"


Hva jobber du med?

Jan Ivar Bårtvedt

Formidling av nordlandshandelen og handelsstedenes historie. Noe skuespill.

Hva er det beste ved jobben din?

Har mulighet til å bruke dramakunnskapene til å benytte skuespill og eventuelt gjøre historien enda mer levende.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Sendte en søknad med CV.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Benytter det mer ubevisst rundt hvordan å gjøre historiefortellingen interessant og spennende. Skuespilltreningen gjør det enklere å sette seg inn i karakterene vi bruker.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg stilte opp som skuespiller til noen av masterstudentene på drama og teater.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

By på deg selv og ikke vær redd for å mase. Vær forberedt på å få avslag på avslag. Før eller siden får man et ja, men det kan ta tid. Les utlysningen nøye og bruk de ordene de bruker i stillingsbeskrivelsen for å vise hvorfor akkurat du passer til jobben!

Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

Navn: Knut Grøttland

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

"Mange studier favner ganske bredt. Jeg fant tidlig en retning innenfor fagfeltet som jeg brant ekstra for, og jeg forsøkte å få oppgavene, praksisoppholdene og forskningen inn på dette sporet når det lot seg gjøre"

Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

Navn: Knut Grøttland

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

"Mange studier favner ganske bredt. Jeg fant tidlig en retning innenfor fagfeltet som jeg brant ekstra for, og jeg forsøkte å få oppgavene, praksisoppholdene og forskningen inn på dette sporet når det lot seg gjøre"


Hva jobber du med?

Knut Grøttland

Jeg jobber hos Byantikvaren i Stavanger. Byantikvaren skal gi uttalelser til planer for å sikre at objekter eller områder som inngår i kommunens kulturminneplan, eller vurderes som verneverdige, reguleres til bevaring.
Byantikvaren er høringsinstans for alle byggesaker innenfor verneområder i Stavanger.

Byantikvaren skal informere om historisk bakgrunn, fotografier, tegninger og kart, rehabilitering, leverandører, låne- og tilskuddsordninger, mm. Byantikvaren skal også være pådriver og samarbeide/delta i prosjektarbeid med andre instanser. Jeg utgjør 50% av "Byantikvaren i Stavanger" 

Hva er det beste ved jobben din?

Varierte dager, og en god fordeling av kontorarbeid og feltarbeid. Man forholder seg til, og samarbeider med planleggere, byggmestere, arkitekter, huseiere, grunneiere, gartnere, arkeologer og lokalhistorikere. 
Jeg styrer også langt på vei dagene selv.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det tok ca. 3 måneder etter at jeg leverte masteren min før jeg fikk tilslaget på fast og relevant jobb. Det var utvilsomt en nervepirrende tid, men langt fra håpløs!

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Aktivt. En bachelor og mastergrad i Kulturminneforvaltning gjør deg i stand med å arbeide med andre faggrupper man må forholde seg til innenfor det kommunale kulturminnevernet. Når det er sagt, læringskurven i arbeidslivet er bratt.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Deltidsjobb på museum. Det var delvis relevant.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mange studier favner ganske bredt. Jeg fant tidlig en retning innenfor fagfeltet som jeg brant ekstra for, og jeg forsøkte å få oppgavene, praksisoppholdene og forskningen inn på dette sporet når det lot seg gjøre. En rød tråd her var viktig og riktig for meg.

Daglig leder i Tarandus AS

Navn: Runar Hole

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Tarandus AS

"Ikke vær redd for å starte opp selv med det du har lyst til å drive med om du ikke finner drømmejobben"

Daglig leder i Tarandus AS

Navn: Runar Hole

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Tarandus AS

"Ikke vær redd for å starte opp selv med det du har lyst til å drive med om du ikke finner drømmejobben"


Hva jobber du med?

Illustrasjonsbilde

Utvikle og drifte en kunnskapsbedrift.

Hva er det beste ved jobben din?

Stor frihet til å kunne bruke egne evner, kompetanse og kreativitet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg ville gjerne bo på landsbygda der jeg kommer fra, men der finns det få relevante jobber for meg.
Det er et voksende marked som etterspør fagkunnskap om natur, kultur og historie som ingen andre tilbyr lokalt. Jeg bestemte meg derfor for å startet et eget firma. På den måten kan jeg drive med det jeg har lyst til, og det som interesserer meg.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker vitenskapelig metoder som er lært under studiene i registrering og bearbeiding av data i arbeidshverdagen min. Jeg lærte også å bruke god skriftlig og muntlig framstillingsevne under studiene som er svært nyttig for å kunne jobbe på egenhånd. En del av fagkunnskapen som jeg lærte under studiene bruker jeg aktivt i jobben.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Finn ut hva du interesser deg for og velg en utdannelse etter det. Velg ut et tema innenfor utdannelsen som interesserer deg mest, og bruk litt tid på det selv om det går utenom pensum. Skriv og publiser noe av dette materialet i en setting som er relevant for samfunnet i dag, gjerne med en ny vri. Det er lærerikt, en får selvtillit fordi en har kunnskap om noe, og en kan senere vise til at en har gjort noe ekstra. Det er viktig å ha kunnskap som går i dybden så vel som i bredden. Ikke vær redd for å starte opp selv med det du har lyst til å drive med om du ikke finner drømmejobben.

Avdelingsleder for Museet Midt IKS

Navn: Charles Utvik

Utdanning:

Arbeidssted: Avdelingsleder for Museet Midt IKS

"Ta alle muligheter som byr seg, også korte engasjement og vikariat. Vær villig til å flytte på deg."

Avdelingsleder for Museet Midt IKS

Navn: Charles Utvik

Utdanning:

Arbeidssted: Avdelingsleder for Museet Midt IKS

"Ta alle muligheter som byr seg, også korte engasjement og vikariat. Vær villig til å flytte på deg."


Hva jobber du med?

Charles Utvik

Leder for Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg.

Hva er det beste ved jobben din?

Interessant virksomhet, jobbe med ansatte og gjester - samt faglig interessant.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Tok ca. 1 år med jobbsøking før jeg fikk jobben jeg ville ha.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I faglig sikring av vår og ansattes virksomhet. Egen praksis i felt og teoretisk.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ta alle muligheter som byr seg, også korte engasjement og vikariat. Vær villig til å flytte på deg.

Kunstformidler og redaksjonssekretær for TSSK og SKINN

Navn: Amalie Marie Selvik

Utdanning:

  • Master i kunstkritikk og kulturformidling
  • Bachelor i kunstvitenskap fra Universitetet i Tromsø
  • Fordypningsfag i kunstformdiling ved Det kunstfaglige fakultet/Kunst- og kulturformidling hos Universitetet i Tromsø 

Arbeidssted: Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), Se Kunst Magasin (SKINN), har eget enkeltpersonforetak

"Det er ikke slik at du ved å utdanne deg til kunsthistoriker eller kunstformidler automatisk får arbeide på et kunstmuseum. Jeg har innsett at mine ferdigheter og min utdanning er et springbrett til så utrolig mange veier ut i arbeidslivet!"

Kunstformidler og redaksjonssekretær for TSSK og SKINN

Navn: Amalie Marie Selvik

Utdanning:

  • Master i kunstkritikk og kulturformidling
  • Bachelor i kunstvitenskap fra Universitetet i Tromsø
  • Fordypningsfag i kunstformdiling ved Det kunstfaglige fakultet/Kunst- og kulturformidling hos Universitetet i Tromsø 

Arbeidssted: Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), Se Kunst Magasin (SKINN), har eget enkeltpersonforetak

"Det er ikke slik at du ved å utdanne deg til kunsthistoriker eller kunstformidler automatisk får arbeide på et kunstmuseum. Jeg har innsett at mine ferdigheter og min utdanning er et springbrett til så utrolig mange veier ut i arbeidslivet!"


Hva jobber du med?

 Amalie Marie Selvik

Jeg er engasjement som kunstformidler i 50 % stilling hos Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK). Så er jeg engasjert som redaksjonssekretær i kunstmagasinet Se Kunst Magasin som utgis av Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) som har base i Bodø. I tillegg så har jeg registrert meg et enkeltpersonsforetak, og påtar meg skriveoppdrag, formidlingsoppdrag o.l. for ulike kunstmagasin, gallerier og kunstnere.

Hos Trøndelag senter for samtidskunst har jeg ansvar for å formidle samtidskunst til skoler og barnehager i utstillingene, og skreddersy omvisninger og kunstverksteder til ulike målgrupper. Å utarbeide formidlingsprosjekter som vi tilbyr gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Trondheim Kommune + Sør- og Nord- Trøndelag.

I tillegg utfører jeg andre relevante oppgaver som vedrører publikumsrettede aktiviteter og utfører bla. tekstarbeid, skriver søknader, utformer annonsemateriell, plakater og er kunstsenterets eneste gallerivakt. Jeg driver også med informasjonsarbeid rettet til publikum.

I mitt arbeid som redaksjonssekretær i Se Kunst Magasin, så har jeg ansvar for å gjennomføre produksjonen av alle utgivelsene; skrive redaksjonelle nyhetssaker, gi skribenter og fotografer oppdrag, selv skrive intervjuer o.l. Skriver søknader, arbeider tett med redaktør og designer og annonseselger. Jeg har også ansvar for sosiale medier. 

Hva er det beste ved jobben din?

Det aller beste med disse ulike jobbene er at jeg får arbeide med det som interesserer meg, og samtidig benytte kompetansen fra utdanningen min! 

Istedenfor å jobbe 100 % ett sted så har jeg flere roller innenfor kunstlivet, og opparbeider med på den måten kunnskap og ferdigheter innenfor flere fagfelt der jeg sanker mye erfaring. Det er ikke slik at du ved å utdanne deg til kunsthistoriker eller kunstformidler automatisk får arbeide på et kunstmuseum. Jeg har innsett at mine ferdigheter og min utdanning er et springbrett til så utrolig mange veier ut i arbeidslivet! Samtidig skaper dette bekymring for økonomi for fremtiden ved at man stadig må påta seg dårlig betalte prosjektjobber, og ikke helt vite hva man skal gjøre etter endt engasjement. 

Påta deg gjerne deltidsjobb som har en relevans til ditt fagfelt. Det som jeg har oppdaget er at du får jobb gjennom anbefalinger, eller at noen kjenner deg fra før!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Disse tre jobbene startet alle via henvendelser mens jeg fremdeles var i utdanning. Gjennom anbefalinger fra kollegaer, medstudenter eller pga. at jeg tok sjansen da potensielle arbeidsgivere søkte unge kunsthistorikere til kunstformidlingsoppdrag og skriveopprag gjennom universitet.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Min akademiske utdanning med kunnskap om teori, kunsthistorie, formidling og skriveferdigheter, idehistorie, filosofi, osv. er i stor grad brukt som en del av mitt daglige arbeid. Kjennskap til kilder og å benytte faglitteratur er essensielt i arbeidshverdagen.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja! Som frilans skribent og kunstkritiker for ulike kunstmagasin og nettsteder, frilans kunstformidler, og ekstra gallerivakt. Dette bidro til å skape et omdømme og demonstrere ferdigheter.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det er ikke lett å gi tips. Men bruk tiden din godt til å gjøre ferdig studiene. Påta deg gjerne deltidsjobb som har en relevans til ditt fagfelt. Det som jeg har oppdaget er at du får jobb gjennom anbefalinger, eller at noen kjenner deg fra før! Flere steder i Norge er det store behov for kompetente skribenter, og redaksjoner i alle kunstmagasin er alltid på jakt etter å gi skribenter en sjanse til å prøve seg. Jeg ser også at jobber ved mindre kunstinstitusjoner krever at du gjerne har noen ekstra ferdigheter å by på. Som feks, kunnskap om regnskap, grunnleggende kunnskaper i å arbeide med grafiske digitale verktøy, webdesign, administrative oppgaver og mer. Dette fordi institusjonene har få ansatte og oppgaver som må fordeles. Se mange utstillinger, reis, snakk med kunstnere, vær oppsøkende i å skaffe deg kollegaer utenfor egen jobb, vær oppdatert på hva som skjer i kunstlivet og i kunstpolitikken, les faglitteratur. 


Amalie Marie Selvik tok en master i kunstkritikk og kulturformidling, et studium som ikke tilbys lengre ved NTNU. Se allmenn litteraturvitenskap, kunst og politikk eller masterprogrammet i film- og medievitenskap for beslektede studieprogram.