Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering - felles oppstart for alle studenter - 12. august

  • NTNU i Trondheim mandag 12. august

Immatrikuleringen 2019 

 

Vrimledag - Tirsdag 13. august

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Vrimledagen 2019 

 

Orienteringsmøte - Torsdag 15. august

Kl. 10.00–ca. 11.00: Orienteringsmøte for alle studenter ved musikkvitenskap

Det blir orienteringsmøte for alle studenter (årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet) ved musikkvitenskap i auditorium D3 på Dragvoll. I orienteringsmøtet presenterer faglærerne sine emner og semesteret blir gjennomgått for alle kull.

Kl. 11.00–12.00: Informasjonsmøte for nye studenter ved musikkvitenskap

Informasjonsmøtet er for alle nye studenter på årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet ved musikkvitenskap og holdes i auditorium D3 på Dragvoll. I informasjonsmøtet går vi igjennom enkelte ting det er viktig å vite som ny student, blant annet utdanningsplan, begrepsbruk, forventninger og viktige nettsider.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for musikkvitenskap er Fauréningen.

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i musikkvitenskap

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine? Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen? Om du vil utvikle dine kunnskaper om hva musikk er, var og kan være, er bachelorstudiet i musikkvitenskap noe for deg.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått teoretisk og praktisk opptaksprøve. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe i musikk- og kulturliv, innenfor blant annet administrasjon, media, museum, produksjon og undervisning.


Videre studier

Bachelorgraden i musikkvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelor i musikkvitenskap er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner, kan du ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling i utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler utreise i 5. og/eller 6. semester (siste år) av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Tue, 22 Jan 2019 08:45:23 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i musikkvitenskap
Studieprogramkode: BMUSV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 437 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU