Karriere for HF-studenter

Forskjellen på bachelor- og mastergrad

Når du velger studieløpet ditt tar du aktive valg for fremtiden om hva du ønsker å bli og gjøre. Det samme bør du gjøre når du vurderer hvilke grader du skal ta. Spør deg selv hva du ønsker å jobbe med tidlig slik du best mulig kan ta den rette avgjørelsen. En bachelorgrad og en mastergrad gir ulike karrieremuligheter, men hva består egentlig forskjellene i?

Studenter på Dragvoll gjør gruppearbeid

Bredde og innføring – fordypning  og spesialisering

En bachelorgrad gir deg basisferdigheter innenfor fagene du tar, i tillegg til kunnskap om hvordan praktisere viktige metoder i det humanistiske faget. Bachelorstudier gir deg bred kunnskap i faget ditt, og du lærer hvordan håndtere og formidle kunnskap muntlig og skriftlig på ulike arenaer i samfunnet. I tillegg blir du i stand til å søke og tilegne deg ny kunnskap på en kritisk og selvstendig måte.

En mastergrad bygger videre på basisferdighetene du har fra bachelorgraden din. I masterstudiet fordyper du deg i fag eller emner du finner interessante, og det gir deg faglig dybde, og du har muligheten til å spesialisere deg innenfor et fag. Det gjør at du kan brukes til mer omfattende oppgaver som krever analytisk kompetanse når du blir arbeidstaker.
Etter fullført mastergrad har ferdigheter i å anvende, formidle og praktisere faget ditt på et høyere nivå. 

Forskjeller i arbeidslivet

Bachelorkandidater har en mer generell kompetanse etter endt utdanning, og har derfor tilsvarende arbeidsoppgaver med noe mindre ansvar enn masterkandidater. Bachelorkandidater har ofte definerte ansvarsoppgaver og oppgaver som løses på spesifikke måter. 

Masterkandidater har en mer spesialisert kompetanse å tilby arbeidsgiver enn bachelorkandidater. Du skal kunne jobbe mer selvstendig og kunne ta egne vurderinger i arbeidet ditt. Du skal også kunne brukes til mer omfattende oppgaver som krever analytisk kompetanse. 

Mange stillinger har generelle krav om «minst tre års høyere utdanning» eller lignende. Slike stillinger passer godt for HF-kandidater på både bachelor- og masternivå. Stillingsutlysninger som krever «høyere utdanning» er også aktuelle for både bachelor- og masterkandidater. Ofte står det opplyst i stillingsteksten om det kreves mastergrad for å dekke stillingen, men slike stillinger kan også være aktuelle for bachelorkandidater om de har lengre relevant erfaring som kan kompensere for utdanningskravet. 

Eksempler

  • En masterkandidat i medievitenskap kan for eksempel jobbe som nettredaktør. En bachelorkandidat har heller oppgaver innen vedlikehold, og å skrive og drifte innhold på siden etter oppdrag fra redaktøren. 
  • En masterkandidat i europastudier kan kvalifisere for en stilling som rådgiver i EU-spørsmål i et departement, mens en bachelorkandidat i europastudier oftere får jobb som for eksempel saksbehandler i offentlig forvaltning. 

Erfaring har mye å si. Det er ikke sikkert at du opplever den første jobben som særlig faglig relevant om du har bachelor- eller masterutdanning, men det er viktig å skaffe seg arbeidserfaring, og gjerne innenfor bransjen eller sektoren du kunne tenke deg å jobbe videre i.

Fri, 14 Jul 2017 14:27:51 +0200